رضایت زناشویی

از رضایت زناشویی[1] تعاریف مختلفی ارائه شده است. الیس[2] ( 1989) می نویسد : طرق مختلفی برای تعریف رضایت زناشویی وجود دارد که به نظر او بهترین تعریف توسط « ماکینز» ارائه گردیده است که این چنین است : « احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر در زمانی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند » (سلیمانیان، 1390).  
رضایت یک متغیر نگرشی است و بنابراین یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. طبق تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرش و احساس مثبت و لذت بخشی است که زن و شوهر از جنبه های مختلف زندگی زناشویی دارند. رضایت فرد از رابطه زناشویی موجب رضایت وی از خانواده شده و رضایت از خانواده در حکم رضایت از کل زندگی می گردد. به نظر اولسون و دیگران (1989) سه زمینه کلی رضایتمندی وجود دارد که با یکدیگر تداخل داشته و وابسته به یکدیگر می باشند که شامل : الف) رضایت افراد از ازدواج خوب، ب) رضایت از زندگی خانوادگی، ج) رضایت از زندگی بطور کلی می گردد (سلیمانیان، 1390).
 رضایت افراد از ازدواج در یک جامعه تک همسری بخش مهمی از سلامت فیزیکی و عاطفی فرد محسوب می شود. این نکته خود رابطه و همبستگی بین رضایت زناشویی و بهداشت روانی را آشکار می کند(وینچ، 1984، ترجمه قراچه داغی،1380).
الیس ( 1986) به نقش تفکر در رضایتمندی و نارضایتی زناشویی پرداخته است. توافق زن و مرد در مورد مسائل مختلف زندگی نقش عمده ای دارد که به نظر الیس این توافق متأثر از طرز تفکر و علایق زوجین می باشد. این زمینه ها و مسائل شامل موضوعاتی از قبیل آزادی اعضای خانواده، تعداد فرزندان، تحصیل و تربیت فرزندان، مداخله اطرافیان و … می باشد. در زمینه های مربوط به علائق، نظیر نحوه گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی ها نیز باید توافق نسبی حاصل گردد. در این موارد اگر یکی از زوجین علائق طرف مقابل را نادیده بگیرد موجبات دلسردی و ناکامی در رابطه زناشویی را فراهم می آورد (الیس، 1986).
 
تفاهم زناشویی
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رضایت زناشویی تقویت هایی است که زوجین به یکدیگر نشان می دهند. به نظر روزبلث[3] (1980) برخی عوامل می تواند بر تفاهم زناشویی مؤثر باشد که این موارد به جنبه های روانی و زیستی اشاره دارد که در جنبه های روانی یا رفتارهای تشویق کننده دیگران زندگی زناشویی بارور از غیر بارور مشخص می شود زیرا همواره تفاهم زناشویی با ارائه پاسخی منطقی زوجین همراه است (ساپینگتون[4]، 1999، ترجمه شاه برواتی، 1382). تفاهم زناشویی با شناسایی شخصیت های زوجین در ارتباط است زیرا اگر زن و شوهر همدیگر را به گونه ای دقیق درک کنند به عنوان زوجهای خوشحال کننده شناخته می شوند از این رو متوجه می شویم که تفاهم زناشویی به شناخت دقیق زوجین و ارائه پاسخهای مثبت که شامل اعتماد، صمیمیت و احترام می باشد تأکید دارد و هنگامی که شخص تفاهم زناشویی بالاتری را تجربه می کند اختلالات کمتری را نشان می دهد زیرا که همواره تفاهم زناشویی با کاهش اختلالات روانی و بخصوص اضطراب افسردگی در زوجین  همراه است. در تحقیق دیگری در زمینه شناسایی عوامل مؤثر در تفاهم زناشویی مشخص گردید که با افزایش عشق و محبت و صمیمیت بین زوجین تفاهم زناشویی و شادمانی نیز افزایش می یابد ( یونسی، 1388). 

 1. 1. Marital Satisfaction

[2] . Ellis
[3] . Roseblse
[4] . Sappington
 

پایان نامه نقش میانجیگری وظیفه‌شناسی بر رضایت زناشویی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی                                    دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده علوم تربیتی و روان‏شناسی پایان‏ نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش: مشاوره خانواده   عنوان: بررسی نقش میانجیگری وظیفه‌شناسی بر رابطه بین شفقت خود و رضایت زناشویی بین کارمندان متأهل دانشگاه شهید چمران اهواز     خرداد ماه […]

پایان نامه اعتماد زناشویی و همدلی خانواده با رضایت زناشویی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی   واحد مرودشت دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته روانشناسی عمومی     عنوان:   رابطه بین اعتماد زناشویی و همدلی خانواده با رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه علوم پزشکی شیراز   […]

پایان نامه زوج درمانی گروهی بربهبود رضایت زناشویی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه فردوسی واحد بین‌الملل   پایان‌نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی   عنوان بررسی اثربخشی زوج درمانی گروهی یکپارچه ‌نگر بر  بهبود رضایت زناشویی و سبک دلبستگی در زوج ‌های متعارض   فروردین 94      برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان […]

پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در بین ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی شهر بندرعباس

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی(بالینی) موضوع: مقایسه رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در بین ازدواج های خویشاوندی و ازدواج های غیرخویشاوندی شهر بندرعباس بهار 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و […]

پایان نامه اثر بخشی ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم تربیتی و روا­ن­شناسی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی عنوان اثر بخشی ایماگوتراپی بر نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت بیماران مبتلا به دیابت نوع II استادان مشاور دکتر زهره سپهری شاملو دکتر مژگان افخمی زاده تابستان […]

پایان نامه رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده انسانی گروه آموزشی  روان شناسی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی گرایش بالینی عنوان: رابطه ناگویی هیجانی و درون/برون گرایی با رضایت زناشویی نیمسال تحصیلی آذر 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه رابطه بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی   دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت دانشکده علوم انسانی رشته ی روانشناسی- عمومی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان: رابطه بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل بهمن 93 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد […]

پایان نامه تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی عنوان : تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسراهای شهر اصفهان زمستان 1390 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما […]

پایان نامه اثربخشی معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم انسانی گروه آموزشی روانشناسی پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی     گرایش عمومی عنوان: اثربخشی معنادرمانی گروهی بر رضایت زناشویی و خودکارآمدی عمومی زوجین با تعارضات زناشویی مراکز مشاوره شهر لاهیجان نیمسال تحصیلی اول 93-94 برای […]

پایان نامه اثربخشی آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A) عنوان اثربخشی آموزش حل تعارض بر رضایت زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین تابستان 1394 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی […]

پایان نامه :مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی گرایش :روانشناسی بالینی عنوان : مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین  شهرستان لردگان

پایان نامه ارشد:رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسر و سبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه بین وابستگی خاص نسبت به همسر  وسبک های دلبستگی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

دانلود پایان نامه:ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی گرایش :روانشناسی عمومی عنوان : ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻃﺮحوارهﻣﺤﻮر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽﻣﺤﻮر در اﻓﺰاﯾﺶ رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

دانلود پایان نامه ارشد: رابطه بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره دانش آموزان دختر ناحیه 5 آموزش و پرورش شهر مشهد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و مشاوره گرایش : خانواده عنوان : رابطه بین رضایت زناشویی والدین و سلامت روان آنها برخود پنداره  دانش آموزان دختر ناحیه 5 آموزش و پرورش
منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای رضایت زناشویی بسته هستند

هوش هیجانی – پایان نامه ها

گلمن (ترجمه پارسا /1383) می گوید:
“واژه ای که تحت عنوان هیجان به آن  اشاره می کنم، اصطلاحی است که روان شناسان و فلاسفه بیش از یک قرن درباره معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته اند . در فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد ، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است: هر تحریک یا اغتشاش در ذهن ، احساس ،عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده. من لغت هیجان را برای اشاره به یک احساس ، افکار ، حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات شخص برای عمل کردن بر اساس آن به کار می برم . تعداد هیجان های شناخته شده با در نظر گرفته ترکیبات ،گوناگونی ها ، تحولات و اختلالات جزئی میان آنها به صدها نوع می رسد. در واقع هیجان های ظریف بی شماری وجود دارندکه برای بیان آنها واژه ای نداریم.”
در میان پژوهشگران ، بحث بر سر اینکه آیا اصولا” می توان بعضی از هیجان ها را “اصلی” تلقی کرد- هیجانهایی که به مثابه رنگهای اصلی آبی ، زرد ، قرمزباشد که سایر ترکیبات از آنها سرچشمه بگیرند – و اینکه این هیجان ها کدامند ، بحثی دنباله دار است. تعدادی از نظریه پردازان ، چندین هیجان مشابه را در مجموعه ای واحد جای می دهند . اما جملگی از اعضای آنها از این قرار است:

 • خشم [1]: تهاجم ،هتک حرمت ،تنفر ،غضب ،اوقات تلخی ،غیظ ،آزردگی ، پرخاش ،خصومت،اذیت ،تند مزاجی ،دشمنی و شاید در بدترین حالت تنفر وخشونت آسیب شناختی.
 • اندوه [2]: غصه،تاثر،دلتنگی،عبوسی،مالیخولیا،دلسوزی به حال خود ، احساس تنهایی ، دل شکستگی ، نا امیدی و در سطح آسیب شناختی ، افسردگی شدید.
 • ترس[3] : اضطراب ،بیم،نا آرامی ، دلواپسی ، بهت ، نگرانی ،توهم ، ملاحظه کاری ،تردید ،زود رنجی ، ترسیدن ، ترس ناگهانی (شوک) ، وحشت و از نظر آسیب شناسی روانی هراس (فوبی )و وحشت زدگی .
 • شادمانی [4]: شادی،لذت،آسودگی،خرسندی ،سعادت ،شوق ،تفریح ،احساسا غرور ، لذت جسمانی ، به هیجان آمدن ، وجد ، خشنودی ، رضایت ، شنگولی، بوالهوسی ، از خود بی خود شدن، ودر نهایت شیدایی (مانی )
 • عشق [5]: پذیرش، رفاقت ، اعتماد ، مهربانی ، هم ریشگی ،صمیمیت ، پرستش ، شیفتگی ، مبهوت شدن.
 • شگفتی[6] : جا خوردن ، حیرت ، بهت ، تعجب
 • نفرت[7]: تحقیر ، اهانت ، خوار شمردن ، اکراه، بیزاری، بی رغبتی
 • شرم[8] : احساس گناه ، دست پاچگی ، حسرت ، احساس پشیمانی ، احساس پستی ، افسوس ، دل شکستگی و توبه

فهرست مذکور ، یقینا” نمی تواند کلیه سئوال های مربوط به نحوه طبقه بندی هیجان ها را پاسخ دهد. برای مثال : حسادت را ، که گونه ای از خشم آمیخته با اندوه و ترس است چگونه می توان طبقه بندی کرد؟ جایگاه محاسنی همچون امید و ایمان ، شهامت و بخشندگی ، یقین و متانت یا معیب ناپسندی همچون شک، خود پسندی ،تنبلی و بی حالی یا ملال کدام است؟پاسخ روشنی موجود نیست . مجادله ی علمی بر سر نحوه طبقه بندی هیجانها همچنان ادامه دارد.(گلمن/پارسا1383)
این استدلال که چند هیجان محوری وجود دارد تا حدودی وامدار کشفیات پل اکمن ،استاد دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو است . وی معتقد است افراد متعلق به فرهنگ های مختلف در سراسر دنیا ، از جمله افرادی که به فرهنگ های نانویسا تعلق دارند و به احتمال زیاد از سینما یا تلویزیون تاثیر نپذیرفته اند . متوانند حالت های چهره ی حاکی از چهار هیجان (ترس –خشم – اندوه و لذت ) را تشخیص دهند . و همین امر جهان شمول بودن این هیجانها رانشان می دهد . اکمن تصاویری از طرز چهره افراد را  که با دقت تکنیکی زیادنشانگر حالت های روحی آنان بود، به افرادی نشان داد که به فرهنگ های بسیار دور افتاده ای همچون قبیله فور در گینه ی نو تعلق داشتند – قبیله ی منزوی که در ارتفاعات دوردست در وضعیت عصر حجر زندگی می کنند- و دریافت ساکنان تمام نقاط دنیا همان چند هیجان پایه را تشخیص می دهند . شایدبتوان گفت اولین باد داروین به موضوع جهان شمول بودن حالت های بیانگر چهره در ابراز هیجان توجه کرد. وی این امر را گواهی بر این امر می دانست که نیروی تکامل ،این نشانه ها را در سیستم عصبی مرکزی انسان ثبت کرده اند.(گلمن /پارسا 1383)
[1] -anger
[2] -grief
[3] -fear
[4] -festivity
[5] love
[6] -surprise
[7] -hate
[8] shame
 

پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی بازاریابان فروش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت واحد نراق   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه   موضوع رابطه بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی بازاریابان فروش شرکت بیمه کار آفرین –  شعبه کاشان     بهار1393      برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه تاثیرهوش هیجانی بر قدرت تفکر استراتژیک مدیران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش مدیریت دولتی عنوان : تاثیرهوش هیجانی  بر قدرت تفکر استراتژیک مدیران شعب مرکزی بانک صادرات استان اصفهان   تابستان  1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه تاثیر هوش هیجانی بر اثر بخشی استراتژی های بازاریابی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد نراق دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش تحول   عنوان: تاثیر هوش هیجانی بر اثر بخشی استراتژی های بازاریابی با رویکرد مطالعه تطبیقی (مدیران و کارمندان بخش بازرگانی کارخانه ایسکرا و سایپا کاشان)   […]

پایان نامه رابطه بین مولفه های هوش هیجانی با تعهد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه   پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل   عنوان بررسی رابطه بین مولفه های  هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی : شهرداری منطقه 5 تهران)     سال تحصیلی 1393    برای رعایت حریم خصوصی […]

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان شرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»   رشته : مدیریت بازرگانی (گرایش بازرگانی داخلی)   عنوان: بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان شرکت نگین گلفام نقش جهان بر اساس مدل گلمن     بهمن 1391    برای […]

پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی عنوان : بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سرمایه انسانی در شرکت نفت گچساران بهار1392    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از […]

پایان نامه ارتباط هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشکده مدیریت ، گروه مدیریت دولتی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  گرایش: سیستم های اطلاعاتی مدیریت عنوان : بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مدیران مدارس و سبک رهبری تحول گرا (مورد مطالعه : آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان) […]

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات کرمانشاه گروه مشاوره و راهنمایی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(MA)   عنوان: بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در زوج های جوان شاغل   پاییز 1393   […]

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و شیوه‌های فرزندپروری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات   پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی‌ارشد رشته مشاوره و راهنمایی(M.A)     عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و شیوه‌های فرزندپروری مادران با خلاقیت دختران دبستانی شهر کرمانشاه     شهریور1393          برای رعایت حریم خصوصی نام […]

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی (M.A) عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روان با فرسودگی شغلی در پرسنل کادر مشغول به خدمت ارتش   بهمن 1393    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده […]

پایان نامه آموزش هوش هیجانی بر درمان اختلالات رفتاری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A)   عنوان : اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر درمان اختلالات رفتاری افزایش هوش هیجانی و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان نورآباد   […]

راهکارهای تقویت هوش هیجانی

درود هوش هیجانی باعث تقویت عملکرد شما در محل کار و همچنین در زندگی شخصیتان می شود، با این حال تقویت هوش هیجانی با خود شما شروع می شود. این هوش می تواند رسیدن به موفقیت در همه ی قسمت های زندگیتان، از اعتماد به نفس، یکدلی و خوش بینی شما گرفته تا توانایی های اجتماعی، خود […]

پایان نامه  مقایسه آمادگی جسمانی و هوش هیجانی  شطرنج بازان نخبه و مبتدی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی  دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی  مقایسه آمادگی جسمانی و هوش هیجانی  شطرنج بازان نخبه و مبتدی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی  مهر ماه 1392 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت […]

پایان نامه مقایسه کمال‌گرایی و هوش هیجانی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: عمومی  عنوان: مقایسه کمال‌گرایی و هوش هیجانی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی  تابستان 1393 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت […]

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.) گرایش: صنعتی و سازمانی                                عنوان: رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی […]
منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای هوش هیجانی – پایان نامه ها بسته هستند

پایان نامه سرسختی روانشناختی

یکی از ویژگی های شخصیتی که در رابطه با سلامت هر فرد و میزان رضایت از زندگی وی کمتر مورد توجه قرارگرفته، سرسختی روانشناختی است. کوباسا[1](1970) این مفهوم را به عنوان یک عامل تعدیل کننده در برابر رویدادهای فشار زای زندگی، به ویژه ابتلاء به انواع بیماری های جسمی مطرح کرده است. سرسختی روان شناختی دارای سه مولفه اساسی شامل کنترل ( قابلیت کنترل کردن موقعیت های متنوع زندگی)، تعهد (تمایل به در گیر شدن، برخلاف دور شدن از انجام کاری) و چالش (قابلیت درک اینکه تغییرات در زندگی چیزی طبیعی است)     می باشد (هورسبرگ، شرمر، وسلکا و ورنان[2]، 2008).
پژوهش ها نشان داده اند که سرسختی روان شناختی، فشار زا بودن حوادث و همچنین برانگیختگی روانی- جسمی حاصل از این حوادث را کاهش می دهد و تاثیر مثبتی بر سلامتی افراد دارد (شیرد و گالبی[3]، 2007).
در میان عوامل متعددی که در شکل دهی و تحول ویژگی های شخصیتی موثرند، نقش خانواده از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. تاثیر خانواده بر رشد و تحول ویژگی های شخصیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و صاحب نظران بر آن اتفاق نظر دارند. خانواده در راستای شکل دهی شخصیت، هرگز اهمیت خود را از دست نمی دهد، زیرا تغییر و دگرگونی در خانواده، تغییر در فرایند های درون روانی اعضای خود را به همراه خواهد داشت(شریفی، عریضی و نامدار، 1384).
مطالعات نشان می دهد زن و مردی که در دوره کودکی و نوجوانی از الگوهای سالم و خانواده منظم و متعادلی برخودار بوده اند زندگی زناشویی متعادل تر و موفقیت آمیزتری خواهند داشت. برقراری ارتباط موثر با طرف مقابل، عدم عصبانیت، حفظ استقلال فردی زن و مرد ضمن مشارکت با هم، ارزش قایل شدن به خواسته ها و علایق همسر، همراهی و همدلی، داشتن اهداف و آرمان مشترک، قبول سختی ها و آمادگی برای مواجهه با مشکلات زندگی و کنار هم بودن در روزهای خوشی و سختی و تاکید و توجه بر نکات مثبت شخصیت همسر، ابراز دوستی و اهمیت دادن به یکدیگر را از عوامل در استمرار زندگی مشترک  و رضایت زن و مرد، دانسته اند ( صافی، 1385).
رضایت زناشوئی، نشانگر استحکام و کارایی نظام خانواده است. سعادت و سلامت خانواده به وجود ارتباطات سالم و بالنده زوجین بستگی دارد و چنانچه پایه خانواده از استحکام لازم برخوردار نباشد، پیام منفی آن انواع مشکلات جسمی و روانی است (سیتر[4]، 1384). در واقع این پدیده عمر زن وشوهر را طولانی تر و باعث افزایش سلامت جسمی  و ورانی، پیشرفت اقتصادی و رضایت از کل زندگی می گردد. سازگاری و رضایت زناشوئی از طریق علاقه متقابل، مراقبت از یکدیگر، پذیرش و درک متقابل و ارضای نیازها ایجاد می گردد (پورغفاری، پاشا و عطاری، 1389).
از آنجایی که شکوفایی فرد در زندگی و اجتماع به میزان توانایی های روانشناختی از جمله سرسختی و هوش هیجانی وی مربوط می شود، لزوم بررسی هر یک از  این متغیرها و بررسی نقش و تاثیر و سهم هر کدام از آنها در رضایت زناشوئی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مساله اساسی تحقیق این است که آیا سرسختی روانشناختی و هوش هیجانی  در رضایت زناشوئی زوجین تاثیر دارد؟
[1] – Kobasa
[2] – Horsburgh,  Schermer, Vwselka, & Vernon
[3] – Sheard & Golby
[4] – Satir
 
بیشتر بخوانید

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای پایان نامه سرسختی روانشناختی بسته هستند

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی
پایان نامه تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور
پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان
پایان نامه نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی
پایان نامه بررسی روابط بین سرمایه گذاری سازمان در سرمایه اجتماعی ، تعلق کارکنان ، پیامدهای کاری و عملکرد مشتری
پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش
پایان نامه بررسی تاثیردوره‌های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان با تاکید بر سرمایه اجتماعی
پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
پایان نامه نقش تعدیل کننده سرمایه فکری بر رابطه بین سرمایه اجتماعی و ظرفیت نوآوری در صنعت داروسازی ایران
پایان نامه رابطه بین ساختار سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان بانک صادرات قم
پایان نامه  رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با موفقیت شغلی نمایندگان بیمه
پایان نامه تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در آموزش وپرورش شهرستان کاشان
پایان نامه تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کاشان
پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان یزد
پایان نامه بررسی تاثیرابعادسرمایه اجتماعی بررفتارشهروندی سازمانی باتاکید برمدل ناهاپیت وقوشال
پایان نامه بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی
پایان نامه تبیین تاثیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر کارایی عملکرد کارکنان (مطالعه موردی شرکت تولیدی صنعتی فراسان در سال1393)
پایان نامه تبیین تاثیر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی بر کارایی عملکرد کارکنان
پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های شهرک صنعتی
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های کارآفرینی درون سازمانی
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، تسهیم دانش و عملکرد سازمانی درکارکنان شرکت های بیمه ایران در استان گیلان
پایان نامه ارشد: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم دانشدر کارکنان مرد اداره ثبت اسناد و املاک
پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر مدیریت استعداد با توجه به نقش میانجی سرمایه اجتماعی در شهرداری دامغان
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی کارکنان و رضایت شغلی آنان درسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان – شهرستان اهواز
دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصمیم‌گیری استراتژیک در شعب بانک تجارت
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : بررسی رابطه میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: سرمایه اجتماعی و توسعه مالی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و تعالی سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان بهره وری در شبکه بانکی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و کار آفرین
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش سازمانی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری سازمان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثر بخشی مدیران ادارات امور مالیاتی استان کردستان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود همه پایان نامه ها با موضوع سرمایه اجتماعی بسته هستند

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع هوش رقابتی

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع هوش رقابتی
دسچامپز و نایاک[1] ( 1995) ، هوشمندی رقابتی را در سه طبقه ارایه کردند :
1) هوش بازار : این نوع هوش ، ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازده زمانی مشخص است که از تغییرات در ساختار رقبا ، جایگزینهای جدید محصول و تازه وارد های صنعت حاصل شده است .
2) هوش مرتبط با رقبا : این نوع هوش ، ارزیابی تغییرات در استراتژی رقابتی در بازده زمانی مشخص است که از تغییرات در ساختار رقبا ، جایگزینهای جدید محصول و تازه واردهای صنعت حاصل شده است.
3) هوش تکنولوژیکی : در این نوع هوش هزینه منفعت تکنولوژی فعلی و تکنولوژی جدید ارزیابی شده ، تغییرهای تکنولوژی پیش بینی شده است .
البته هوش رقابتی می تواند بیش از این سه گروه باشد ، به گونه ای که به هوش استراتژیگ و اجتماعی را به این طبقه بندی اضافه کرده اند . هوش اجتماعی استراتژیک شامل مواردی در مورد قوانین ، مالیات و تامین مالی مسائل اقتصادی – سیاسی و نیز مسائل مربوط به منابع انسانی و اجتماعی می شود. (دانیل روچ[2]، 2001، 553)
2-2-3 خواص پنجگانه هوشمندی رقابتی
هوشمندی رقابتی را می توان در طیفی از خاصیت کاملاً (( مبارزه جو)) که مدیران به دنبال کسب اطلاعات معین و مشخص و شکار فرصتها هستند تا خاصیت  (( در خواب رفتگان )) که مدیریت هیچگونه علاقه ای به این امور ندارد ، طبقه بندی کرد .
1 ) خاصیت مبارزه جو: در این حالت سازمان بسیار (( پیش فعال )) است و مدیریت دائماً به دنبال شکار فرصتهای جدید برای سرمایه گذاری و جنگ علیه عدم آگاهی از محیط است .
2) خاصیت تهاجمی : در این حالت نیز سازمان بسیار فعالانه عمل می کند و مدیریت آشکارا به دنبال کسب اطلاعات استراتژیک ، تجزیه و تحلیل و استفاده از آن است .
3) خاصیت فعال : در این حالیت مدیریت همواره به دنبال اطلاعات راهبردی از منابع معمولی است و سیستم اطلاعاتی شرکت هنوز کاملاً شکل نیافته و یا سازمان در ابتدای استقرار یک شبکحه عملیاتی گرد آوری اطلاعات است .
4) خاصیت انفعالی : سازمان زمانی عکس العمل نشان می دهد که از خارج مورد حمله و تهدید واقع شود و از فرصت طلبی برای کسب اطلاعات استفاده می شود . (حقی، 1383 ، 18 )
5) خاصیت در خواب رفتگان : در این حالت سازمان علاقه ای به هوشمندی رقابتی نشان نمی دهد و مدیران ترسی از رقابت به دل راه نمی دهند که البته این امر بیشتر ناشی از عدم آگاهی است. (حقی، 1383 ، 18 )
 
پرتیماکی [3]و هانولا[4] هوش تجاری را به غنوان فرآیند منظم و سازمان یافته توصیف کرده اند که در آن سازمانها اطلاعات مشخصی را برای فعالیتهای تجاریشان کسب ، تجزیه و تحلیل و برآورد می کنند . به هر حال این واژه می تواند به تصمیم گیریهای بهتر و سریعتر حمایتی ، تکنیکی و فرآیندی کمک کند . بر طبق این توصیف، هوش تجاری همه اطلاعات جمع آوری شده و فعالیتهای پردازش شده در یک سازمان را پوشش می دهد . از این رو هوش تجاری ، شامل هوش رقابتی نیز می شود . ساتون[5] هوش رقابتی را از اطلاعات تجاری کلی جدا کرده و تفاوت آنها را بیان می کند . ممکن این سوال مطرح شود که آیا اطلاعاتی که از لحاظ استراتژیکی غیر مهم می باشند ، هنوز جمع آوری می شوند یا نه ؟ تفاوت ها توسط گروم[6] و دیوید[7] بیان شده است که ادعا کرده اند هوش رقابتی شامل اطلاعاتی می باشد که تجزیه و تحلیل می شود و مفهوم هایی را برای طراحی استراتژی و تصمیم گیری فراهم می آورد . بنابراین هوش رقابتی به عنوان قسمتی از هوش تجاری یک نقش استراتژیک دارد . تعریف های زیادی برای هوش رقابتی وجود دارد . طبق نظر یکی از دانشمندان ، هوش رقابتی با هدف نشان دادن اطلاعات منطبق با فرآیند تصمیم گیری در محیط خارجی یک شرکت می باشند .
در حالت کلی تعاریف های که در رابطه با هوش رقابتی انجام شده ، خیلی وسیع و گسترده می باشد و بعضی از قسمتهای آن مربوط به حوزه هوش تجاری می باشد نه هوش قابتی . این ممکن است در نتیجه روش های متفاوت در تفسیر هوش رقابتی و هوش تجاری باشد . حتی ممکن است برخی از نویسندگان ادعا کنند که هوش تجاری قسمتی از هوش رقابتی است . در واقع هوش رقابتی در زمینه رقبا محدود شده است ، نه محیط تجاری و نه فقط خود سازمان . بنابراین هوش رقابتی قسمتی از هوش تجاری است . آتاوی[8] هوش رقابتی را به استراتژی مربوط می کند و به نقش آن به عنوان توانایی تجارت موفق اشاره و تاکید می نماید. (پلتونیم و ویوری[9]، 2005، 2)
با توجه به چرخه حیات هوش رقابتی ، ارتباط میان هوش رقابتی و استراتژی مشخص گردید . در قاعده سازی یک استراتژی ، هوش رقابتی یک جزء ترکیبی مهم در راستای توسعه ، انگیزنده و تطبیق دهنده استراتژی بر پایه فاکتورهای داخلی و خارجی است . با ادغام هوش رقابتی ، مدیریت دانش و هوش تجاری، هوش استراتژیک می توان همانند توابع استراتژیک سازمان در اطلاع رسانی بهتر جهت بهسازی فرآیند تصمیم گیری ، توانمند شود . هوش استراتژیک با غنی سازی هوش بیرونی و درونی از مدیریت دانش ، هوش تجاری و هوش رقابتی برای کمک به افزایش ماموریت استراتژیک و دیدگاه سازمان ایجاد می شود .
اگر سازمان ها بخواهند استراتژی های رقابتی خود را به خوبی هماهنگ کنند کنترل و بررسی محیط رقابتی پیرامون خود ، مهم و ضروری است با وجود این بعضی اوقات بیشتر از سایر زمان ها دسترسی به هوش رقابتی در چرخه زندگی سازمان ها بطور خاصی مهم است توجه به هوش رقابتی بازخورد بیشتری را می دهد که سازمان با توجه به مسائل زیر تصمیم گیری می کند .

 1. بازارهای داخلی و خارجی
 2. توسعه ظرفیت
 3. رشد وتوسعه با معرفی کالای جدید با فرآیند تکنولوژی
 4. تلفیق و ترکیب افقی و عمودی
 5. عوض کردن ساختار سازمانی
 6. شکل گیری استراتژی

هریک از موقعیت هایی که در بالا ذکر شدند معمولاً در یک سرمایه گذاری اساسی از پروت و تلاش نتیجه بهینه می دهد. (پورتر[10]، 2007، 3)
[1] Deschamps & Nayak
[2] Daniel Rouach
1Pirttimak
[4] Hannula
[5] Satton
[6] Groom
[7] Davaid
[8] Attaway
[9] peltoniem&Vuori
[10] porter
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه تاثیر هوش رقابتی و مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با تاثیر تعدیل کنندگی نوآوری و یادگیری سازمانی
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی گرایش بیمه: بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود همه پایان نامه ها با موضوع هوش رقابتی بسته هستند

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع توسعه صادرات

دانلود همه پایان نامه ها با موضوع توسعه صادرات
           مروری بر تاریخ سیاست‌گذاری توسعه اقتصادی کشور نشان می‌دهد که هیچ‌گونه نگرش علمی، درازمدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم‌گیری‌های تجاری ایران حاکم نبوده است. بخش صادرات غیرنفتی، تقریباً همیشه جزء پس‌ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت که نیم‌قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده تنها به‌طور مقطعی و با سیاست‌گذاری هائی که بیشتر جنبه شعارگونه دارد موردحمایت قرارگرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه‌چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان تحول ساختاری پدید نیامده است(اخوی، احمدی،1373: 36).
روابط بازرگانی ایران در طول تاریخ بارها دستخوش تغییر شده و گاه در پرتو حکومت توانمند (صفویه) و امنیت داخلی به اوج خود رسیده و گاه در اثر هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی و خارجی (دوران استیلای مغول) روبه‌زوال رفته است. از دوران صفویه تا اوایل دوره قاجاریه، صادرات و واردات کشور حالتی تعادلی داشته و در تراز بازرگانی، موازنه مثبت برقرار بوده است تا جائیکه اقتصاد ایران خودکفا و غیر وابسته محسوب می‌شد ولی این سیر از اوایل سده نوزدهم و با توسعه تولیدات صنعتی در اروپا و ورود تدریجی آن‌ها به ایران و رقابتشان با تولیدات داخلی دگرگون شد.
همان‌گونه که تحلیل‌ها[1] نشان می‌دهد، در اتخاذ هیچ‌یک از رویه‌ها و اعمال هیچ‌یک از قوانین مربوط به بخش تجارت خارجی ایران، موضوع بهبود ساختار تجارت خارجی، در نظر نبوده است. قانون‌گذار به هنگام تصویب لایحه انحصار تجارت خارجی، بهبود وضعیت تراز پرداخت‌ها را مدنظر داشته و ایجاد قوانین گمرکی و وضع تعرفه بر امور تجاری، صرفاً به‌منظور کسب درآمد برای دولت تحقق‌یافته و این تفکر و بینش همچنان تداوم داشته است. خوداتکائی صنایع، توسعه ظرفیت‌های داخلی در امر صادرات، ایجاد رشته‌های نوین کسب‌وکار، ایجاد و تغییر پویش تولیدی به‌سوی فعالیت‌های بهره‌مند از فن‌آوری نوین‌تر، نگرش صادراتی و برون‌گرایانه در احداث کارخانه‌ها و سیستم‌های تولید مشابه، توجه به بازاریابی، تبلیغات و سایر نکاتی که لازم بود در آن برهه خاص زمانی و به هنگام پی‌ریزی بسیاری از صنایع و کارخانه‌های فعلی موردتوجه قرار گیرد، مورد بی‌مهری قرارگرفته و به بوته فراموشی سپرده‌شده بود.
تحلیل قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در دوره پس از انقلاب نیز شرایطی مشابه را نشان می‌دهد. بطوریکه می‌توان ادعا کرد تا اواسط برنامه دوم هیچ‌گونه نظم فکری، اندیشه هدفمند و راهبرد جامع بر فرآیند و مکانیسم عمل تجارت خارجی ایران حاکم نبوده و انبساط و انقباض این بخش متأثر از کمبودهای ارزی، کاهش درآمد نفت و نقصان تراز پرداخت‌ها در طول تاریخ است. سهم غالب صادرات غیرنفتی هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ ارزش را صادرات کالاهای سنتی تشکیل می‌دهد که عمده اقلام آن فرش، پنبه، پوست و روده، پسته و محصولات کشاورزی (به‌ویژه میوه‌ها) بوده است.
با شروع برنامه سوم توسعه، افزایش صادرات غیرنفتی بیشتر موردتوجه قرار گرفت، چراکه سهم ایران از تجارت جهانی، سهمی اندک است و به گفته کارشناسان به کمتر از نیم درصد رسیده است که هیچ تناسبی با امکانات و جمعیت کشورمان ندارد. از طرف دیگر در برنامه سوم توسعه که توجه زیادی به صادرات غیرنفتی و افزایش آن داشت، از عبارت جهش صادراتی استفاده شد. که نشان می‌دهد برنامه ریزان در انتظار افزایش کمی و کیفی سریع هستند. برنامه‌های چهارم و پنجم نیز برامرتوسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک‌محصولی تأکید داشته و در ادامه برنامه سوم حرکت نموده است. به این دلیل اقدامات چندی ازجمله حمایت‌ها و برخی تغییر قوانین باعث شد که کاروان صادرات غیرنفتی که بسیار کند حرکت می‌کرد، چند گام به جلو بردارد. برخی از تسهیلات، حمایت‌ها و تغییرات قوانین و مقررات عبارت‌اند از: استرداد حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورداستفاده در تولید کالاهای صادراتی، معافیت کالاها و خدمات صادراتی از پرداخت عوارض و مالیات، معاف شدن کالاها و خدمات صادراتی از کسب مجوز از مراجع دولتی، حمایت از صندوق‌های توسعه صادرات، افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات به‌منظور حمایت بیشتر این بانک از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی، راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع‌رسانی بازرگانی کشور، فراهم نمودن زمینه صدور ضمانت‌نامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری و ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه برای حضور فعال شرکت‌ها و مؤسسات فنی و مهندسی که در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند، تجمیع عوارض، لغو پیمان ارزی، یک مرحله‌ای شدن فرایند صادرات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تجار و بازرگانان، پرداخت جوایز صادراتی و مهم‌تر از همه تأسیس شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی. مجموع این شرایط سبب شد که ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 1389 معادل 26551 میلیون دلار و در سال 1390 به مرز 33819 میلیون دلار رسیده بود و در سال 1393 نیز به 32567 میلیون دلار برآورد گردد.
 
[1] – گرجی ابراهیم(1380)،سیاستهای تجاری و توسعه اقتصادی،انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، فصل سوم.
بر اساس برآورد کارشناسان، سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تجارت جهانی باوجود دارا بودن ذخایر طبیعی و استعدادهای شگرف و موهبت‌های الهی و باوجود 4/1 جمعیت جهان کمتر از نیم درصد صادرات جهان را به خود اختصاص داده است که این رقم به‌هیچ‌وجه با امکانات و توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور مطابقت ندارد. اگر کشور ما بخواهد حتی یک درصد صادرات دنیا را داشته باشد، باید سالانه حدود 70 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. (اخوی، احمدی،1373: 36)
پس با توجه به اینکه ذخایر نفتی ما محدود است و رشد فعلی مصرف نفت هرروز سهم روزافزونی از تولید را به خود اختصاص می‌دهد و مقدار کمتری برای صادرات باقی می‌ماند. برخی معتقدند که تا 20 سال آینده ذخایر نفتی ما به رقم صفر خواهد رسید.
نوسانات مستمر قیمت صادراتی نفت بارها اجرای برنامه‌های عمرانی را دچار مشکل کرده است. درآمد 5/26 میلیارد دلاری (سال 1389) حاصل از صادرات نفت نمی‌تواند در آینده نیازهای ارزی ما را تأمین نماید. تا پیش از شوک نفتی سال 53-1352 صادرات غیرنفتی ایران از نرخ رشد درخور توجهی برخوردار بود. طی دوره 52-1339، صادرات غیرنفتی ایران به قیمت ثابت سالیانه 1/9 درصد رشد می‌کند. اگر این رشد در سال‌های پس از 1352 نیز ادامه می‌یافت امروز صادرات غیرنفتی ایران از صادرات نفتی آن نیز فزونی می‌گرفت. نرخ رشد صادرات غیرنفتی ایران تا پیش از شوک نفتی ایران 2/2 واحد بیشتر از صادرات ترکیه و بیش از دو برابر نرخ رشد صادرات اندونزی و نزدیک به سه برابر نرخ رشد صادرات پاکستان بوده است. طی همین دوره نرخ رشد صادرات کشورهای خاور دور به قیمت ثابت تنها 8/6 درصد است که 3/2 واحد کمتر از ایران است؛ اما این تصویر پس از شوک نفتی سال 1353 و افزایش 4 برابر قیمت نفت و درآمد نفتی ایران طی سال‌های 56-1352، به‌کلی تغییر می‌کند و در دوره‌ای که حجم تجارت در جهان به‌طورکلی تصحیح می‌گردد و نرخ رشد صادرات اغلب کشورهای جهان افزایش می‌یابد، صادرات غیرنفتی ایران دچار رکود می‌گردد تا آنجا که میزان آن به قیمت ثابت در سال 63-1361، به حدود یک‌چهارم سال 1352 تقلیل می‌یابد و بعدها در سال 70-1369 یعنی پس از گذشت 17 یا 18 سال به میزان قبل از شوک نفتی می‌رسد.
 در سال 1353 جمعیت کشور 32 میلیون نفر و درآمد حاصل از صدور نفت 183/18 میلیارد دلار بوده است. سرانه نفت در این سال 588 دلار بوده است. در سال 1378 درآمد نفت 2/19 میلیارد دلار و جمعیت کشور 5/60 میلیون نفر و سهم سرانه نفت 317 دلار برآورد شده است. این کاهش درآ‎مد سرانه هشداردهنده است زیرا در سال 1400 با یک‌صد میلیون نفر جمعیت و پانزده میلیارد دلار صادرات، سرانه نفت 150 دلار خواهد بود و اگر رشد شاخص قیمت کالاها را در محاسبات خود منظور کنیم قدرت خرید سرانه نفت تنها 19 دلار خواهد بود. باید به دنبال صادرات غیرنفتی بود. حضور در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، متعادل ساختن تراز بازرگانی، ایجاد تنوع در درآمدها و گسترش صادرات، همه و همه از راه‌حل‌های معقول هستند.(حسینی،فرشید ،مجموعه مقالات دومین همایش سالانه سیاست‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل، آبان 1378).
نقش صادرات در ایجاد اشتغال یا افزایش فرصت‌های شغلی جدید بر اهل‌فن پوشیده نیست. در اغلب کشورها رکود بخش صادرات بیکاری‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. بر اساس برآوردهایی که در کشور اتریش انجام‌گرفته است، هر یک درصد افزایش در صادرات برای 12000 نفر از بیکاران آن کشور اشتغال ایجاد کرده است. در کشور فرانسه عقد هر قرارداد صادراتی 200 میلیون دلاری برای 2000 نفر بیکار به مدت 3 سال اشتغال به وجود آورده است. بدیهی است در کشور درحال‌توسعه‌ای مانند ایران که در ساخت کالاهای صادراتی از فنّاوری پیچیده‌ای استفاده نمی‌شود و اغلب کالاهای قابل صدور کاربر هستند نه سرمایه‌بر، نقش صادرات در افزایش سطح اشتغال به‌مراتب بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است
 بحث سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی از نیمه دوم قرن بیستم در مباحث اقتصادی وارد شد و ازآن‌پس سرمایه انسانی در مقابل سرمایه فیزیکی مطرح گردیده است مطالعات بیانگر این است که در سال 1987 کارفرمایان بخش خصوصی آمریکا برای برگزاری 2/1 میلیون ساعت آموزش‌های رسمی برای 8/38 میلیون کارمند (31% کل نیروی اداری) تقریباً 32 میلیون دلار هزینه کردند. بیشتر سازمان‌ها برای تمام ساعاتی که کارمندان صرف آموزش می‌کنند حقوق پرداخت می‌کنند (تنها 82 درصد کل ساعات آموزش در ساعات کاری مؤسسه برگزار می‌شود). این نشانگر سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در منابع انسانی آن کشور است. (حاجی کریمی عباسعلی،رنگرز،حسن ، 1379)
اولین انگیزه برای آموزش و توسعه بروز تغییر است. پیشرفت در فنّاوری و علوم باعث کهنه شدن بسیاری از مهارت‌ها شده و همراه آن نیاز به ایجاد و گسترش فنّاوری‌های جدید افزایش می‌یابد. در تجزیه‌وتحلیلی که اخیراً روی برنامه‌های آموزشی یک مؤسسه انجام‌شده، مدیر آموزش اظهار داشته که امروزه دوره مفید اطلاعات یک مهندس حدوداً پنج سال است. یک تحصیل‌کرده متخصص بیست‌وپنج‌ساله در دوره شغلی چهل‌ساله‌اش باید هشت بار آموزش مجدد ببیند. شغل مهندسی تنها حرفه‌ای نیست که باید این نیازهای مداوم برای آموزش را تجربه کند، درواقع تمام افرادی که تخصصشان پایه علمی دارد (مثل فیزیکدانان و متخصصین کامپیوتر) این نوسانات را برای همراه شدن با پیشرفت‌های علمی باید دریافت کنند. تغییرات فنّاورانه نیازهای آموزشی کارکنان دیگر سطوح را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همانطوریکه خودکار شدن فعالیت‌ها ادامه می‌یابد، تخصص گرایی شغلی بین کارکنان بیشتر ظاهر می‌شود. این مسئله باعث ایجاد نیاز به یک برنامه آموزشی عملیاتی متفاوتی خواهد شد. این نوع آموزش‌ها کارکنان را با یکسری مهارت‌ها آشنا می‌سازد تا آن‌ها با تقاضای شغلی جدید سازگاری پیدا کنند. (پاکدل، رحمت الله،1379، مجله تدبیر، شماره 102)
تغییر همیشه ناشی از پیشرفت‌های علوم و فنّاوری نیست، بلکه با بروز پیشرفت‌های شغلی هم می‌تواند ایجاد شود. با ارزیابی یک دوره 40 ساله شغلی وجود تخصص‌ها و مهارت‌ها در تعدادی از پست‌های متفاوت سازمان بیشتر ظاهر می‌شود. هر پست متفاوت، مهارت‌ها و اطلاعات متفاوتی را لازم خواهد داشت. بیشتر شرکت‌ها تغییر نیازهای کارکنانی را پیش‌بینی کرده و آموزش‌های مناسب با جنبه‌های متفاوت شغلی کارمندانشان را فراهم می‌آورند. هنگامی‌که شرکت‌ها ادغام می‌شوند، استراتژی‌ها و کالاهای جدید توسعه‌یافته و قوانین رقابتی ملی و بین‌المللی مورد تجدیدنظر واقع می‌شوند، تغییر در سطوح سازمان اجتناب‌ناپذیر شده و تحت این شرایط آموزش یک ابزار استراتژیک می‌شود. همان‌گونه که کارکنان و مدیران مؤسسه نیز از بروز این تغییرات مزایایی کسب می‌کنند، این تغییر فرصت سودآوری برای آن‌ها ایجاد خواهد نمود. تجارت به شیوه‌های ابتکاری برای پیشرفتش نیازمند به آموزش است و این نشان می‌دهد که آموزش و توسعه نقش عمده‌ای را بازی می‌کند. آموزش بهتر است همراه با اعمال‌نظر شخصی نباشد چون اغلب به‌صورت موردی انجام‌شده و فعالیتی جدا از سایر فعالیت‌های مؤسسه است. بیشتر سازمان‌ها آموزش را به‌عنوان آخرین راه‌کار موردنظر قرار می‌دهند. در این سازمان‌ها آموزش برای فراگیری یک سری تخصص‌های خاص به کار می‌رود و به‌جای همراه شدن با دیگر وظایف سازمان، جدای از آن‌ها عمل می‌کند. تحت این شرایط آموزش در تحقق اهداف سازمانی مشارکتی ندارد. آموزش باعث آماده‌سازی منابع انسانی در تحقق طرح‌های استراتژیک سازمان می‌شود. باگذشت زمان، موفقیت هر ابتکاری بستگی دارد به توانائی، تعهد و انگیزش منابع انسانی که درگیر با سازمان هستند. یک نقش مهم آموزش اطمینان بخشیدن از آمادگی مدیریت و مشاغل است. (رنگرز،1379: 87)
در این پژوهش، تلاش بر این است که دامنه تأثیرات خاص برگزاری کارگاه‌های آموزشی بر مخاطبین موردبررسی در این دوره‌های آموزشی مورد ارزیابی و درنهایت برای میزان تأثیرگذاری این طرح درزمینه رشد و توسعه صادرات استان با توجه به آمار و نتایج به‌دست‌آمده، تحلیل‌ها و نتیجه‌گیری‌های خاص انجام پذیرد.
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه تبیین ابزارهای تامین مالی و نقش آن در توسعه صادرات
پایان نامه رابطه توسعه صادرات گلهای زینتی با اشتغال شهرستان محلات از سال 1382تا 1392
پایان نامه تعیین و رتبه بندی موانع توسعه صادرات در شرکت های هلدینگ بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر
پایان نامه بررسی وضعیت فروش واکسن هپاتیت ب در کشورهای منطقه و تدوین استراتژی مناسب جهت توسعه صادرات آن در ایران
پایان نامه بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی
پایان نامه ارشد : بررسی نقش گمرک الکترونیک برتوسعه صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادر کنندگان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی استراتژی‌های بازاریابی جهت توسعه صادرات کارخانجات سیمان ایران
دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی
دانلود پایان نامه : بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران وارائه راهکارهای توسعه صادرات
دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود همه پایان نامه ها با موضوع توسعه صادرات بسته هستند

دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی

دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی
 
اثربخشی: اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان با استفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیر ضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند.(فاویلا، 1996)
اولین دیدگاهی که نسبت به اثربخشی ارائه شد(که احتمالا در طی دهه 1950مطرح گردید) بسیار ساده بود. اثربخشی به عنوان میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد، تعریف شده بود. البته در این تعریف ابهامات متعددی وجود داشت که موجب شد تا بررسی محققان و استفاده مدیران از آن را محدود کند. نمونه ای از ابهاماتی که وجود داشت  عبارت بود از این که، اهداف مطرح شده در تعریف اثربخشی متعلق به کیست؟ اهداف بلندمدت مد نظرند یا کوتاه مدت؟ اهداف رسمی سازمان مورد نظرند یا اهداف واقعی؟ اگر ما هدفی را که بیشتر محققان و اندیشمندان سازمانی بر ان اتفاق نظر دارند و شرطی ضروری برای موفقیت یک سازمان محسوب می شود مد نظر قرار دهیم، ان وقت نقطه نظرات ما روشن تر می شود. این هدف بقا است. (الوانی، 1390)
اگر سازمان به فعالیتهایی مشغول است، به علت این است که حیاتش تداوم بخشد. اما استفاده از واژه بقا به عنوان یک معیار، توانایی تعیین و تشخیص مرگ یک سازمان نیز استنباط می شود. بقائ، ارزیابی از تکامل حیات و یا پدیده مرگ است.متاسفانه سازمانها دقیقا شبیه به انسانها نمی میرند.
وقتی انسانی می میرد برگه ای را در یافت می کنیم که زمان و دلایل آن قید شده است. ولی در خصوص سازمانها چنین چیزی وجود ندارد. در حقیقت بیشتر سازمانها نمی میرند، آنها تجدید ساختار می شوند. گاهی به ادغام با دیگر سازمانها روی می آورند یا اینکه سازماندهی مجدد به خود می گیرند و یا دست به فروش بخشی از تجهیزات و ماشین آلات خود زده و یا کلا به حوزه فعالیت جدیدی وارد می شوند. در دنیای واقعی به مرور زمان تعدادی از سازمانها از صحنه فعالیت خارج شده و یا در قالب سازمان دیگری شکل می گیرند.
و این خود، تشخیص مسله بقائ را دشوار می سازد. علاوه بر این ساده لوحانه است که چنین فرض کنیم سازمانهائیکه اثربخش نیستند، یا اینکه فرض کنیم سازمانهایی وجود دارند که اثربخش هستند. ولی عمدا در پی بقا خود نیستند.
برای برخی از سازمانها نظیر برخی از نهادهای دولتی و شرکتهای تجاری بزرگ، عملا فنا و نابودی مطلق اتفاق نمی افتد. به نظر می رسد که حیات این سازمانها جدای از ارزیابی هایی نظیر اینکه خوب یا بد کار می کنند، می باشد. بطور مشابه ممکن است سازمانی از اینکه پس از انحلال بوسیله سازمانی دیگر خریداری  شود احساس نگرانی نکند و این امر اثربخشی تلقی نماید. اکنون باید نقطه نظر ما روشن شده باشد، حتی هدف بقا که تقریبا همگی  به مهم بودن آن اتفاق نظر دارند در شرایطی ممکن است به عنوان ضابطه اثربخشی از اعتبار بیفتد.
دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی
در دهه 1960 و اوائل دهه 1970 تحقیقات وسیعی در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت .با مروری بر این تحقیقات به معیارهای سی گانه متفاوتی دست می یابیم، که در زیر به بیان معیارها و مقیاسهای اثربخشی سازمانی می پردازیم.
 
1- اثربخشی کلی:  ارزیابی کلی که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می جوید معمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به دست آوردن ارزیابی های کلی و یا اینکه از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه گیری می شود.
 
2- بهره وری: معمولا به عنوان مقدار یا حجم محصولات و یا خدمات عمده ای که توسط سازمان ارائه می گردد، تعریف می شود. و می تواند در سه سطح اندازه گیری شود: سطح فردی، سطح گروهی، و سطح سازمانی که از طریق مراجعه به اسناد و ارزیابی های موجود و یا ترکیب آنها مورد سنجش واقع می شود.
 
3- کار آیی: نسبتی است که مقایسه ای را بین برخی از جنبه های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می دهد.
 
4- سود : مبلغ در آمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می توان معادل سود دانست.
 
5- کیفیت: کیفیت محصول یا خدمت عمده ای که بوسیله سازمان ارائه می شود ممکن است شکلهای عملیاتی متعددی به خود بگیرد که بوسیله نوع محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان تعیین می شود.
 
6- حوادث: میزان سوانحی که حین کار اتفاق می افتد و اتلاف وقت را موجب می شود.
 
7- رشد: بوسیله افزایش در متغییرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیت کارخانه، دارایی ها، میزان فروش، سود و سهم بازار و همچنین میزان ابداعات و اختراعات جدید، نشان داده می شود. بر مقایسه وضعیت فعلی سازمان با وضعیت گذشته آن دلالت می کند.
 
8- میزان غیبت در کار:  تعریف معمولی غیبت اشاره به غیبتهای غیر موجه دارد، اما علاوه بر این تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد( نظیر کل زمان غیبت در مقابل میزان وقوع حوادث).
 
9- جابجایی در کار: میزان خاتمه خدمت هایی که به صورت داوطلبانه صورت می گیرد و معمولا از طریق مراجعه به اسناد بایگانی شده، قابل تشخیص است.
 
10- رضامندی شغلی: رضامندی شغلی را به طرق مختلفی تعبیر و تعریف نموده اند. اما یک نظریه معتبر آن را به عنوان رضایت فردی در مقابل انچه که از شغل برای او حاصل می شود، تعریف می کند.
 
11- انگیزش: معمولا به میزان آمادگی فرد برای درگیر شدن در اعمال هدفمند و یا فعالیتهای شغلی اطلاق می شود. انگیزش، احساس مرتبط با رضامندی حاصل از نتایج کار فرد نیست، بلکه انگیزش بیشتر  به آمادگی یا میل به کار برای تحقق اهداف شغلی بر می گردد.
 
12- روحیه: بعنوان پدیده ای گروهی که متضمن تلاش مضاعف، یکی شدن اهداف فرد و سازمان و ایجاد تعهد و احساس تعلق می باشد، مد نظر قرار گرفته است. روحیه، مساله ای گروهی بوده و انگیزش، موضوعی فردی بشمار می آید.
 
13- کنترل : میزان و توزیع کنترل مدیریت در یک سازمان است که به مدد آن رفتار اعضا سازمان تحت نفوذ قرار گرفته و جهت داده می شود.
 
14- انسجام/ تعارض: انسجام به عنوان اینکه، افراد در سازمان همدیگر را دوست داشته، با هم خوب کار کنند و ارتباطات همه جانبه و باز با هم داشته باشند و تلاشهای کاری آنها هماهنگ باشد، تعریف می شود و تعارض به عنوان برخورد فیزیکی، لفظی، هماهنگی ضعیف و ارتباطات غیر اثر بخش تعریف شده است.
 
15- انعطاف پذیری / انطباق: انطباق و انعطاف پذیری به توانایی یک سازمان برای تغییر رویه های استاندارد عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی سازمان بر می گردد.
 
16- برنامه ریزی و هدف گذاری: به میزانی که یک سازمان بطور اصولی و منظم گامهایی را که در آینده باید بردارد، مشخص می سازد و خود را درگیر رفتار هدف گذاری شده می کند، اشاره دارد.
 
17- اجماع در هدف: جدای از تعهد واقعی به اهداف سازمانی، اجماع هدف به میزانی که همه افراد یک سازمان، هدف واحدی را برای سازمان خود متصورند، بر می گردد.
 
18- نهادینه کردن اهداف سازمانی: بر پذیرش اهداف سازمانی اشاره داشته و بر این باور است که اهداف سازمانی صحیح هستند و درست.
 
19- سازگاری نقش و هنجار: به حد و حدودی که اعضای سازمان در خصوص موضوعاتی از قبیل نگرشهای مساعد سرپرستی، انتظارات نقش، روحیه و الزامات نقش توافق دارند، اشاره می کند.
 
20- مهارتهای ارتباطی مدیریتی: به سطوح مهارتهایی که مدیران در ارتباط با سرپرستان، زیردستان و همکاران خود در قالب ارائه حمایتهای مختلف ، یا تسهیل تعاملات سازنده و مفید و ایجاد اشتیاق برای تحقق اهداف و عملکرد عالی بکار می گیرند، اشاره دارد.
 
21- مهارتهای انجام وظیفه مدیریتی: به سطوح مهارتهای کلی اشاره دارد مدیران سازمان و رهبران گروهها برای تحقق وظایف سازمانی لازم دارند و مهارتهایی که مدیران در هنگام تعامل با اعضا سازمان بکار می برند در این مقوله قرار نمی گیرد.
 
22- مدیریت اطلاعات و ارتباطات : کارایی، صحت و دقت در تجزیه و تحلیل اطلاعات مهم برای اثربخشی سازمانی.
 
23- آمادگی: قضاوت کلی در خصوص این احتمال که سازمان خواهد توانست، برخی از وظایف جدیدی که از آن خواسته می شود بطور موفقیت آمیز انجام دهد.
 
 
24- بهره برداری از محیط: میزان یا حدی که سازمان بطور موفقیت آمیز با محیط خود در تعامل بوده و منابع ب
 ارزش و کمیاب مورد نیاز خود را بدست می آورد.
 
25- ارزیابی بوسیله پدیده های خارجی: ارزیابی راجع به سازمان یا واحد که، بوسیله افراد و سازمانهای موجود در محیط صورت می گیرد. وفاداری و اعتماد به سازمان، حمایت گروههایی نظیر عرضه کنندگان مواد اولیه، مشتریان، سهامداران، موسسات اجرایی و افراد جامعه تحت عنوان فوق مطرح می شوند.
 
26- ثبات: حفظ و نگهداری ساختار، بخشهای کارکردی سازمان و منابع مورد نیاز آنها در طی زمان، بویژه در دوره های حساس زمانی.
 
27- ارزش منابع انسانی: نوعی معیار ترکیبی که به ارزش کلی اعضای سازمان بر می گردد و در قالب ترازنامه یا حسابداری بیان می شود.
 
28- مشارکت و نفوذ مشترک: میزان یا حدی که افراد، درون سازمان در اتخاذ تصمیماتی که مستقیما بر کار و سرنوشت آنها تاثیر می گذارد، مشارکت دارند.
 
29- تاکید بر آموزش و توسعه: میزان تلاش و کوششی که سازمان جهت بهسازی و توسعه منابع انسانی خود به کار می گیرد.
 
30- تاکید بر موفقیت: قیاسی است بین نیاز فردی برای رسیدن به موفقیت و ارزشی که سازمان برای تحقق اهداف جدید عمده خود قائل است.
 
واقعیت این است که تعداد محدودی از تحقیقات و بررسی های صورت گرفته پیرامون اثربخشی از معیارهای چندگانه استفاده کرده اند و خود معیارها نیز از مقیاسهای عمومی نظیر کیفیت، روحیه، تا معیارهای تخصصی تر نظیر نرخ های حوادث و میزان غیبت در کار تشکیل شده اند و این امر باعث شده که اثربخشی برای افراد مختلف، معانی مختلفی به خود بگیرد.( الوانی، 1390)
 
علمای مدیریت، عواملی را برای تحقق اثربخشی سازمان مورد توجه قرار داد ه اند.
تیلور(1878) اثربخشی را از طریق عواملی مانند به حداکثر رساندن میزان تولید، به حداقل رساندن هزینه ها و به کار بردن منافع در حد مطلوب، قابل تحقق می دانست. فایول(1925) اثربخشی را نتیجه اِعمال قدرت و نظم و انضباط شفاف در داخل سازمان می دانست. (نجف بیگی، 1379)
برخی افراد اثربخشی را معادل سود یا بهره دانسته و برخی دیگر آن را رضایت از شغل تلقی کرده و گروهی نیز آن را نفع اجتماعی در نظر گرفته اند. (محمدزاده، 1375)
هوج سازمانی را اثربخش می دانست که بدون توجه به سایر نتایج به دست آمده با محیط خود در تعامل باشد(هوج، 1988).
سی شور (1967) اثربخشی سازمان را «توانایی بهره وری از محیط برای کسب منابع کمیاب و ارزشمند جهت تداوم کارکرد سازمان» تعریف می نماید و آن را منوط به موفقیت در سه زمینه تحقق اهداف سازمان؛ حفظ بقای سازمان؛ اِعمال کنترل جهت حفظ سازمان  میداند. (شیرازی، 1373)
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه رابطه هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی شعب بانک
پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی به روش پرومتی
پایان نامه تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان
پایان نامه رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش
پایان نامه رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت
پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش
پایان نامه ارشد: بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر توانمندسازی بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا
دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه موردی گمرک جمهوری اسلامی ایران- جزیره کیش)
دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیراستراتژی‌های تحول براثربخشی سازمانی درشهرداری کاشان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه ی مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب وکارهای کوچک و متوسط

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود همه پایان نامه ها درباره اثربخشی سازمانی بسته هستند

دانلود همه پایان نامه ها درباره مزیت رقابتی

دانلود همه پایان نامه ها درباره مزیت رقابتی
در کتب درسی استراتژی مربوط به زمان آکوف (1970) و آندروس (1971)، کاستی­ها و توانایی­های یک بنگاه خاص تعریف شده اما درباره مزیت رقابتی مطلبی بیان نشده است. البته، پنروز (1959) در چندین مورد به مزیت رقابتی اشاره کرده است. آنسوف (1965) نیز از این اصطلاح استفاده کرده ولی تنها به این موضوع که بنگاه برای رقابت مؤثرتر به چه چیزی نیاز دارد،اشاره کرده است (کلین[1]، 2001). طی سال­های اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژی­های رقابتی قرار گرفته و بحث­های زیادی دربارهْ مزیت رقابتی مطرح شده است. با این وجود، ارائه یک تعریف دقیق از مزیت رقابتی مشکل است. از یک طرف، مزیت رقابتی به معنای بازده بیش از حد معمول تلقی شده و از طرف دیگر، مزیت رقابتی به کارکردهای بازار سرمایه و انتظارات مرتبط شده است. اما رایج­ترین تعریف مزیت رقابتی در حوزه استراتژی رقابت و در چارچوب خلق ارزش، هر آنچه موجب شود در آمد بیش از هزینه افزایش یابد، تجلی پیدا می­کند (راملت[2]، 2003).
بحث مزیت رقابتی از دیرباز از مهمترین موضوعات مطرح در دنیای مدیریت و تئوری­های مدیریت استراتژیک بوده است. مزیت رقابتی یکی از مهمترین مباحث در تئوری­های مدیریت استراتژیک تلقی می­شود زیرا وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنای کارکردهای بهتر نسبت به رقباست و در کوتاه­مدت سودآوری و در بلندمدت بقا و رشد سازمان را تضمینمی­کند. در عصر اطلاعات که فناوری­هایی مثل وب و شبکه­های رایانه­ای گسترش یافته­اند محیط سازمان نیز متلاطم­تر شده است. با ظهور تجارت الکترونیک اهمیت مزیت رقابتی نه تنها کاسته نشده بلکه مهمتر و حیاتی­تر شده است. در یک صنعت جا افتاده، هرکدام از رقبای اصلی، مزیت رقابتی خاصی را برای خود در نظر گرفته و حفظ می­کنند (عزیزی و کریمی، 1383).
 
رقابت­پذیری فرآیندی استکه هر نهادی می­کوشد تا از این طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد. کسب توانمندی­های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش­های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین­المللی تبدیل شده است (زرآبادی­پور و همکاران، 1384). طی سالهای اخیر، مزیت رقابتی در مرکز بحث استراتژی­های رقابتی قرار گرفته و بحث­های زیادی دربارۀ مزیت رقابتی مطرح شده است. با این وجود، ارائه یک تعریف دقیق از مزیت رقابتی مشکل است. مزیت رقابتی دارای مفاهیم و تعاریف متعددی است که ذیلاً به چند مورد آن اشاره می­شود:

 • مزیت رقابتی موقعیت بی­نظیر یک سازمان در برابر رقبایش است که از طریق الگوی توسعۀ منابع، بسط پیدا می­کند (هافر و اسچندل[3]، 1978).
 • مزیت رقابتی، ارزش­های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است؛ به نحوی که این ارزش­ها از هزینه­های مشتری بالاتر باشند. مایکل پورتر از استادان دانشکدۀ بازرگانی دانشگاه هاروارد یکی از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابت­پذیری است. او مزیت رقابتی را در چارچوب استراتژی رقابتی مورد توجه قرار می­دهد. وی در سال 1980 کتاب «استراتژی رقابتی» و در سال 1985 کتاب «مزیت رقابتی» را به رشته تحریر درآورده است. همچنین در سال 1990 کتاب «مزیت رقابتی ملل» را عرضه داشت که در آن «مدل الماس» در رقابت­پذیری معرفی شده است.
 •  
 • پورتر در این مدل، رقابت­پذیری را حاصل تعامل چهار عامل اصلی می­داند: 1- فاکتورهای درونی؛ 2- شرایط تقاضای داخلی؛ 3- صنایع مرتبط و حمایت­کننده؛ 4- استراتژی، ساختار و رقابت. به اعتقاد پورتر، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تأثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می­تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش­بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیرمستقیم دارند و از طریق تأثیر برآنها می­توانند در رقابت­پذیری نیز تأثیرگذار باشند. مجموعه­ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش دیده، بهره­وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیرساخت­ها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندی­ها و قابلیت­های مدیریتی و … که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، فاکتورهای درونی را تشکیل می­دهند.
 •  
 • پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته فاکتورهای عمومی و تخصصی تقسیم­بندی می­کند. فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص می باشد. فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهرو متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته است. فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می­کند. شرایط تقاضای داخلی، ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می­کند.
 •  
 • اندازه و رشد تقاضا در رقابت­پذیری صنایع تأثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه­گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره­وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می­گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند، شرکت­ها و صنایع را به دنبال فرصت­های صادراتی می­کشاند.
 •  
 • صنایع مرتبط و حمایت­کننده می­تواند شامل تأمین­کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع­کنندگان و فروشندگان، سیستم­های توزیع محصول، مؤسسات تحقیقاتی، سرویس­های مالی مانند بانک­ها و بورس اوراق بهادار، سیستم­های حمل و نقل، دانشگاه­ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می­کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت­پذیری مؤثر است. استراتژی، ساختار و رقابت، شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه­ها و سازمان­ها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می­شوند، بر رقابت­پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی­هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می­گردد، تأثیر مستقیم بر کارکردهای و رقابت­پذیری آن دارد (مرادی و شفایی، 1384).
 • مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می­کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی­شود (میگوئل، 2002).
 • مزیت رقابتی میزان جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا، برای مشتریان است. ضریب رقابتی تمایز در ویژگی­ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می­کند. به طور کلی مؤلفه­های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش­آفرینی، بازارگرایی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن، توان بالفعل، انگیزه­سازی، مهارت­سازی، قیمت مناسب، پاسخگویی و نوآوری است (زرآبادی­پور و همکاران، 1384).
 • مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل یا توانمندی­هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن فعالیت های بهتر از رقبا قادر می­سازد. به عبارتی دیگر مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق­تر از سایر سازمان­ها می­نماید و رقبا نمی­توانند براحتی از آن تقلید کنند (صنایعی، علوی شاد، 1385).
 • مزیت رقابتی شامل مواردی است که یک بنگاه می­تواند انجام دهد ولی بنگاه­های دیگر قادر به انجام آنها نیستند، که خود موجب تقاضای بیشتر و یا هزینۀ کمتر برای آن بنگاه می­شود.

[1]Klein
[2]Rumelt
[3]Hofer& Schendel
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی
پایان نامه بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکتهای شهرک صنعتی کاوه
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل
پایان نامه بررسی تأثیر شیوه ­های مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی
پایان نامه بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی
پایان نامه بررسی رابطه بین عملکرد بازاریابی و ایجاد یک مزیت رقابتی
پایان نامه تحلیل و بررسی نقش بازاریابی سبز در مزیت رقابتی جذب مشتریان 
پایان نامه بررسی رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی
پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)
پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی
پایان نامه تأثیر قابلیت‌های‌ سیستم‌های اطلاعاتی زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی
پایان نامه تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول در مقایسه با شرکت ایرانسل
پایان نامه تأثیر رهبری تحول‏آفرین بر بهبود مزیت رقابتی شرکت همراه اول
پایان نامه:مطالعه تاثیر تکنولوژی اطلاعات واجرای فرآیند مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی در بیمه های خصوصی شهر کرمانشاه
دانلود پایان نامه:تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک ها در قالب یک مدل علّی
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار
پایان نامه : توسعه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی پویا درطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته جهت به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی وکسب مزیت رقابتی با الگوریتم های فراابتکاری
پایان نامه رشته مدیریت: بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت های تولیدی شهرستان رشت
پایان نامه ارشد رشته مدیریت استراتژیک: بررسی نقش واسطه ای شایستگی اجتماعی در رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و مزیت رقابتی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در بانک های تجاری

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود همه پایان نامه ها درباره مزیت رقابتی بسته هستند

دانلود همه پایان نامه ها درباره تصمیم گیری

 
دانلود همه پایان نامه ها درباره تصمیم گیری
 اگر چه ارتباطات کار آمد و موثر در هر سازمانی حیاتی هستند ، اما کلید موفقیت ، عمل است و عمل باید با تصمیم گیری هدایت شود  تصمیم گیری عبارت است از فرآیند انتخاب یک عمل در ارتباط با یک مساله یا فرصت . تصمیم گیری منظم  پنج مرحله اساسی دارد که با شناخت مساله یا فرصت آغاز می شود . این مراحل پنج گانه به طور خلاصه عبارتند از :
1-  تشخیص و تبیین مساله یا فرصت .
2-  معلوم کردن و تجزیه
3-  انتخاب اقدام یا راه حل مطلوب
4-  اجری راه حل انتخاب شده .
5-  ارزیابی نتایج و پی گیری تا حد لازم .
 تصمیم گیری در سازمانها در شرایط گوناگون و وضعیتهای مختلفی صورت می گیرد که فرآیند آن را چالش انگیز می کند .
شرایط تصمیم مدیران
 تصمیمات مشکل گشایی در سازمانها نوعاً تحت سه شرایط مختلف اتخاذ می شوند :
 اطمینان ، ریسک و عدم اطمینان .
 نظریه پردازان رفتار سازمانی دو تئوری برای تصمیم گیری در نظر گرفته اند : تئوری کلاسیک و تئوری رفتاری .
تئوری کلاسیک تصمیم گیری
تئوری کلاسیک تصمیم گیری ، مدیر را به عنوان کسی می بیند  که در دنیای کاملاً مطمئن عمل     می کند . مدیر  با مساله کاملاً تعریف شده و روشن مواجه است ، همه شقوق ممکن برای اقدام و نتایج هر یک را می داند و سپس راه حلی انتخاب می کند که بهترین نتیجه بهینه ی در حل مساله به دست می دهد واضح است که یان یک راه ایده آل برای تصمیم گیری است . تئوری کلاسیک برنامه ریزی شده کاربرد دارد .
  تئوری رفتاری تصمیم گیری
 تئوری رفتاری تصمیم گیری می گوید که انسان فقط بر حسب آنچه در موقعیت معینی درک        می کند ، دست به اقدم می زند . علاوه  بر این ، چنین ادراکی اغلب کامل نیستند . تصمیم گیرنده رفتاری به جای اینکه  با دنیای کاملاً مطمئن مواجه باشد . با محدودیت اطلاعاتی روبه رو است و به نظر می رسد که در شرایط عدم اطمینان عمل می کند . مدیران در مورد مسائلی که اغلب مبهم هستند تصمیم  می گیرند . آنها فقط قسمتی از آگاهی لازم برای راه حلها و نتایج را در اختیار دارند و نخستین راه حلی را انتخاب می کنند که به نظر می رسد راه حل رضایت بخشی است . هربرت سایمون1  این مدل را سبک قناعت ورزی2 می نامد . تفاوت اساسی بین توانایی مدیر برای تصمیم گیری رضایت بخش « سبک رفتاری » وجود محدودیتهای شناختی و تاثیرشان بر ادراکات است و محدودیتهای شناختی ، تواناییهای ما را در تعریف مسائل ، تعیین شقوق عمل و انتخاب راه حلی که نتایج ایده آل قابل پیش بینی داشته باشد ، تضعیف می کند. این محدودیتهای شناختی به قدری در دنیای روزمره مدیران مهمند که ارزش والای بصیرت و قضاوت را معلوم می کنند .
 بصیرت ، قضاوت و پایبندی به عمل گذشته
عنصر کلیدی در تصمیمات برنامه ریزی نشده موفقیت آمیز در شرایط نا مطمئن، بصیرت است . بصیرت ، توانایی شناختن یا تشخیص دادن سریع امکانات در یک موقعیت مشخص است . بصیرت ، عنصر خود انگیختگی بی سابقه را به تصمیم گیری مدیریت اضافه می کند و در نتیجه ظرفیت بالقوه ی را برای خلاقیت و نو آوری بیشتر ، ارائه می دهد . بویژه در شرایط ریسکی و عدم اطمینان مدیران موفق ، احتمالاً تا حدود زیادی از بصیرت در تصمیم گیری استفاده می کنند . این یک راه بر خورد با  موقعیتهایی است که در آن سابقه امر روشن نیست ، واقعیتها محدودند و زمان ، عامل اصلی تصمیم گیری است .
 مدیران با وجود محدودیتهایی که دارند سعی می کنند به صورت قدم به قدم و به طور منظم برنامه ریزی کنند . مدیران زبر دست و دقیق همچنین به ویژگیهای شغلی که میتنز برگ و دیگران مورد بحث قرار داده اند واقفند و مهارتهای بصیرت خودشان را به اقتضای آنها به کار می برند مدیران  کار آمد قادرند نگرشهای تحلیلی و بصیرتی را برای خلق راه حلهای تزه و جدید ترکیب کنند .
  یابندگی قضاوتی
 قضاوت یا به کار بردن توانایی ذهن ، در تمام جنبه های تصمیم گیری حائز اهمیت است یابندگی یا ساده کردن استراتژی ها یا قواعد سر انگشتی که در تصمیم گیری به کار می روند . می توانند کار مدیران را ساده تر سازند تا با شرایط عدم اطمینان و محدودیت اطلاعات بتوانند تصمیم گیری کنند . اما اینها ممکن است به اشتباهات سیستماتیک منجر شوند که بر کیفیت تصمیمات  اثر می گذارند . تحقیقات نشان می دهد که مدیران و سایرین در معرض اشتباهات سیستماتیک و جهت گیری هایی قرار درند که در کیفیت  تصمیم های اتخاذ شده می توانند موثر باشند .
 هر تصمیم گیرنده ی باید از مسائل یابندگی قضاوتی ، شامل در دسترس بودن ، مشابهت و تکیه بر سابقه تعدیل آگاه باشد.
قاطعیت در تصمیم گیری
 با توجه به مدیریت فرآیند تصمیم گیری ، می توان گفت که مدیر کار آمد کسی است که قادر به گزینش  دقیق مسائل و مشکلاتی باشد که پذیرای تصمیم گیری مدیرتی هستند . قاطعیت در تصمیم گیری دو جنبه مهم دارد : نخست انتخاب مسائل و فرصتهایی که سزاوار رسیدگی و توجه مدیریتی باشند و دوم اتخاذ یک استراتزی برای بر خورد با مسائل.
دانلود همه پایان نامه ها درباره تصمیم گیری
استراتژی در گیر کردن دیگران در تصمیم گیری
یکی از اشتباهات مدیران جدید این است که می پندارند خودشان باید برای حل مساله تصمیم گیری کنند . مدیران  عملاً تصمیم گیری را به یکی یا همه شیوه های ذیل انجام می دهند :
تصمیمات فردی ، تصمیمات مشورتی و تصمیمات گروهی
 مدیران کار آمد می دانند که چه زمانی و چگونه از هر یک از  این شیوه استفاده کنند . البته هدف اصلی همواره ، اتخاذ یک تصمیم عالی است یعنی تصمیمی که با کیفیت بالا و در زمانی مناسب صورت گیرد. و برای کسانی که به حمایتشان در اجرای تصمیم نیاز است قابل پذیرش و درک باشد. (شرمرهورن و دیگران ، ص 277-266-1380 )
مدیریت در قرن 21 جایگاه خاصی برای دو سیاست کلان قائل است :
 الف – استراتژی رقابت ب- کاهش هزینه ها ، که خود یک سیاست رقابت صادراتی می باشد برای لحاظ کردن این دو استراتژی به کار بردن  سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر فن آوریهای اطلاعات و ارتباطات ضروری می نماید .
 مدیران امروز ، با انبوهی اطلاعات روبرو هستند . اطلاعاتی که به عنوان داده های سیستم بایستی پردازش گردیده و قابل فهم و تمیز و نگهداری و بازیابی گردد . از طرف دیگر سیستم های مدیریت و ابزار های کنترل در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده اند این تغییرات را می توان در چهار زمینه کلی عنوان کرد :

 • کنترل سنتی 2- کنترل کاریزماتیک 3- کنترل بروکرتیک 4- کنترل اینفور ماتیک

 در ساختار های سنتی فئودالی ، کنترل از طریق سنت ، ادراک و اعمال می شد . مقامات کنترلی به طور سنتی  موروثی به نسلهای بعد منتقل می گردید و جامعه نیز این نوع ساختار کنترلی  را چون سنت بود می پذیرفت و بدان گردن می نهاد . در وضعیت کاریزماتیک ، کنترل از طریق رابطه بین رهبر یپروان اعمال می گردید .در این حالت ، رهبران کاریزما ، شیوه عمل را انتخاب می کردند  و پیروان نیز از آنها تبعیت می کردند زیرآنها را قبول داشتند . در بروکراسی ، کنترل در ساختار سازمانی تعبیه می شد . ساختاری که بر قانون و مقررات استوار بود و جنبه غیر شخصی داشت و تبعیت از آن الزامی  بود .
در اینفوکرسی ، کنترل از طریق نرم افزار ها اعمال می شود . مجموعه دانشها و آگاهیهای تخصصی ، بسیار رشد کرده است و اینفوکراسی می تواند هر نوع اطلاعاتی را از طریق شبکه های الکترونیکی بدست آورد . از سیستم های خبره ، استفاده کند و به تمامی دانشهای تخصصی و حرفه ای مجهز شود (زاهدی ، ص 123 : 1380 ).
 عملاً کار مدیر سیستم اطلاعات مدیریت ارائه گزارشات روز آمد و اطلاعات مفید به مدیر شرکت یا موسسه برای برنامه ریزی  های آینده و تصمیم گیری می باشد این مدیر برای گرد آوری داده ها و پردازش آنها نیازمند سیستم های اطلاعاتی و رایانه ای و حتی سیستم های خبره می باشد  پس مدیریت سیستم هم باید دید مدیریتی  و سیستمی داشته و از امکانات سیستم های اطلاعاتی و فن آوری اطلاعات استفاده کند که لازمه این استفاده ، داشتن سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی می باشد .           ( کرافت و بویس ، ص 144 ، 138 : 1991 )
 
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران
پایان نامه تاثیر برند بر تصمیم گیری و رفتار خرید مشتریان
پایان نامه بررسی تأثیرمنابع قدرت بر سبک تصمیم گیری مدیران با میانجی گری جو سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان سمنان
پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر شفافیت نظام اداری ایران با بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری گروهی فازی
پایان نامه شناسایی مدل تصمیم گیری چند معیاره ارزیابی و انتخاب بازیکنان فوتبال در لیگ برتر بر اساس شاخص های مالی و ورزشی
پایان نامه ارائه روشی برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحدهای تصمیم گیری بر پایه مدل تحلیل پوششی داده­ها
پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی برای رتبه بندی تامین کنندگان زنجیره تامین
پایان نامه  نقش ترجیحات سرمایه‌گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار
پایان نامه رتبه بندی شعب بانک ملی به لحاظ شاخصهای تاثیر پذیر از آموزش ضمن خدمت با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره TOPSISوSAW
پایان نامه  تدوین مدل اطلاعات راهبردی و تحلیل اثر بخشی آن در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی
پایان نامه تاثیر ویژگیهای سیستم اطلاعات مالی بر بهبود تصمیم گیری مدیران شهرداری تهران
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری و مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط استان اردبیل
پایان نامه اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره
پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران  بر عملکرد سازمان
پایان نامه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی در بازار بورس سهام
پایان نامه کاربرد تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های انبوه­ سازی
پایان نامه ارشد : بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی
پایان نامه بررسی و تعیین عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی ویروسی و فاکتورهای تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس و انجام تبلیغات شفاهی برای شرکت
پایان نامه : رتبه بندی مالی شرکت های تولید کننده مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند شاخصه با رویکرد فازی
دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان
دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر تعهد سازمانی کارکنان
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک تصمیم گیری مدیران و تجزیه و تحلیل
دانلود پایان نامه:اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاره فازی در شرکت صنعتی بهشهر
دانلود پایان نامه ارشد:اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM)
دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین میزان مشارکت در تصمیم گیری ها با انگیزش شغلی معلمان مدارس متوسطه اول ناحیه یک بندرعباس
پایان نامه رشته مدیریت: بررسی و آسیب شناسی نظام تصمیم گیری در بین مدیران سازمانهای دولتی استان آذربایجان غربی و رابطه آن با سطح نوآوری ساز
پایان نامه رشته مدیریت گرایش بازاریابی: بررسی عوامل مرتبط با فرآیند تصمیم گیری خریداران کالاهای لوکس در شهر مشهد
پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده
پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین دانشجویان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: طراحی مدل ارتباطات یکپارچه بازاریابی پویا با بهره گرفتن از روش های تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL و ANP در صنعت بانکداری
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی عوامل اساسی افزایش تاخیرات پروژه در استان اردبیل و رتبه بندی آنها با بهره گرفتن از تصمیم گیری چند معیاره
دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع سیستم پشتیبان تصمیم گیری وب( DSs)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی سبک های تصمیم گیری در سازمان های دولتی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی : بررسی تحلیلی چگونگی و میزان کاربرد کمی اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مدیریت
دانلود پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره
پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود همه پایان نامه ها درباره تصمیم گیری بسته هستند

رهبری تحول آفرین-دانلود همه پایان نامه ها

رهبری تحول آفرین-دانلود همه پایان نامه ها
رهبری موضوعی است که از دیرباز نظر محققان و عموم مردم را به خود جلب کرده است. شاید علت جذابیت گسترده رهبری این باشد که رهبری، فرآیندی بسیار اسرارآمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد. در اکثر موارد، دانشمندان علوم رفتاری کوشیده اند تا بدانند بر اساس چه ویژگی ها، تواناییها، رفتارها، منابع قدرت یا با تکیه بر چه جنبه هایی از موقعیت، توان رهبر در تأثیر بر پیروان و تحقق اهداف گروهی را می توان تعیین کرد. ( امیرکبیری و همکاران ، 1385 : 118 )                                                                                                   
سازمان های امروزی نمی توانند روند و سرعت تغییرات را متوقف سازند، بلکه تنها می توانند تردیدها، نوسانات و بی ثباتی ها را به فرصتها یی برای آموختن، تطابق و هم خوانی مطلوب تبدیل کنند. جهت مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر، نیاز به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شود. بدیهی است که رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خواهد بود. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری در روان شناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای رضایت زیردستان قرار گرفته است.( ضیایی و همکاران ؛ 1389 : 15-14)
یکی از دغدغه های سازمان و پژوهشگران در چهار دهه پیشین ، رهبری بوده است و تلاش  بر آن بوده که این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی، عملی کنند. یکی از جدیدترین رویکردهای شخصی که برای مطالعه رهبری پدید آمده است، بر اساس مدل رهبری تحول آفرین- مراوده ای خلق شده از سوی بس (1985 ) و عملیاتی شده از سوی بس و آوولیو[1] (1995 ) می باشد: ((Dulewicz et  al ,2005,  p :406 در این بخش ابتدا به تعریف رهبری رهبری تحول آفرین و سبک رهبری پرداخته و سپس ابعاد رهبری تحول آفرین را برشمرده و در نهایت رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی عنوان می شود.
 

 • سبک رهبری

نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ خود را، سبک رهبری می گویند که با عنایت به نوع و ماهیت تئوری های ارایه شده سبک های متعدد و متفاوتی در رهبری ارایه و به وجود آمده است، مهمترین آنها عبارتند از: سبک مشارکتی، سبک دستوری، سبک تفویض کننده اختیار، سبک حمایتی، سبک وظیفه گرا، سبک توفیق گرا، سبک معنوی، سبک خدمتگزار، سبک تحول آفرین. (ناظریانی،  1389 ، ص 21 )  
      
سبک رهبری تحول آفرین
سبک رهبری تحو ل گرا در نظریات جدید به عنوان یکی از سبک های رهبری اثربخش شناخته شده است. (نورشاهی ؛388 ، ص 164 ) برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان یکدیگر را به سطوح بالاتری از اخلاق و انگیزش سوق می دهند، تعریف می نماید  ( حسینی و همکاران ؛ 1389 ، ص 58 ) سبک رهبری تحول آفرین برنز توسط بسیاری از محققان و تحت عناوین مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است به طور کلی این تحقیقات، رفتارها و ویژگی های رهبران تحول آفرین را بدین صورت بیان کرده اند: خونگرمی و همدلی، نیاز به قدرت، بلاغت و مهارت بیان خوب، هوش و توجه به دیگران. این رهبران قادرند پیروان را برانگیزانند، توانایی الهام بخشی دارند، تعهد پیروان را کسب می‌کنند، و می‌توانند باورها، نگرش­ها و اهداف افراد و هنجارهای سازمان را تغییر دهند. رهبران تحول آفرین این احساس را در زیردستان ایجاد می‌کنند که به آنان به عنوان انسان نگریسته می‌شود و به افراد کمک می‌کنند که مسایل را به روشی جدید ببینند. (Landrum et al, 2000, p: 152)
        بر اساس نظریه رهبری تحول آفرین، یک رهبر، نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد. در این راستا، هدف رهبری تحول آفرین آن است که اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درک شده است، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می‌کند و بازیگران را در رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده ترغیب می‌نماید. (Boenke, 2003, p: 5-6) 
 همان طور که بیان گردید، برنز ایده اولیه رهبری مبادله­ای و رهبری تحول آفرین را ارائه نمود. اما وی ابتدا این ایده را در عرصه سیاست مطرح کرد و سپس باس آن را وارد سطح سازمان نمود. پیرو تحقیقات برنز، در سال 1985، بَس مدلی از رهبری را ارائه داد که برای موقعیت‌های ثبات و تحول سازمانی، به ترتیب رهبری مبادله ای و تحول‌آفرین را تجویز می‌کرد. (Higgs, 2003, p: 276)
  برای اولین بار برنز[2] در سال 1978 میان دو سبک زهبری تبادلی و تحول آفرین تمایز قائل شد وی رهبران تبادیل را به عنوان افرادی معرفی کرد که با استفاده از پاداش دادن به پیروان به نوعی مبادله با پیروان پرداخته و موجب عملکرد بهتر آنان خواهند شد . او دو سبک رهبری تبادلی و تحول آفرین را در مقابل هم قرار داد و بیان داشت که رهبران تحول آفرین نیازهای اساسی پیروان ( همانند نیاز به خود شکوفایی از دید مازلو) را مخاطب قرار داده و آنان را به سطح بالاتری از انگیزش سوق می دهند .   (et al, 2003, p: 280 pearce  (
رهبران تحول آفرین توجه پیروان را به اهداف جمعی هدایت کرده و برای تحریک انگیزه های سطح بالای کارکنان، آنان را در تعقیب اهداف سازمانی ترغیب می کنند  باس و آولیو[3] معتقدند که رهبری تحول آفرین زمانی شکل می گیرد که رهبر علایق کارکنانش را توسعه بخشد، آنها را برای پذیرش ماموریت گروه آگاه کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش، برای منافع گروه، برانگیزاند.  ( مرادی و همکاران ، 1388، ص 75 )
بس در تالیفات خود جوهره مفهومی رهبری تحولآفرین را رهبری تحول آفرین به عملکرد: «چنین توصیف می کند رهبری اطلاق می شود که درصد د است از طریق نفوذ آرمانی، الهام بخش، ترغیب ذهنی و حمایت های توسعه گرانه پیروان را حد داری فراتر از منافع زودگذر در این راستا ، دو عامل نفوذ».  شخصی به حرکت وادارد آرمانی و الهام بخش زمانی فرصت ظهور خواهند یافت که رهبر بتواند چشم انداز نوید بخشی را از آینده ترسیم کند . روش رسیدن به این چشم انداز آرمانی را مشخص کند ، الگوی هدایت گری را به دیگران ارائه دهد ، استانداردهای بالایی را برای دیگران تعریف کند وسرانجام عزم جزم و اطمینان راسخ خود را به نمایش گذارد .  ( بیک زاده و همکاران ، 1390 ، ص 46 )
[1] Bass & Avolio
[2] – Bronze
[3] – Bass & Avelio
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه رابطه رهبری تحول آفرین با توانمندسازی در محیط کار
پایان نامه تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان
پایان نامه رابطه هوش سازمانی ورهبری تحول آفرین مدیران
پایان نامه ارتباط بین رهبری تحول آفرین مدیران، حمایت سازمانی ادراک شده و رفتارشهروندی سازمانی معلمان شهرستان بهارستان
پایان نامه بررسی مقایسه ای تاثیر سبک های رهبری (تحول آفرین و مبادله ای) بر پیامد های استرس
پایان نامه رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی
پایان نامه  رابطه مدیریت تحول آفرین و اثر بخشی ارتباطات سازمانی ادارات ورزش و جوانان
دانلود پایان نامه ارشد:رابطه رهبری تحول آفرین با مدیریت دانش در شرکت لینا نیک
دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت :بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت :تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی کارکنان بانک ملت

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای رهبری تحول آفرین-دانلود همه پایان نامه ها بسته هستند

کیفیت خدمات -دانلود همه پایان نامه ها

کیفیت خدمات
امروزه کیفیت خدمات می تواند به یک سازمان جهت متمایز کردن خود از دیگر سازمانها و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک کند. شرکتها با ارائه خدمات با کیفیت می توانند مزایای رقابتی از نظر جایگاه کسب کنند. شرکتهایی که عمیقًا کیفیت گرا می شوند در هر دو جنبه فرهنگ درونی و شهرت بیرونی، توسعه می یابند به گونهای که تقلید آن توسط رقبا مشکل میباشد. بازاررقابتی امروز ایجاب می کند هرشرکت تولیدی یا خدماتی به منظور بقای خویش و همچنین سودآوری، تلاش کند تا جایگاه خود را در بین سایر رقبا ارتقا دهد. موفقیت شرکت ها و موسسه ها تا حدود زیادی در گروه شناخت هرچه بیشتر از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیرگذار بر بازار است. به علاوه در سال های اخیر رقابت در بازار خدمات افزایش یافته است. شرکت هایی که شناخت صحیحی از نیازها و انتظارات مشتریان کسب کنند و بتوانند به تغییرات ایجاد شده در بازار پاسخ مناسبی بدهند می توانند موفقیت خود را نسبت به سایر رقبا تضمین کنند. در سازمان های خدماتی، مشتری به عنوان هسته مرکزی در کانون توجه قرار می گیرد. افزایش سطح آگاهی ها و دانش مشتریان و به تبع آن، افزایش سطح انتظارات و خواسته های آنان از سازمان های خدماتی، این سازمان ها را با چالش جدی روبرو ساخته است(اصلانلو و دیگران، 1390، ص8).
کیفیت خدمت به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت سازمان های خدماتی در محیط رقابتی امروزه مورد توجه جدی قرار گرفته است. هرگونه کاهشی در رضایت مشتری بدلیل کیفیت پایین خدمت موجب ایجاد نگرانیهایی برای سازمان های خدماتی است. مشتریان نسبت به استانداردهای خدمت حساس تر شده اند و همواره روندهای رقابتی، انتظارات آنها از کیفیت خدمات نیز افزایش یافته است. درنتیجه بسیاری از متخصصان بازاریابی معتقدند که سازمانهای خدماتی همواره بایستی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمت را تحت نظر داشته باشند(حاج کریمی و دیگران، 1388، ص32-31).
 
به نظر می دهد در بازارهای  کنونی کیفیت را می توان یک هدف پویا در نظر گرفت. هیچ خدمتی را نمی توان واقعاً عالی دانست، مگر اینکه محصولات آن با معیارهای کیفیت عالی مطابقت کند.«باند»، کیفیت مبتنی بر مشتری را چنین تعریف می کند:«فقط مشتری می تواند قضاوت کند که کیفیت چیست. در حقیقت، مشتری همیشه بر حق است و حرف آخر با اوست». از نظر «رایت» نیز، مفهوم کیفیت خدمات عبارت است از مناسب سازی ارائه خدمات برای رسیدن به هدفهای سازمان، ارائه خدمات مناسب در مکان و زمان مناسب؛ و یا ارائه خدمات مناسب در اولین درخواست. «زیت هامل»، «پاراسودامان» و«بری»، در سال 1990، کیفیت خدمات را «تقاضای بین انتظارهای مشتریان و ادراکهای آنها از خدمات دریافتی» ارائه کردند(احمدی،1388، ص56-55).
تعاریف متعددی از کیفیت خدمت ارائه شده که برخی از آنها عبارتند از:
الف) کیفیت خدمت سه بعد فیزیکی، موقعیتی و رفتاری را دربرمی گیرد. به عبارت دیگر کیفیت خدمت عبارت است از تمرکز بر چیزی که به مشتریان تحویل داده می شود، چگونگی موقعیتی که خدمات در آت ارائه  می شود.
ب) توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان.
ج) میزان اختلاف موجود میان انتظارات مشتریان از خدمات دریافتی و ادراک آنها از خدمات دریافت شده.
آنچه از مرور ادبیات کیفیت خدمت قابل نتیجه گیری است این است که تعریف سوم که مبتنی بر رویکرد عدم تایید انتظارات مشتری قرار دارد، طی سالیان متمادی تعریف غالب بوده است. هرچند اخیراً زیرمجموعه های ادراکی این رویکرد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد(حاج کریمی و دیگران، 1388، ص32-31).
مواجهه  خدمت: خدمات شامل فعالیت های مختلف به منظور پاسخ گویی به خواسته ها وتمایلات مشتری است.از نگاه مشتری یکی از علائم مستقیم کیفیت خدمت به هنگام مواجهه خدمت یا لحظه سرنوشت ساز معلوم میشود . مشتریان به دلیل ماهیت بین فردی خدمات ارزشیابیهایشان را بر مبنای ادراک خود از مواجهه خدمت انجام می دهند . تا کنون بیشتر تحقیقات در زمینه ی مواجهه خدمت بر بخش مصرفی متمرکز بوده است . اما از آنجا که خدمات تجاری فرد محورند توجه به مواجهه خدمت و کیفیت آن در عرصه تجارت نیز اهمیت بسزا یی دارد . تعاریف متعددی از مواجهه خدمت صورت گرفته است . این تعاریف اغلب بر ماهیت بین فردی مواجهه خدمت تمرکز دارند ، از قبیل :

 • تعامل دو سویی میان مشتری و ارائه دهنده خدمت
 • مدت زمانی که طی آن مشتریان مستقیما با ارایه دهندگان خدمت ارتباط بر قرار می کنند .
 • تماس فردی و جوانب اجتماعی / بین فردی ارائه دهنده خدمت که نقش بیشتری را نسبت به فناوری در شکل دهی ادراکات از کیفیت ایفا می کند .
 • مدت زمانی که طی آن مشتری با خدمت تماس دارد .

چانچه از تعاریف فوق برمی آید ، اصلی ترین عامل در مواجهه خدمت تعاملات فردی مشتری با کارکنان ارایه دهنه خدمت است . نگاه مشتری یکی از علائم مستقیم کیفیت خدمت به هنگام مواجهه خدمت یا لحظه سرنوشت ساز تماس با ارائه دهنده خدمت را نشان می دهد . مشتریان به دلیل ماهیت بین فردی خدمات ارزشیابی هایشان را بر مبنای ادراک خود از مواجه خدمت انجام می دهند(حاج کریمی و دیگران، 1388، ص32-31).
در این جهت، ارزیابی کیفیت خدمات، از جمله گام های اساسی در تدوین برنامه های ارتقا کیفیت محسوب می شود. به اعتقاد زافیروفلوس(2007) کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری در سازمان حیاتی و راهبردی سودآور برای سازمان است( سازور و دیگران، 1390، ص122).
 
عمده ترین ویژگی های ارایه خدمت عبارتند از :

 1. مواجهه خدمت هدفمند است و برقراری تماس جهت کسب خاصی صورت می گیرد .
 2. مواجهه خدمت محدود به حوزه خاصی بوده و به وسیله ماهیت و محتوای خدمت محدود می شود .
 3. مواجهه خدمت به وسیله رفتار فردی طرفین ارتباط و کیفیت تعاملات کارکنان شکل میگیرد .

ذیتمل و بینتر ، به چارچوب راهبردی اشاره می کنند که در آن این تعاملات به عنوان یک مثلث خدمت اتفاق می افتد .آنها نشان می دهند که چگونه سه گروه به هم مرتبط ( مشتریان ، شرکت وکارکنان شرکت ) برای توسعه ، پیشبرد و تحویل خدمات با یکدیگر کار می کنند و در مطالعات اخیر می کوشند که ابعاد مواجهه خدمت را مفهوم سازی کنند(حاج کریمی و دیگران، 1388، ص32).
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه رابطه ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان
پایان نامه رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات بیمارستان
پایان نامه تأثیر رضایت مشتریان داخلی بر کیفیت خدمات شهرداری
پایان نامه ارزیابی و تحلیل شکاف های کیفیت خدمات
پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تأمین اجتماعی
پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات به مشتریان  شرکت مخابرات
پایان نامه رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب رجوع در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت
پایان نامه تاثیر هوش سازمانی بر کیفیت خدمات از منظر تئوری مبادله اجتماعی
پایان نامه بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر کیفیت خدمات
پایان نامه  مطالعه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده شرکت بیمه البرز در اردبیل براساس مدل سروکوال
پایان نامه مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت بیمه ایران با بیمه کارآفرین طی سالهای 90 و 91در کاشان
پایان نامه عوامل موثر بر ارتقا کیفیت خدمات گروه هتل های هما از دیدگاه کارکنان و مشتریان
پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل کیفیت خدمات در حفظ و جذب مشتریان بانک کشاورزی شهرستان کاشان
پایان نامه تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران
پایان نامه تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان
پایان نامه تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایت و وفاداری
پایان نامه بکارگیری مدلE-S-QUAL وANP در ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات دستگاهای خودپرداز
پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات وعدالت خدماتی برمشتری
پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت و وفاداری مشتریان شعب بیمه کارآفرین شهرستان کاشان
پایان نامه بررسی اثر کیفیت خدمات داخلی بر وفاداری مشتریان با بهره گرفتن از مدل زنجیره سود خدمات
پایان نامه ارزیابی کیفیت خدمات ادراک شده از دیدگاه مشتریان بانکهای خصوصی براساس الگوی فن کیفیت خدمات در شهرستان گلپایگان
پایان نامه بررسی نقش ریسک و کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در رضایت مندی مدیران
پایان نامه بررسی کیفیت خدمات درمانی بر اساس شیوه خدمات ارائه شده از منظر ادراکات و انتظارات مشتریان
پایان نامه بررسی مدل اندازه گیری کیفیت خدمات خرده فروشی RSQS
پایان نامه نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان امور مالیاتی استان گیلان)
پایان نامه نقش آموزش کارکنان در کیفیت خدمات با توجه به نقش تعهد سازمانی
پایان نامه با موضوع:بررسی نقش ابعاد کیفیت خدمات در بهبود عملکرد شرکتهای تولیدی براساس مدل BSC
پایان نامه با موضوع:تاثیر بازاریابی رابطه ای و کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده بر ارزش ویژه برند
پایان نامه:ارائه روش تلفیقی با بهره گرفتن از مدل تعالی سازمانی و تحلیل شکاف به منظور بهبود کیفیت خدمات ارائه شده
دانلود پایان نامه:تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با تمرکز بر مدل ARCHSECRET بر رضایت مشتریان (مورد مطالعه شعب بانک صادرات شهر قزوین)
دانلودایان نامه ارشد: تاثیر ارتباطات نام تجاری وکیفیت خدمات از طریق اعتماد به نام تجاری
پایان نامه ارشد : سنجش رضایت مشتریان بانک صادرات کرمان با بهره گرفتن از روش QFD جهت بهبود کیفیت خدمات
پایان نامه ارشد: تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی
پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی رابطه بین کیفیت خدمات، اعتماد، ارزش ادراک شده و رضایت و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان بانک مسکن در رشت)
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه CRM با کیفیت خدمات ارائه شده در بانک ( مطالعه موردی : کلیه شعب بانک ملت استان گیلان
دانلود پایان نامه ارشد:اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند و هایپراستار و مقایسه آنها با هم
دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس با بهره گرفتن از مدل E_Recs-Qual و E_S_Qua
دانلود پایان نامه:ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت کند و کاو ماشین از دیدگاه مشتریان
دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و سنجش کیفیت خدمات درمانی و ارتباط آن با رضایت کلی بیماران
دانلود پایان نامه:بررسی اثر تصویر فروشگاه ، کیفیت خدمات و تصویر برند فروشگاهی بر قصد خرید برند فروشگاهی (مطالعه موردی مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهرستانهای شرق گیلان)
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندرعباس
پایان نامه رشته مدیریت اجرایی: بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی: بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت خدمات آموزشی درموسسات آموزش عالی
پایان نامه ارشدرشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات دولت الکترونیک بروی اعتماد عمومی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان هتل های 4 و 5 ستاره استان اصفهان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده اداره کل گمرکات استان گیلان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان هتل های شرق استان گیلان
پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: ارزیابی پذیرش کیفیت خدمات الکترونیکی، رضایت و تمایلات مشتری درمطالعه میدانی بانک ملت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت: تاثیر بازاریابی درونی بر رفتارهای فرانقشی و کیفیت خدمات
پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: ررسی میزان تاثیر عوامل کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بر اساس مدل تلفیقی رضایتمندی سوئدی و سروکوال
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: سنجش کیفیت خدمات بیمارستانی در مراکز آموزشی-و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : ارزیابی کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : بررسی رضایتمندی مشتریان بانک رفاه و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت
 

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای کیفیت خدمات -دانلود همه پایان نامه ها بسته هستند

دانلود همه پایان نامه ها درباره یادگیری سازمانی

دانلود همه پایان نامه ها درباره یادگیری سازمانی
بسیاری از سازمان ها و شرکت ها نمی توانند بیش از چند سال به عمر مؤثر خود ادامه بدهند و یا نتوانسته اند تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور برسانند و از تمام منابع خود استفاده کنند(Mark et.al, 2002, 49). زیرا در محیط کسب و کار امروزی، تغییرات با گام های سریع به وقوع می پیوندد . سازمانها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانی ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته و یا از بین بروند . دنیای کسب و کار از تسلط سرمایه به تفوق دانش تغییر می یابد. یک سازمان به منظور برتری یافتن از سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه داده و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سر آنهاست، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید م دیریت شده و توسعه داده شوند. از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( .(Paajanen & Kantola,2008, 88
از طرفی دانش در سازمانهای امروزی به عنوان یک دارایی با ارزش و مدیریت دانش به عنوان یکی از اولویت های مدیریت مطرح است . برای تحقق چنین امری سازمانهای عصر حاضر به اجرای استراتژیهایی می پردازند که به هوشمند سازی کمک می کند. در عصر دانش ورزان مدیران و متخصصان آگاه ، اقدام به توسعه مدیریت دانش می نمایند تا سازمانهای هوشمند و یادگیرنده ایجاد نمایند و به توسعه دانش صریح بپردازند ، بدین ترتیب عملکرد سازمان را بهبود دهند (الهی، 1381، 50) .این تحولات فزاینده سازمانها را به آن وا می دارد که از مدیریت سنتی و سازمان سنتی به مدیریت و سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.
مهمترین دلیل شکست و ناتوانی سازمان ها و شرکت ها در استفاده بهینه از منابع و توسعه بهره وری، به عامل فقر یادگیری بر می گردد. اینکه سازمان دچار فقر و ضعف در امر یادگیری هستند، یک مسأله تصادفی نیست، بلکه به شیوه مدیریت آنها، طراحی ساختار سازمانی آنها، طراحی مشاغل، ارتباطات، عدم توانمندی نیروی انسانی و مانند آن بر می گردد. خلاقیت، نوآوری و تمام رفتارهای کارکنان، متأثر از یادگیری است. به طوری که یکی از مهمترین مهارت های ضروری، چگونگی توسعه یادگیری در سازمان است(Mark et.al,2002, 51).
بانک ها به دلیل تولید خدمات و رابطه نزدیک با مشتری و اهمیتی که خدمات در چرخه اقتصادی جامعه دارد و همچنین به دلیل ارائه خدمات فنی و حساس ، از نظر یادگیری سازمانی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.
یادگیری : یادگیری را به گونه های مختلف تعریف کرده اند . در تمامی تعاریف تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن یادگیری قلمداد گردیده است .یادگیری فرآیندی است که در آن رفتار ها و مدلهای ذهنی افراد تغییر می یابد و به گونه ای دیگر می اندیشند و عمل می کنند . بدین ترتیب فرآیند یادگیری هنگامی تحقق می یابد که تغییر در رفتارها و عملکرد افراد مشاهده شود .
بدون شک پدیده یادگیری، مهمترین پدیده روانی در انسان و موجودات تکامل یافته می‌باشد، به این دلیل که پایه و اساس بسیاری از مسائلی است که موجب می‌شود انسان از نظر روانی از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد. روان‌شناسی یادگیری یکی از مباحث بنیادی در علم روان‌شناسی می‌باشد که تحقیقات و بررسی‌های فراوانی را از سوی دانشمندان این علم به خود اختصاص داده و نظریات گوناگونی در خصوص آن عنوان شده است. اهمیت و ارزش یادگیری در نزد آدمی هنگامی نمایان می‌شود که ما را از تمام آنچه آموخته‌ایم محروم سازند. در این صورت با آنکه از نظر فیزیولوژیک، فردی بالغ و طبیعی خواهیم بود؛ اما از نظر مسائل روانی به دوره‌های کودکی برگشت خواهیم کرد (قشلاقی، 1378، 54).
یادگیری یکی از مهمترین زمینه‌ها در روان‌شناسی امروز و در عین حال یکی از مشکل‌ترین مفاهیم برای تعریف کردن است. در فرهنگ امریکایی هریتج یادگیری این‌گونه تعریف شده است:
“کسب دانش، فهمیدن یا تسلط‌یابی از راه تجربه یا مطالعه.”
کیمبل یادگیری را این‌گونه تعریف کرده است:
“تغییر نسبتا پایدار در توان رفتاری(رفتار بالقوه) که در نتیجه تمرین تقویت‌شده، رخ می‌دهد.”
حال این تعریف را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1-یادگیری تغییر در رفتار است. به سخن دیگر نتایج یادگیری همواره باید قابل انتقال به رفتار مشاهده‌پذیر باشد. پس از یادگیری، یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد
2- این تغییر رفتاری، نسبتا پایدار است؛ یعنی نه موقتی است و نه ثابت (هرگن‌هان و انسون، 1386، 32).
3- رفتاری: برای آنکه یادگیری از دید روان‌شناسان مقوله‌ای قابل توجه باشد باید نوعی تظاهر خارجی یادگیری در رفتار فرد وجود داشته باشد. اگر فردی چیزی را یاد بگیرد اما آن مطلب را به دلیل مخفی ماندن روی رفتار وی تاثیر نگذارد، یک روان‌شناس چگونه می‌تواند پی به یاد گرفتن آن مطلب ببرد؟ آنها صرفا می‌توانند رفتار را مشاهده کنند و از مشاهداتشان نتیجه‌گیری نمایند (اندرسون، 1380، 21).
4- تغییر در رفتار الزاما نباید بلافاصله بعد از تجربه یادگیری رخ دهد. اگر چه در نتیجه یادگیری در یاد گیرنده توانایی بالقوه متفاوت عمل کردن ایجاد می‌شود، این توانایی ممکن است بلافاصله در رفتار وی ظاهر نگردد. بنابراین روان‌شناسان تغییر خودبه‌خود در رفتار را نمی‌خواهند، بلکه فقط تغییر در توان برای رفتار را می‌خواهند (شولتس و شولتس، 1379، 108).
5- تغییر در رفتار(یا توان رفتاری) از تجربه یا تمرین ناشی می‌شود. پتانسیل‌های رفتاری به دلایلی غیر از یادگیری نیز تغییر می‌کنند. وقتی سن ما افزایش می‌یابد، بدن ما نیز تغییر می‌کند و پتانسیل ما برای رفتار عوض می‌شود. عنوان تجربه از آن روی انتخاب شده تا آن دسته از تغییرات رفتاری را که مدنظر نظریه‌پرداز یادگیری است از آن دسته که مورد نظر وی نیست، جدا شود (هرگن‌هان و انسون، 1386، 32).
6- تجربه یا تمرین باید تقویت بشود؛ یعنی اینکه تنها پاسخ‌هایی که به تقویت می‌انجامد آموخته شود. بنابر تعریف کیمبل، یادگیری از تمرین یا کوشش تقویت‌شده به دست ‌می‌آید. به دیگر سخن، تنها رفتار تقویت‌شده آموخته می‌شود (همان منبع، 32).
در سازمان و مدیریت ، یادگیری در سطوح مختلف فردی ، گروهی و سازمانی مطرح است .
یادگیری فردی :
یادگیری فردی عبارتست از توسعه استعداد و قابلیت های فردی به منظور تغییر در رفتار و رفتار بالقوه . به منظور ایجاد و توسعه یادگیری فردی ، آموزش مهمترین ابزار است . اصولاً آموزش مهمترین ابزار تغییر و تحول فردی است . اما یادگیری فردی در بسیاری موارد منجر به تغییر و تحول سازمانی نمی شود . ممکن است تک تک افراد دائماً در حال یادگیری باشند و دانش جدیدی را فرابگیرند اما چیزی به عنوان تغییر و نوآوری در سازمان صورت نگیرد . لذا در مدیریت امروز بیشتر به توسعه یادگیری گروهی و سازمانی تاکید می شود.
یادگیری گروهی :
یادگیری گروهی عبارتست از فرآیندی که از طریق آن استعداد و قابلیت های اعضای گروه توسعه داده می شود و به گونه ای هم سو شوند و به نتایجی دست یابند که همگان واقعاً طالب آن بوده اند .
در عین حال که شرط اولیه آن یادگیری فردی و قابلیت های شخصی است ، اما بر قواعد مهمی استوار است و آن گفتگو ، مباحثه و آرمان مشترک است . در این یادگیری افراد فرا می گیرند که از یکدیگر بهره بگیرند و مطالب جدیدی بیاموزند و در جهت هم افزایی یکدیگر تلاش می کنند (سنگه، 1382، 50).
یادگیری سازمانی :
یادگیری سازمانی عبارتست از توانایی یک سازمان در کسب بصیرت از تجارب خود و سازمانهای دیگر و ایجاد تغییر در چگونگی عملکرد خود براساس بصیرت جدید . عنصر کلیدی در یادگیری سازمانی ، توانایی سازمان در کسب بصیرت از تجارب خود و دیگران است . بازنگری نتایج عملکرد در سازمان خود و سازمانهای موفق کلید کسب بصیرت و یادگیری است .
یادگیری سازمانی فرآیندی است که طی آن اعضای سازمان ، خطاها را کشف و برای اصلاح آن اقدام می کنند (Argyris & Schon, 1978,178 ).
یادگیری سازمانی عبارتست از فرآیند بهسازی عملکرد از طریق دانش بیشتر (Fiol & Lyles, 1985, 11).
لیست برخی از پایان نامه ها در رابطه با این موضوع  که متن کامل آنها با فرمت ورد داخل سایت ما موجود است :
 

پایان نامه رابطه توانمند سازی کارکنان با یادگیری سازمانی
پایان نامه تأثیر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه بر یادگیری سازمانی
پایان نامه رابطه یادگیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد صادراتی
پایان نامه بررسی تاثیر حافظه سازمانی و یادگیری سازمانی بر مزیت رقابتی
پایان نامه رابطه یادگیری سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی دبیران زن مقطع متوسطه ناحیه 4 شیراز
پایان نامه بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و یادگیری سازمانی
پایان نامه بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی
پایان نامه تاثیر هوش رقابتی و مدیریت دانش بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط با تاثیر تعدیل کنندگی نوآوری و یادگیری سازمانی
پایان نامه  تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی، قابلیت های متمایز فنی و عملکرد سازمانی ادراک شده در شرکت های کوچک و متوسط کرمان
پایان نامه تاثیر فن آوری اطلاعات روی یادگیری سازمانی شرکتهای متوسط و کوچک شهر کرمان
پایان نامه تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر یادگیری سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ویادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل
پایان نامه رهبری معنوی ویادگیری سازمانی دراداره کل صداوسیمای مرکز مازندران
پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)
پایان نامه تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت
دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج
دانلود پایان نامه:بررسی عوامل تاثیر گذار بر یادگیری سازمانی و اندازه گیری آن در در شبکه بهداشت و درمان خنج
دانلود پایان نامه:بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه
دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر میزان نوآوری سازمان با میانجی گری یادگیری سازمانی در آموزش عالی
دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان ناجا (مورد مطالعه: پایگاه دریابانی شهرستان بندر عباس)
دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت دولتی : رتبه بندی ابعاد یادگیری سازمانی در بهره ­­وری منابع انسانی
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : رابطه بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد
پایان نامه رشته مدیریت دولتی : تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط استان اردبیل
پایان نامه ارشد رشته مدیریت اجرایی: بررسی تاثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر اجرای حاکمیت بالینی
پایان نامه رشته مدیریت : بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت

لینک مربوط به لیست تمام پایان نامه های رشته مدیریت

منتشرشده در متفرقه | دیدگاه‌ها برای دانلود همه پایان نامه ها درباره یادگیری سازمانی بسته هستند

بیماری مرگ هلندی نارون

بیماری مرگ نارون یک مثال مناسب از یک بیماری جدی و کشنده­ی درختان شهری است. در نتیجه­ این بیماری در بسیاری از مناطق شهری اروپا درختان نارون از بین رفته با گونه­های دیگر جایگزین شدند. درختان خانواده نارون با بیش از 150 گونه اعم از درخت و درختچه بیشتر در نواحی معتدله­­ی شمالی و مناطق گرمسیری پراکنده­اند. درحدود 136 میلیون اصله نارون با بیش از 10 سانتیمتر قطرتنه در مناطق شهری و حومه شهرها در شش قاره برآورد شده است که به نظر می رسد بیش از 95 درصد آنها در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا پراکنده شده باشند. علاوه برآن میلیون ها اصله درخت نیز در سرتاسر دنیا درجلگه­ها و کنار رودخانه­ها و جنگل­ها وجود دارند که قابل شمارش نیست و نباید آنها را از نظر دور داشت (آرکیرو و موریس، 1982 ). درخت نارون با دارا بودن قامتی بلند دارای زیبایی قابل ملاحظه ای بوده و به دلیل خصوصیات مفیدش از دیرباز در زمینه های مختلف اعم از صنعتی و زینتی به ویژه در طراحی فضاهای سبز شهری مورد استفاده قرارگرفته است (سانتینی و همکاران، 2002). بیماری مرگ هلندی نارون یکی از مهم ترین، زیان بار ترین و مخرب ترین بیماری های آوندی این درختان در نیمکره شمالی محسوب می شود (استیپز و کامپانا، 1981). این بیماری تاکنون با از بین بردن میلیون ها درخت نارون در اروپا و آمریکای شمالی موجب میلیون ها دلار خسارت اقتصادی شده است (سینکلیر و کامپانا، 1983). فرم جنسی عامل این بیماری قارچ Ophiostoma ulmi از شاخه Ascomycota و فرم غیر جنسی آن Graphium از شبه شاخه قارچ­های ناقص می­باشد. این بیماری یکی از مخرب­ترین بیماری­های درختان سایه­دار به ویژه گونه­های نارون می­باشد. البته قابل ذکر است که آسیب پذیری برخی گونه­های نارون درمقابل این بیماری نسبت به گونه­های دیگر این جنس کمتراست. به­عنوان مثال نارون چینی نسبت به اوجا مقاوم­تر است. عامل بیماری درآوند چوبی درختان مستقر می­شود و علائم بیماری به صورت پژمردگی ناگهانی برگ­ها تظاهر می­یابد که برگ­های پژمرده نهایتاً قهوه­ای وخشک می­شوند. این علائم ابتدا در برگ­های یک یا چند شاخه از تاج درخت به صورت یک طرفه ظاهر می­شود و بتدریج در کل تاج گسترش می­یابد (خداشناس و اطهری­پور، 1389).

امکان انتشار عامل بیماری به وسیله سوسک­های پوستخوار خانواده Scolytidae این بیماری را از بیماری های مشابه متمایزمی کند. دریک قرن گذشته، انتشار سریع عامل بیماری به مناطق دور دست از یک سو و حساسیت ارقام مختلف نارون ازسوی دیگر، به ترتیب در دهه­ی 1910 و 1940 باعث بروز دو اپیدمی با درجات شدت مختلف شده است (بریزیر، 1990). اپیدمی اول با Ophiostoma ulmi  مربوط به گونه غیرمهاجم شدت بیماری زایی کمتر و اپیدمی بعدی مربوط به گونه با شدت بیماری زایی بیشتر مهاجم با نام .novo-ulmi O می­باشد (بریزیر، 1991) بریزیر جدایه های با منشأ اروپایی را به نام نژاد اروپا-آسیایی اورآسیایی و جدایه های با منشأ آمریکای شمالی را به نام نژادهای آمریکای شمالی نامید(استیپز و کامپانا، 1981؛ بریزیر وکیرک، 2001). اخیراً گونه سومی به نامO. himal-ulmi  در ارتباط با بیماری مرگ درختان نارون در هیمالیا یافت شده است که یک بیماری اندمیک در این ناحیه محسوب می شود (بریزیر و مهروترا، 1995). اعتقاد بر این است که این بیماری از چین منشأ گرفته وسپس طی جنگ جهانی اول به اروپا و آمریکای شمالی راه پیدا کرده است (بریزیر، 1991 ).

تاریخچه پیدایش بیماری در ایران به درستی معلوم نیست، زیرا تا قبل از سال  1338 نامی از این بیماری در نشریات ایران برده نشده است ولی بیماری برای اولین بار در سال 1338 در جنگل های گلستان و در ارتفاعات پایین کرنفکتر و کندسکوی بر روی درختان اوجا و ملج مشاهده شد و بعد در بقیه نواحی جنگلی و حتی فضای سبز شهری گسترش یافت (رهجو و همکاران،  2001) در سال های اخیر در شمال کشور در گرگان و در درختان نارون چتری فضای سبز داخل شهر تهران عامل بیماری مرگ نارون Ophiostomanovo-ulmi معرفی شده بود (رهنما و همکاران، 2000) گونه جدید عامل بیماری نه تنها باعث زوال شدید درختان نارون شده است، بلکه به گونه جدیدی از درختان جنگلی در شمال کشور به نام آزاد با نام علمی Zelkova carpinifolia نیز حمله کردند و این اولین گزارش رسمی از وجود بیماری مرگ درختان آزاد در استان گلستان می­باشد (رهنما و طاهری، 2003). با توجه به گزارش­های بسیار از ظهور نژاد­های مهاجم بیماری در کمربند جنگلی شمالی کشور از پارک ملی گلستان تا ارسباران آذربایجان (عراقی و همکاران، 2007؛ رهنما و طاهری، 2004 ) و مناطق فضای سبز و پارک های شهرهای بزرگ کشور در چند سال اخیر اهمیت زیادی دارد (رهجو، 1999).

3-1-2- علائم بیماری

این قارچ در آوندهای چوبی درختان نارون مستقر می­شود و داخل آوندها تکثیر می­یابد. دراثر تکثیر عامل بیماری و تولید مواد فنلی و برخی از توکسین­ها (سموم) و ایجاد تایلوز (رشد بیش از حد سلولهای پارانشیمی اطراف آوندها)، آوندهای چوبی مسدود می­شود و کار انتقال شیره خام درون آوندها دچار اختلال شده و درحالت پیشرفته، متوقف می­شود. در نتیجه، شیره خام به قسمت­های هوایی درخت (سرشاخه­ها وبرگ­ها) نمی­رسد و برگ­ها زرد، پژمرده، سپس قهوه­ای شده و نهایتاً خشک می­شوند (خداشناس و اطهری­پور، 1389). این علائم معمولاً  از اواسط بهار در برگ­های یک یا چند شاخه از چتر درخت بصورت یک طرفه نمایان می­گردد و متعاقبا بیماری در سایر شاخه­ها گسترش می­یابد لازم به ذکر است که اگر آلودگی شدید باشد و در اوایل فصل رویشی صورت پذیرد، معمولاً درخت تا پایان فصل رویشی خشک خواهد شد و اگر آلودگی در اواخر فصل رویشی رخ دهد، بیماری به کندی پیشرفت نموده و بروز شدت خسارت در فصل رویشی بعد، رخ می­دهد. البته شدت آلودگی در مدت زمان خشکاندن درخت تاثیر بسزایی دارد. به بیان دیگر هرچه شدت آلودگی بیشتر باشد، درمدت زمان کوتاه­تری درخت می­خشکد.

3-1-3- راه­های تشخیص ظاهری بیماری

علاوه بر خشکیدگی یک طرفه تاج درخت که یکی از علائم واضح بیماری مرگ هلندی نارون می­باشد، قهوه­ای شدن آوندهای چوبی در زیر پوست که به علت مکانیزم بیماریزایی بیمارگر است، می ­تواند به تشخیص ظاهری بیماری کمک کند. بدین ترتیب در صورتی که پوست شاخه آلوده با چاقو برداشته شود، قهوه­ای شدن آوندها درناحیه زیر پوست قابل مشاهده خواهد بود، همچنین اگر از شاخه آلوده، مقطع عرضی تهیه شود، دایره قهوه­ای رنگی دور آوندها دیده می­شود

از موارد دیگری که به شناسایی این بیماری کمک می­ کند وجود منافذ خروجی سوسک پوستخوار است.

همچنین وجود دالان­های لاروی در زیر پوست نیز راهی برای تشخیص بیماری می­باشد البته باید درنظر داشت که وجود منافذ و دالان­های لاروی حتماً دلیلی بر وجود این بیماری نیست بلکه می ­تواند صرفاً بیانگر آلودگی با آفت پوستخوار نارون باشد ولذا بررسی­های بیشتر ضروری خواهد بود.

در اواخر بهار و اوایل تابستان زردی و پژمردگی برگ ها در یک یا چند شاخه از تاج درخت نمایان می­گردد. برگهای آلوده به سرعت قهوه ای شده و خشک می­شوند . در علائم بیماری در سایر شاخه­های بزرگتر نیز مشاهده شده و در اغلب موارد درخت بطور کلی خشک می­شود. آلودگی های که در اواخر تابستان به­وجود می­آیند بکندی پیشرفت نموده و فقط شاخه­های معدودی ممکن است آلودگی را نشان دهند. هرچند، پیشرفت بیماری معمولا در فصل رویشی بعد صورت می­گیرد درختانی که به شدت آلوده شده ­اند در فصل جاری از بین می روند و آنهایی که زمستان را سپری می­ کنند معمولا تا پایان فصل رویشی بعد خشک خواهند شد. شاخه های آلوده همراه با تغییر رنگ قهوه ایی در آوندهای چوبی خارجی می­باشند. این تغییر رنگ را در شاخه­های کوچک و بزرگ، تنه و گاهی ریشه درخت می توان دید. در درختان مرده و در حال مرگ دالانهای لاروی حشره ناقل در زیرپوست تنه و شاخه­های بزرگ مشاهده می­شوند (بلانچارد و تاتار[15]، 1991).

قارچ عامل بیماری به وسیله حشرات ناقل، یعنی سوسک های پوستخوار نارون به درختان حساس نارون منتقل می­شود حشرات به هنگام تغذیه از شاخه ها پاتوژن (عامل بیماری­زا) را منتقل می­ کنند. قارچ­ها از طریق زخم حاصل از تغذیه سوسک وارد سیستم آوندی شده و در آوندهای چوبی رشد و توسعه می­یابد   (پیترلاو و همکاران[16]، 2009). در نتیجه فعالیت پاتوژن ها در آوندهای چوبی و انسداد آنها عملکرد این اندام ها دچار اختلال شده و هدایت آب درون آنها متوقف می­گردد. پاتوژن­ها در سایر آوندهای چوبی پیشرفت نموده، سرشاخه­ها، شاخه ها و در نهایت تمام قسمت­های هوایی درخت را از جریان تبخیر جدا کرده و در نتیجه بلافاصله پس از زردی و قهوه­ایی شدن برگ­ها پژمردگی به سرعت در آنها به وجود می­آید در پایان با حمله پاتوژن با از بین رفتن بافت­های آوندی تمام درخت خشک می­شود سوسک ماده وارد پوست درختان مرده و در حال مرگ شده و در دالان بین پوست داخلی و چوب تخمگذاری می­ کنند. تخم­های تفریخ شده و لاروهای خارج شده زیرپوست، دالان­هایی را حفر کرده و در نهایت به شفیره تبدیل می­شوند هنگامی­که حشرات ، بالغ شده و خارج می­شوند به اسپورهای فرم غیرجنسی قارچ آلوده می باشند ، این کنیدی­ها درون تونل های  حفر شده به وسیله سوسک، تشکیل می­گردند . سوسک بالغ سپس پاتوژن را به درخت سالم منتقل می کند فرم جنسی قارچ به صورت پریتس[17] گردن بلندی است که در طبیعت به­ندرت تشکیل می­شود هرچند این فرم ممکن است در تشکیل نژادهای جدید پاتوژن نقش داشته باشد در کشت های آزمایشگاهی، فرم کنیدی ثانویه به آسانی از بافت های آلوده نارون جدا می­شود. هنگامیکه درختان نارون از یک جنس کنار هم باشند، پیوند ریشه­ها در آنها صورت گرفته و پاتوژن از ریشه آلوده به ریشه درخت سالم منتقل می شود ( بلانچارد و تاتار، 1991).

3-1-4- مدیریت و کنترل

با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیماری تاکنون روش های متعددی برای کنترل بیماری بکارگرفته شده است که می­توان به استفاده ازحشره کش­ها جهت کاهش ناقل بیماری (استرینگر و تیمبرلیک، 1993 ). تیمار خاک برای جلوگیری از انتقال عامل بیماری از طریق پیوند ریشه ­های (نیلی و هیملیک، 1965). استفاده از قارچ­کش­های سیستمیک (استیپز، 1975؛ لانیر،1987) ریشه کنی درختان آلوده یا هرس اندام­ها و شاخ و برگ آلوده درختان (مارسدن، 1952). معرفی و استفاده از ارقام مقاوم (سانتینی و همکاران، 2002 ) و روش­های بیولوژیکی (بارنز و همکاران، 1996؛ سولا و جیل، 2003) اشاره کرد. از یک طرف، افزایش بی­رویه مصرف آفت کش­ها و مشکلات زیست­محیطی تیمارهای شیمیایی علیه قارچ و ناقلین و از سوی دیگر هزینه­ های بسیار بالای تهیه­ ارقام مقاوم درختان نارون در مقایسه با نهال­های مشابه و یا محصولات زراعی، طولانی بودن روش­ها یا اصلاح مقاومت و از همه مهم­تر خطرشکستن مقاومت در برابر نژادهای مختلف عامل بیماری، سبب گردیده تا محققین اهمیت کنترل بیولوژیکی را بیشتر مد نظر قرار دهند (رهنما، 1375؛ بیکر و کوک، 1975). گونه­های بسیار زیادی از باکتری­ها، اکتینومیست­ها و قارچ­ها خاصیت آنتاگونیستی[27] نسبت به عامل بیماری مرگ نارون تحت شرایط آزمایشگاهی را نشان داده­اند که می­توان به موارد زیراشاره کرد: استرین­هایی از Streptomyces albovinaceus و S.griseus (تاکای، 1984)، استرین­هایی[29] از باکتری Pseudomonas syringae  (مایرز و استروبل، 1983)، P.fluorescens (موردک و همکاران، 1984)، P.maltophilia (گرگوری و همکاران، 1986)، تاثیر باکتری Bucillus subtilis (شریبر و همکاران، 1988)، تحریک نهال با جدایه غیر بیماری زا قارچ Verticillum dahliae  (الگرسما و همکاران، 1993؛ سولا و جیل، 2003؛ وتن، 2003)، Phaeotheca dimorphosora (برنیر و همکاران، 1996)، به طورکلی گونه­های تریکودرما جزء قارچ­هایی هستند که از آنها به­عنوان عوامل بیوکنترل تجاری استفاده می­شود. تنوع در مکانیسم­های موجود در گونه­های تریکودرما برای توقف بیمارگرها، این قارچ را به عنوان عامل بیوکنترلی مطلوب مطرح می­سازد (پاپاویزاس، 1985؛ ساموئل، 1996). در ایران تاکنون مطالعات انجام شده توسط گونه­های تریکودرما فقط روی قارچ­های بیماری زای مهم درکشاورزی مانند انواع فوزاریوم­ها بوده است (پیغامی و نیشابوری، 1991 ؛ پیغامی، 1992 ؛ رهنما و همکاران، 2005). در این میان استفاده از قارچ­کش­های بنزیمیدازولی علیه این بیماری به رغم گزارش­هایی مبنی بر ظهور مقاومت، بیشتر از بقیه قارچ­کش­ها مورد توجه قرار گرفته است (شریبر و همکاران، 1986؛ گیبز و دیکینسون، 1975؛ استیپز و کامپانا، 1981؛ اسمالی، 1987 ). آنتونف و همکاران (1991) با انجام آزمون­های زیست سنجی نشان داد که اگر قارچ کش تیابندازول هیپوفسفیت با نام تجاری  Ceratectدرمراحل اولیه آلودگی به کارگرفته شود می ­تواند موجب درمان بیماری گردد. لانیر(1991) با تزریق چند قارچ­کش با فرمولاسیون­های تجاریPhyton-27 ،Fungi-Sol ،Arbotect-20S   و یک ترکیب بیولوژیک به نام  ) Binab-T محصول بیولوژیک از قارچ آنتگونیست (Trichoderma spp.  نتیجه گرفت که کمترین میزان پژمردگی نهال­های مایه کوبی شده با عامل بیماری درطی دو فصل رشدی، مربوط به نهال­های تیمار شده با قارچ­کشArbotect  می باشد. در یک ارزیابی آزمایشگاهی جهت بررسی میزان تحمل جدایه­های مهاجم و غیرمهاجم قارچOphiostoma   ulmi نسبت به کاربندازیم مشاهده شد که برخی از این جدایه­ها به غلظت5/. پی پی ام متحمل بوده ولی رشد آنها در محیط کشت عصاره مالت آگاردارای 5 پی پی ام کاربندازیم متوقف می گردد (بریزیر و گیبز، 1975). نیشیجیما و اسمالی (1971) طی آزمایش­های مختلف قارچکش­هایی نظیر بنومیل، لیگنازان، کاربندازیم، تیابندازول و تیوفانات متیل بر روی جدایه های مختلف عامل بیماری انجام دادند متوجه شدند که جدایه­های مهاجم و غیرمهاجم عامل بیماری در مواردی سطوح تحمل متفاوتی را از خود نشان می­ دهند .پینون و همکاران (1979) طی آزمونی با اسپور پاشی سوسپانسیون قارچ عامل بیماری بر روی محیط کشت­های دارای قطعاتی از شاخه­های تیمار شده با قارچکش­های تیابندازول و کاربندازیم، به ترتیب غلظت های 2 و 5 پی پی ام را به عنوان مؤثرترین غلظت­های بازدارندگی ازجوانه زنی اسپورها درمحیط کشت به دست آورد. با شیوع نژادهای جدید بیماری مرگ نارون در دهه ی 70 میلادی و عملکرد بسیارخوب ترکیبات بنزیمیدازولی در کنترل بیماری­های گیاهی مسئولان سازمان حفظ محیط زیست ایالات متحده را بر آن داشت تا اقدام به تشکیل گروه­های ویژه و متخصص برای کنترل بیماری مرگ نارون با به کارگیری از این گروه ترکیبات شیمیایی در کنار سایر روش­های مؤثرکنترلی کنند (سازمان محیط زیست آمریکا، 1975).

به­طور کلی به دلیل این که بیماری مرگ نارون یک بیماری آوندی بوده وعامل بیماری به طورعمده در آوندهای چوبی گیاه فعالیت دارد برای کنترل بیماری باید ازسموم سیستمیک استفاده شود .در این راستا سموم بنزیمیدازولی به دلیل خاصیت آپوپلاستی قوی نسبت به سایر قارچ کش­های سیستمیک از قابلیت کنترلی بالایی برخوردار بوده و به­طورعمده از این ترکیبات برای کنترل عامل بیماری استفاده می­شود ولی به دلیل وجود مسأله مقاومت عوامل بیماری زا به این گروه از قارچکش­ها امروزه استفاده از این ترکیبات در تناوبی ترکیب با سایر قارچ­کش­ها برای کنترل بیماری­های گیاهی توصیه می­شود  (توملین،1997). بنابراین استفاده متناوب از سموم شیمیایی بنزیمیدازولی و غیربنزیمیدازولی مؤثر بر بیماری مرگ نارون در کنار سایر روش­های بیوکنترلی (عراقی و همکاران، 2007 ) و استفاده از ارقام مقاوم و یا واریته­های دورگه به دست آمده دربرنامه­های اصلاح نارون (عراقی و رهنما،2007 ) در قالب یک مدیریت تلفیقی می ­تواند مؤثر واقع شود عراقی و همکاران (2008) با هدف ارزیابی مقدماتی تأثیر چند قارچکش بنزیمیدازولی و ترکیبی در جوانه­زنی اسپورهای عامل بیماری و مقایسه این دو گروه قارچکش و نیز بررسی امکان استفاده از قارچ­کش­های ترکیبی درتناوبی جایگزین با توجه به امکان ظهورمقاومت به این دسته از قارچ­کش­ها دریافتند که قارچ­کش کاربندازیم با 50 درصد دوز موثر کارآمدترین قارچ­کش بوده و قارچ­کش­های تیوفانات متیل، تیابندازول و رورال تیاس به ترتیب در ردیف بعدی قرارگرفتند.

3-2- پژمردگی ورتیسیلیومی

پژمردگی ورتیسیلیومی اولین بار در سال 1879 بر روی سیب زمینی معرفی شد (فراول و همکاران، 1996) اما اولین گزارش بیماری، به عنوان یک عامل خسارت­زای مهم به سال 1914 در مورد مزراع پنبه می باشد. پژمردگی ورتیسیلیومی از بیماری­های مهم درختان سایه دار و زینتی است. این بیماری در لهستان خسارت شدیدی به نهال­های بلوط وارد می­ کند اما این بیماری در درختان بالغ معمول نیست (استوش و همکاران، 1996). پژمردگی ورتیسلیومی در نهالستان­هایی که قلمه­های حساسی مانند گونه­های مختلف افرا را تولید می­ کنند خسارت شدیدی را بر جای می­گذارند (پیسمن، 1995).

با گذشت بیش از 100 سال از  مطالعات مربوط به این بیماری، پژمردگی­های ورتیسیلیومی جز مهم ترین بیماری محسوب می­شوند. در این مدت بیماری بر روی 420 گونه درختی گزارش شده است و هر ساله بر تعداد میزبان­های این بیماری افزوده می­شود ( فردین و توما، 2006 ). به­نظر می­رسد اکثر درختان کننده به این بیماری حساسند. طبق بررسی­های گریک و هوئیسمن، (1988) بیش از 70  نوع درخت و بسیاری از درختچه­ها مورد حمله این بیماری قرار می­گیرند. هایملک (1986) نیز 56 گونه درخت و درختچه را به عنوان میزبان­های قارچ Verticilium گزارش نمود. این محقق دریافت بیماری در هشت جنس از درختان شامل Acer, Ulmus, Magnolia, Fraxinus, Cercis, Liriodendron, Catapla Scop, Eleagnus معمول­تر است. علاوه بر دامنه وسیع میزبانی و گسترش جغرافیایی بیماری، پژمردگی­های ورتیسیلیومی سالانه خسارت زیادی به درختان میوه، زینتی و سایه دار وارد می­ کنند (گوردن و همکاران، 1989؛ گنت و همکاران، 1995). همچنین این بیماری  تولید بذر درخت را تحت تاثیر قرار می­ دهند (فو و همکاران، 1999).

3-2-1- علائم بیماری

عکس العمل درخت در مقابل حمله بیمارگر باعث تغییراتی در فرآیند فیزیولوژیکی و مورفیزیولوژیکی درخت می­گردد که در نهایت با علائم قابل رویت در درخت میزبان همراه است. درختان آلوده اغلب پژمردگی و سرخشکیدگی را نشان می­ دهند. در پژمردگی­های  حاد علائم به­صورت پژمردگی سریع شاخ و برگ­های یک شاخه و یا قسمتی از درخت اتفاق می­افتد. قبل از این علائم کوچک شدن فنجانی شدن برگ­ها و گاهی سوختگی حاشیه برگ­ها و تولید بذر زیاد دیده می­شود (بلانچارد و تاتار، 1981). علائم ناشی از آلودگی­های ورتیسیلیومی بین میزبان­های مختلف متفاوت است و علی رغم نام پژمردگی ورتیسیلیومی، پژمردگی واقعی به واسطه آلودگی با گونه­های مختلف ورتیسیلیوم همیشه رخ نمی­دهد پژمردگی مشخص ممکن است در یک طرف درخت، در یک یا چند شاخه، یا حتی در یک طرف برگ به وجود آید. این علائم در شاخه­های مسن تر مشاهده می­شود. با پیشرفت آلودگی، مناطق نامنظم کلروتیک بر روی برگ­ها، به خصوص بین رگبرگ­های اصلی و حاشیه­ای برگ به وجود می آید این مناطق به تدریج بزرگ می­شوند. سوختگی روی برگ­ها در مراحل اولیه ی بیماری به شکلv است و در نهایت با از بین رفتن برگ همراه می­باشد. برگ­ها قبل از نکروز کامل ممکن است ریزش کنند در حالت آلودگی شدید، درخت تمام برگ­های خود را از دست می­دهد (فرانک و همکاران، 1992 ). در برخی موارد، رگبرگ­ها به رنگ قهوه­ایی یا بنفش تغییر رنگ می­یابند (فردین و توما، 2006) از ویژگی­های بارز بیماری، پژمردگی بر روی شاخه­های جوان در ساعات گرم روز و کاهش علائم در شب است. آلودگی ریشه توسط نماتدهای انگل می ­تواند ظهور و شدت بیماری­های ناشی از ورتیسیلیوم را افزایش دهد (بک و همکاران، 2001). آلودگی­های نماتدی ترکیب شیره­ی خام را در بافت آوند چوبی تغییر می­ دهند و از این طریق میزان جمعیت بیمارگر با تحریک جوانه­زنی اسپورها افزایش می­یابد (برگ و همکارن، 2005).

حمله شدید قارچ به سیستم آوندی موجب مرگ نهال می­شود و خشکیدگی درختان مسن­تر را به همراه دارد (استیپز و کامپانا، 1981) گاه بخش­هایی از پوست درختان بزرگ از بین می­رود و تراوش ترکیبات از این قسمت ها مشاهده می­شود (صانعی و همکاران، 2004). در مواردی شانکرهای کشیده­ای در روی ساقه اصلی در اطراف شاخه­های آلوده و هم چنین به طور جداگانه روی تنه به وجود می­آید پوست سطح  شانکرها ترک خورده و ترشحاتی به رنگ قهوه­ای- سیاه ممکن است از حاشیه لکه ها خارج شود (بلانچارد و تاتار، 1981). پیشرفت پژمردگی در برگ­ها و خشکیدگی تاج در نهایت مرگ درخت را به همراه دارد عوامل پژمردگی آوندی به عنوان یک عامل محیطی، با تاثیر بر روند فیزیولوژیکی درخت قادرند میزان نسبی رشد درخت را تغییر دهند. در این رابطه کاهش تجمع مواد آلی، کاهش تعداد گل و بذر از اثرات آلودگی درختان به پژمردگی ورتیسیلیومی است (کارلوسی، 2009؛ صانعی و رضوی، 1998).

انتشار قارچ­های عوامل پژمردگی اساسا در بافت آوندچوبی صورت می­گیرد و در این بافت ها، اندام رویشی بیمارگر (ریسه) و تیلوز مشاهده می­شود (تاتار، 1989). تغییر رنگ آوند چوبی در ساقه­های اصلی و فرعی، ریشه و دمبرگ از علائم داخلی درختان بیمار است (کافمن و همکاران، 1989). در برون چوب درختان آلوده تغییر رنگ به صورت نقاط یا حلقه­های کامل  یا ناقص در برش عرضی قابل مشاهده است (هایملک، 1986). طوری که در برش مقطعی از این بافت­ها، آوندها به رنگ تیره دیده می­شوند . البته این تغییر رنگ با آنچه در مورد پژمردگی فوزاریمی به وجود می­آید تفاوت  محسوسی دارد. زیرا در پژمردگی ورتیسیلیومی آوندها به­صورت نقاط پراکنده به رنگ تیره-روشن نمایان است اما در درختان آلوده به فوزاریم، در محل قطع ساقه یک حلقه کاملا تیره رنگ وجود دارد.  تغییر رنگ آوندی در گونه­های درختان مختلف است طوری که در گونه­های جنس افرا به صورت سبز تیره، در جنس نارون قهوه­ایی و در اقاقیا به رنگ قهوه­ ای مایل به سیاه می­باشد. با این حال در زبان گنجشک تغییر رنگی مشاهده نمی­ شود (جفرسون و گاسن، 1991).  تغییر رنگ آوندهای چوبی اغلب در تنه و شاخه­های بزرگ مشاهده می­شود و در درختان بزرگتر ممکن است این تغییر رنگ به شاخه­های کوچکتر نیز برسد تغییر رنگ تا حدی محو شده و محدود به نواحی کوچکتری می شود. تغییررنگ بافت­های آوند چوبی اگرچه علامت مناسبی جهت تشخیص بیماری­های ورتیسیلیومی است (بلانچارد و تاتار، 1981)، اما این تغییر رنگ گاه بسیار ناچیز و در برخی موارد نیز وجود ندارد (استیپز و کامپانا، 1981).

3-2-2- چرخه بیماری

عوامل پژمردگی ورتیسیلیومی درختان را از طریق ریشه مورد حمله قرار می­ دهند. V. dahliae  از عوامل بیماری­زای تک چرخه­ای است و یک چرخه در طی فصل رویشی دارد اما برخی دیگر از عوامل بیماری زا مانند V .albo-atrom بر روی بافت درخت اسپور تولید می­ کند. این اسپورها در ارتباط با پراکنش هوازی می­باشند و انتشار بیماری را بر عهده دارند (جیمزدیاز و همکاران، 1988).

چرخه زندگی در عوامل پژمردگی بسیار مشابه است و می ­تواند به مرحله خفتگی، مراحل انگلی و گندرویی تقسیم شود در مرحله خفتگی، جوانه­زدن ساختارهای استراحتی بیمارگر در خاک به واسطه فقدان ترکیبات خاص تغذیه­ایی یا وجود ترکیبات ممانعتی ترشح شده از میکروارگانیسم­های مختلف، ممانعت می­شود. از بین رفتن خفتگی به ترکیبات ازته و کربنه­ی موجود در ترشحات ریشه نسبت داده می شود (هایمسترا، 1995). از آنجا که هریک از سلول­های میکرواسکلرات[76] و ریسه تیره قادر به جوانه زدن می­باشند هریک از ساختارهای استراحتی می­توانند چندین بار جوانه بزنند و به این ترتیب احتمال آلودگی موفقیت آمیز می­یابد (گرین، 1982).

مرحله انگلی در گونه­های مختلف ورتیسیلیومی به­طور معمول با آلوده نمودن درختان حساس آغاز می شود. آلودگی در نوک ریشه یا در مناطق تشکیل ریشه ­های فرعی ایجاد می­شود (برگ و کرچل، 2005). برای رسیدن بیمارگر به بافت آوند چوبی، قارچ باید از آندودرم (درون پوست) بگذرد که به عنوان یک سد فیزیکی در مقابل آلودگی به شمار می­آید، بنابراین عبور از آندودرم تنه زمانی میسر است که آندودرم در نوک ریشه  تشکیل نشده است یا آسیب دیده باشد (باورز و همکاران، 1996). پس عبور از آندودرم، بیمارگر به بافت آوند چوبی نفوذ می­ کند و در آنجا با تولید اسپور به صورت جوانه زدن افزایش می­یابد. اسپورها تولید شده از طریق جریان  شیره­ خام در درخت منتشر می­شوند.

با پیشرفت علائم بیماری و نکروز شدن بافت یا پیری درخت، بیمارگر وارد مرحله گندرویی می­گردد. در این حالت علاوه بر بافت­های آوندی، بافت­های دیگر ریشه و قسمت­های هوایی مورد حمله قرار می­گیرد. در این مرحله V. alba-atrum قادر است بر روی بافت­های آلوده اسپور تولید کنند اما گونه V. dahliae مقادیر زیادی میکرو اسکلرات تولید می­شود که گاه می­توانند 15-10 سال باقی بمانند (هریس و یانگ، 2009). اگر درخت تابستان زنده بماند، پاتوژن در فصل رویشی بعدی حمله خود را طریق ریشه  شروع می­ کند.مرگ کامل درخت معمولا 3-2 سال طول می­کشد برخی درختان مخصوصا درختان بزرگ سال­های زیادی دوام می­آورند و هرساله مختصر علائمی را ظاهر می­سازند یا حتی ممکن است توسعه بیشتر بیناری مشاهده نشود. پاتوژن در خاک به صورت رشته­های میسلیوم در بقای درختی و یا میکرواسکلرات پایدار می­ماند. مدت زمان بقای این ساختار استراحتی در V. alba-atrum  کمتر است. گونه­های عوامل پژمردگی همچنین در میزبان­های دائمی می­توانند به صورت ریسه زمستان گذرانی کنند. این بیمارگرها در اندام­های تکثیری مانند غده، پیاز و بذر نیز قادر بقا می­باشند و از این طریق منتشر می­شوند. انتشار عوامل بیماری از طریق آلوده کردن دانه­های گرده نیز گزارش شده است.

3-2-3- مدیریت و کنترل

بیماری­های ورتیسیلیومی معمولا از طریق استفاده از ادوات کشاورزی آلوده، آبیاری و استفاده از بذر یا مواد درختی آلوده مانند غده، پیاز و پایه­ های آلوده منتشر می­شوند کنترل این بیماری­ها به واسطه ی بقا طولانی مدت ساختارهای استراحتی ، دامنه وسیع بیمارگر و فقدان قارچ کش­ها موثر بر بیمارگر پس از ورود آن به آوند چوبی مشکل است بنابراین خارج نمودن و حذف درختانی که پژمردگی ورتیسیلیومی برای آنها مشخص شده است. به عنوان موثرترین روش جهت کنترل بیماری خواهد بود

می توان مایه تلقیح را از طریق خاک، استفاده از سموم تدخینی کاهش داد. هنگامیکه درختی بوسیله پژمردگی ورتیسیلیومی خشک می­شود، باید از کاشت مجدد گونه­های حساس در آن محل خودداری کرد و یا قبل از کاشت، خاک را با فومیگانت­ها[81] ضدعفونی کرد. درمواردی که توسعه بیماری مختصر است، تقویت درخت با کوددهی ، آبیاری و هرس شاخه­های آلوده علائم بیماری را کاهش می­دهد (بلانچارد و تاتار، 1981). البته این روش­ها به دلایل مختلف نسبتا غیر کارا می­باشند. آفتاب­دهی خاک تنها در برخی از ماه­های سال که شرایط گرمایی ویژه وجود دارد میسر است. از طرفی، این روش در سایه­انداز درخت قابل استفاده نیست. استفاده از ترکیبات شیمیایی جهت تدخین محدودیت­های شدیدی دارد، زیرا محیط زیست و سلامت عمومی را به خطر می­اندازند.

در دو دهه اخیر، استفاده از روش­های کنترل بیولوژیک علیه بیمارگرهای پژمردگی آوندی مورد توجه قرار گرفته است (هیل، 1999). این روش­ها شامل استفاده از قارچ­های آنتاگونیست (هارپر، 1988)، قارچ­های میکوریز (هاوک و لازارویتز، 2002)، باکتری­های آنتاگونیست (برگ و همکاران، 2005)، همچنین استفاده از کودهای آلی یا ازته به خاک جهت تغییر میکروارگانیسم­ها (سرناک و دولینار، 1999). به طور کلی مقادیر نیترژون که برای رشد مطلوب درختان کافی است به افزایش مقاومت می­انجامد. نیتروژن نیتراتی باعث افزایش حساسیت به ورتیسیلیوم می­شود اما نیتروژن آمونیومی روی پاسخ میزبان با  نوع گونه میزبان تغییر می­ کند. هرچند تغییر وضعیت تغذیه­ای در خاک می ­تواند روی شدت پژمردگی ورتیسیلیومی به ویژه هنگامی که عنصر مورد نظر در گسترده کمبود است تاثیر داشته باشد از آنجایی که اثر حاصل­خیزی روی مقاومت به پژمردگی ورتیسیلیومی به­وسیله برهم کنش میزبان- بیمارگر و شرایط محیطی اداره می­شود، متغیرهای بسیاری را در بر می­گیرد و از این رو توصیه­های خاص امکان پذیر نیست (انگلهارد، 2004). از آنجا که کنترل بیماری های ورتیسیلیومی از طریق کاهش مایه تلقیح نسبتا مشکل می­باشد، بهترین روش مدیریت این نوع بیماری­ها استفاده از ارقام مقاوم است (هریس و یانگ، 2002). هرس شاخه­ها آلوده در مراحل اولیه بیماری به­منظور جلوگیری از پیشرفت بیماری، تقویت درخت جهت پیشگیری از جذب ناقلین (درختان ضعیف بیشتر در معرض آلودگی به پوستخوارها قرار می­گیرند)، مبارزه شیمیایی با ناقلین از طریق سم پاشی تنه و شاخه­های آلوده به پوستخوار با سموم پردوام مانند لیندین، تزریق قارچ کش به درخت امکان پذیر است (خداشناس و اطهری­پور، 1389).

امروزه در کشورهای پیشرفته روش تزریق به تنه درختان، برای مبارزه با آفات و بیماری­ها و رفع کمبود عناصر غذایی یکی از روش­های اجرایی موفق مبارزه با این بیماری می­باشد. در کشور ما نیز تاکنون فعالیت­هایی در این خصوص صورت پذیرفته و موفقیت­هایی را بدنبال داشته است که اجرایی شدن آن مستلزم برنامه ریزی صحیح وآگاهانه خواهد بود.

 • ایجاد شیار داخل خاک و قطع اتصال ریشه­ها به منظور جلوگیری از انتقال بیماری از طریق اتصالات ریشه­ای
 • رعایت بهداشت از طریق ضد عفونی نمودن ادوات کار، حذف درختان آلوده و ضد عفونی کردن بستر درختان آلوده با یکی از قارچ کش­ها عمومی مثل بنومیل
 • استفده از فومیگانت، بدین­ترتیب که سموم تدخینی مانند واپام را زیر پوشش نایلونی محاط شده اطراف شاخه و یا تنه آلوده، آزاد می­ کنند. این سموم در زیر پوشش بصورت گاز درآمده، براسپورهای قارچ عامل بیماری اثرگذاشته و پیشرفت بیماری­زا کنترل می­ کند.

[1]- Arciero and Morris

[2]- Santini et al

[3]- Stipes and Campana

[4]- Sincliar and Campana

[5]- Brasier

[6]- Brasier

[7]- Stipes and Campana

[8]- Brasier and Kirk

[9]- Brasier and Mehrotra

[10]- Rahjo

[11]- Rahnama

[12]- Rahnama and Taheri

[13]- Iraqi

[14]- Rahjo

[15]- Belanchard and tatar

[16]-Peter lowe et al

-Pirits

[18]- Stringer and Timberlake

[19]- Neely and Himelick

[20]- Stipes

[21]- Lanier

[22]- Santini et al

[23]- Barnes et al

[24]- Solla and Gil

[25]- Rahnama

[26]- Baker and Cook

-Antagonist

[28]- Takai

-Strine

[30]- Myers and Strobel

[31]- Murdoch

[32]- Gregory

[33]- Schreiber

[34]- Elgersma

[35]- Voetten

[36]- Bernier et al

[37]- Papavizas

[38]- Samuels

[39]- Peighami and Neishaboori

[40]- Peighami

[41]- Schreiber

[42]- Rahnama

[43]- Gibbs and Dickinson

[44]- Stipes and Campana

[45]- Smalley

[46]- Antonov

[47]- Lanier

[48]- Brasier and Gibbs

[49]- Nishijhma and Smally

[50]- Pinon et al

[51]- Tomlin

[52]- Iraqi et al

[53]- Iraqi and  Rahnama

[54]- Fravel

[55]- Stosz

[56]- Picman

[57] -Fradin and Thomma

[58]- Gerik and Huisman

[59]- Himelick

[60]- Gordon et al

[61]- Gent et al

[62]- Fu et al

[63]- Frank et al

[64]- Fradin and Thomma

[65]- Back et al

[66]- Berg  et al

[67]- Stipes and Campana

[68]- Belanchard and Tatar

[69]- Carlucci

[70]- Kaufman et al

[71]- Himelick

[72]-Jefferson and Gossen

[73]- Stipes and Campana

[74]- Jimenez-Diaz et al

[75]- Hiemstra

-Microscolrat

[77]- Green

[78]- Berg and Krechel

[79]- Bowers et al

[80]- Harris and Yang

-Fomigant

[82]- Hill

[83]- Harper

[84]- Hawke and Lazarovits

[85]- Berg  et al

[86]-Cerenak and Dolinar

[87]- Engelhard

[88]- Harris and Yang​

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بیماری­های غیرزیستی درختان در فضاهای سبز شهری

علاوه بر عوامل زنده، عوامل محیطی (غیرزیستی) نیز می­توانند منجر به ایجاد بیماری دردرختان شوند. به اختلال در روند عادی فعالیت­های فیزیولوژیکی درخت در اثر عوامل غیر زنده، بیماری فیزیولوژیکی گفته می­شود (جهان­آرا و هاشمی، 1382). بیماری­های غیرزیستی (بیماری فیزیولوژیک) در واقع نوعی از بیماری­های درختی هستند که بوسیله­ی یک عامل بیماری­زای غیر زنده یا غیر زیستی بوجود می­آیند. که تظاهر آن در درخت اغلب به صورت کلروز (زردی برگ در اثر تخریب یا تشکیل نشدن کلروفیل)، نکروز (مرگ سلول­ها و قهوه­ای شدن ناحیه مرده در برگ)، رنگ پریدگی برگ­ها، توقف در رشد و خشکیدگی قسمت­های مختلف درخت بروز می­نماید. درختان بهترین وضعیت رویشی خود را در دامنه­ای از عوامل مختلف غیرزیستی دارند که محیط اطراف آنها را تشکیل می­دهد این عوامل شامل دما، رطوبت خاک، مواد غذایی، نور، آلاینده­های هوا و خاک، رطوبت هوا هستند. هرچند این عوامل برای درختانی که در اکوسیستم­های طبیعی رشد می­ کنند نیز تاثیرگذارند اهمیت آنها روی درختان موجود در اکوسیستم­های شهری به­طور قابل توجهی مهم­تر است، زیرا این درختان معمولا در خارج از اکوسیستم­های طبیعی خود کاشته می­شوند که نیازهای طبیعی رویشی آنها فراهم نمی­ شود. درختان در فضاهای سبز شهری در محیط­های کاملا مصنوعی رشد می­ کند و تحت فشار وتنش­های محیطی بسیاری هستند (سیمون[1]، 1989). از مهم­ترین بیماری­های غیرزیستی در درختان می­توان به کمبود عناصر غذایی، مسمومیت ناشی از سموم شیمیایی، سرمازدگی، گرمازدگی، عوارض ناشی از آلودگی هوا و صدمات ناشی از عملیات ساختمانی، تنش­های آبی (کمبود یا افزایش آب مورد نیاز درخت)، تنش­های نوری، تنش ناشی از وزش­ مداوم باد، آسیب­های ریشه­ای و باران­های اسیدی هستند.

2-1- ویژگی بیماری­های غیرزیستی

صفات عمومی بیماری­های غیرزیستی که جز بیماری­های غیر عفونی در درختان محسوب می­شوند، ناشی از کمبود یا افزایش عوامل محیطی تامین کننده­ زندگی آنها است. بیماری­های غیر عفونی در غیاب بیمارگر ایجاد می­شوند و نمی­توانند از درخت بیمار به درخت سالم انتقال پیدا کنند این گونه بیماری­های غیر عفونی ممکن است در تمام مراحل زندگی یک درخت ایجاد شوند ویژگی­های بیمار­های غیر عفونی با توجه به عوامل محیطی خاص و انحراف این عامل از حالت طبیعی، متفاوت است این نشانه­ها ممکن است خفیف تا شدید باشد و حتی ممکن است موجب مرگ درخت شوند.

در یک اکوسیستم، هر عامل اختلال می ­تواند باعث ایجاد یکسری تغییرات زنجیره­ای شود. این تغییرات ممکن است تا جایی پیش بروند که تعداد محدودی از گونه­ها بتوانند در اکوسیستم زنده بمانند تعدادی از این نیروهای مخرب در یک اکوسیستم شهری هستند که می­توانند محیط را برای ادامه حیات درختان نامناسب کنند.

عوارض زمینی شهری عمدتا در نتیجه جاده­سازی و فعالیت­های ساختمان­سازی تغییر می­ کنند. که به همراه آن تغییرات شدیدی در رطوبت موجود در خاک و الگوهای زهکشی ایجاد خواهد شد. کاشت یا قطع گروهی از درختان در یک مسیر گاه می ­تواند تغییرات حادی را در میزان رطوبت موجود بوجود آورد. تغییرات عوارض زمین در نتیجه سنگفرش کردن یا فشردن خاک در اثر عبور وسائط نقلیه، ساختمان خاک که بر نفوذ پذیری موثر است را تخریب می­ کند. این تغییرات نه تنها بر فیزیولوژی ریشه درختان تاثیر می­گذارند، بلکه بر فیزیولوژی فلور میکروبی اطراف ریشه­ها نیز اثر می­گذارند. به­عنوان مثال بیماری زوال بلوط سفید [2] در مناطق شهری ایالات متحده ناشی از تخریب سطوح رطوبتی در نتیجه فعالیت­های ساختمان­سازی بود. در برخی موارد کاهش سطح آب­های زیر زمینی شرایط رطوبتی را برای فعالیت و گسترش مایکوریز­ها نامساعد می­سازد. کاهش جمعیت مایکوریز­ها می ­تواند منجر به زوال بلوط گردد.

2-2- تشخیص بیماری­های غیر زیستی

تشخیص بیماری­های غیرزیستی، گاهی با نشانه­هایی مشخص که بر اثر کمبود یا افزایش عامل خاصی در درخت ایجاد می­شود بوجود می­آید، بسادگی امکان­پذیر است. در برخی موارد تجزیه و تحلیل عواملی مانند شرایط آب و هوایی قبل و بعد از شیوع بیماری، تغییرات اخیر در مواد آلاینده­ی خاک و هوای منطقه­ایی که درخت در آن رشد می­ کند، مقدور است. غالبا نشانه­ های بیشتر بیماری­های غیرزیستی مانند سایر بیماری­های غیر عفونی بسیار نامشخص و مشابه نشانه­ های است که بر اثر ویروس­ها و بسیاری از بیمارگرهای ریشه تولید می­شوند.  بنابرین تشخیص این بیماری­ها پیچیده­تر است.  زیرا باید ثابت کرد که هیچ بیمارگری باعث ایجاد بیماری نشده است و باید بیماری را روی درخت سالم که تحت شرایطی که نشانه­ها در آن ایجاد شده است به وجود می­آید برای تمایز بیشتر بین عوامل محیطی که قادر به ایجاد نشانه­ها مشابه هستند تشخیص بیماری­های غیرزیستی غالبا مانند بیماری­های زیستی دشوار است. اگر ترکیبی از یک یا چند بیماری غیرزیستی و زیستی روی یک درخت یا در کل منطقه بروز کند تشخیص بیماری و اهمیت هر یک از اجزای آن بسیار مشکل است و اغلب ناممکن است. کوچ[3] (1989) اظهار داشت گمان اینکه هر بیماری تنها یک عامل دارد اشتباه است. در اکوسیستم­های شهری درختان معمولا هدف چندین عامل مخرب و بیماری­های مرکب قرار می­گیرند. این پیچیدگی­ها ممکن است ناشی از انباشته شدن اثرات صدمات مختلف بر درختان یا بر هم خوردن توازن اثر یکی از صدمات بر دیگر صدمات است. به­عنوان مثال، یک درخت ممکن است علائم کمبود عناصر غذایی را نشان دهد که ناشی از مجموعه ­ای از اثرات پوسیدگی­های ریشه، کاهش فعالیت­های مایکوریز، کاهش رطوبت وغیره باشد. هم چنین این احتمال وجود دارد که آلودگی هوا می ­تواند صدمات قارچی به برگ­ها بوسیله قارچ­کش­ها در سطوحی که به درخت آسیبی وارد می­ کنند را کاهش دهد. از سوی دیگر آلودگی­های هوا می­توانند پاتوژن­های برگی را کاهش دهند.

زمانی که درختان در اثر عوامل محیطی مانند کاهش رطوبت، کمبود مواد غذایی، آلودگی­های هوا یا سرمازدگی تحت تاثیر قرار گرفته باشند، معمولا ضعیف خواهند شد و نسبت به یک یا چند عامل بیمارگر مستعد آلودگی می­شوند. برای مثال، سرمای دیررس باعث آلودگی گل­ها و جوانه­ها به Alternaria  و Botrytis می­شود استفاده از علف کش­ها آلودگی با فوزاریم (fozarium spp ) را افزایش می­دهد. بسیاری از تنش­های محیطی باعث بروز بیماری­های زیستی می­شوند. در ادامه مهمترین عوامل تنش­زای محیطی که باعث بوجود آمدن بیماری­های فیزیولوژیک در درختان شهری می­شوند مورد اشاره قرار می­گیرد.

2-3- کمبود عناصر غذایی

خاک در صورتی شرایط مطلوب رشد درخت را فراهم می­ کند که حاوی تعادل صحیحی از عناصر غذایی مورد نیاز درخت باشد. عناصر غذایی ضروری درختان به دو گروه عناصر پر مصرف و کم مصرف تقسیم می­شوند (خداشناس و اطهری پور، 1389) عناصر کم مصرف شامل آهن، منیزیم، روی، سدیم، کلر، روی، نیکل، مس، مولیبدم، بورن  به مقدار بسیار کمی مورد نیاز درختان می­باشند ولی نیاز درختان به عناصر پر مصرف شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، گوگرد، منیزیم زیاد است. البته باید توجه داشت که علی­رغم نیاز ناچیز عناصر کم مصرف، نقش آنها در فعالیت­های حیاتی درخت، کمتر از عناصر پر مصرف  نیست­(وست[4]، 2006؛ خداشناس، 1389).

رشد بهینه درخت، مستلزم وجود میزان کافی از هر دو گروه از عناصر مذکور در خاک است. قابل ذکر است که تغییرات  pH یا میزان اسیدیته بستر رشد، حضور فرم قابل جذب عنصر و همچنین غلظت سایر یون­های موجود در خاک، در جذب یک عنصر توسط درخت بسیار موثر است (خداشناس و اطهری پور، 1389) به عنوان مثال براساس گزارشات موجود،  pH خاک در اغلب نقاط شهر تهران در محدوده 1/8-4/7 می­باشد و این امر باعث تاثیر منفی در جذب عناصری نظیر آهن، مس، منگنز و روی  توسط درختان می­گردد.

نشانه­ های بیماری که بر اساس کمبود برخی از مواد غذایی ایجاد می­شوند عمدتا به عملکردی بستگی دارد که آن عنصر در درخت به عهده دارد. بیشتر نشانه­ های کمبود عناصر غذایی اختصاصی هستند اما برخی نشانه­ها وقتی یک یا چند عنصر کم هستند مشابه­اند. بیماری های زیادی وجود دارند که دلایل آنها کمبود یا در دسترس نبودن یک یا چند عنصر غذایی لازم در خاک است. اگر میزان کمبود خیلی پایین­تر از حد بحرانی باشد درخت نشانه­ های حادی تولید می­ کند و در نهایت از بین می­رود.

2-4-1- کمبود آهن

یکی از شایع­ترین کمبودهای عناصر غذایی در درختان شهری، کمبود آهن است که باعث زردی بین رگبرگ­ها (رگبرگ­ها سبز می­مانند)، کاهش رشد و سرانجام توقف رشد درخت خواهد شد. باید توجه داشت که به علت عدم تحرک آهن در درخت، کمبود این عنصر ابتدا به صورت زردی برگ­های جوان­تر بروز می­ کند و در ادامه برگ­های پیرتر زرد می­شوند.

احتمال بروز کمبود آهن عمدتاً در خاک­های قلیایی و آهکی بیشتر است. زیرا آهن در این خاک­ها رسوب می­ کند و به فرم غیرقابل جذب برای درختان تبدیل می­گردد. قدم اول در کنترل کمبود آهن، پیشگیری از بروز این کمبود است و بنابراین باید شرایط محلولیت و قابلیت جذب آن را فراهم نمود. برای معالجه کمبود آهن در ایران از سولفات و سایر ترکیبات معدنی نمی­توان استفاده کرد. زیرا این ترکیبات در خاک آهکی یا قلیایی هیدرولیز شده و آهن آنها  به­طورکلی

رسوب می­ کند (آهومنش، 1379) ترکیبات شیمیایی به نام کلات (به­عنوان کود حاوی عناصر کم مصرف) مدت­ها است که به بازار عرضه گردیده و نتایج جالبی برای درمان کمبود آهن و سایر عناصر کم مصرف به همراه داشته است. کلات عبارت است از مجموعه یک ترکیب آلی کمپلکس و یک فلز که در بین آن احاطه شده است (لاربی[5] و همکاران، 2001). در ایران سه نوع کلات به شرح ذیل به بازار عرضه می­شود که:

جدول 1 نام تجاری، نوع خاک و مقدار مصرف سه نوع کلات مهم در ایران

نام تجاری کلات  اسیدیه (pH) خاک مقدار مصرف

(گرم برای هردرخت 5تا10ساله)

فتریلون Fe-EDTA اسیدی 100-400
رکسنول آهن Fe-HEEDTA خنثی یا کمی قلیایی 75-300
سکوسترین 138 آهن Fe-EDDHA آهکی یا قلیایی 50-200

 

کلات­های آهن بصورت حلقه­ای در اطراف تنه درختان و محدوده سایه انداز تاج درختان پاشیده شده ویا بصورت چال­کود در خاک قرار گرفته و نهایتاً آبیاری می­گردد. قابل ذکر است که کلات­های مذکور را می­توان بصورت محلول پاشی با محلول 1تا3 در هزار و در فصل بهار (2تا3 بار درسال) برروی درختان استفاده نمود. عارضه کمبود آهن در درختانی مانند چنار، اقاقیا، صنوبر، تبریزی، ماگنولیا، پیچ گلیسین، به ژاپنی، پیروکانتا و مکرراً دیده شده است  (سالاردینی، 1384).

2-4-2- کمبود نیتروژن

یکی دیگر از کمبودهای رایج عناصر غذایی در درختان، کمبود نیتروژن است که باعث رنگ پریدگی، زردی پهنک برگ و کاهش رشد رویشی درخت می­شود. شایان ذکر است که کمبود نیتروژن در درخت، ابتدا به صورت رنگ پریدگی و زردی در برگ­های مسن­تر، سپس در برگ­های جوان­تر دیده می­شود. زیرا این عنصر توانایی تحرک در درخت را داشته و هنگام نیاز، نیتروژن از برگ­های پیر به سمت برگ­های جوان حرکت می­ کند در نتیجه کمبود آن ابتدا در برگ­های مسن­تر بروز می­ کند. کمبود نیتروژن بیشتر در درختان کاشته شده در خاک­های فقیر از نظر مواد آلی که با کمبود فرم قابل جذب نیتروژن هستند و خاک­های شنی و سبک که نیتروژن به راحتی در آنها شسته شده و از دسترس ریشه درخت خارج می­شود دیده می­شود. کمبود نیتروژن از طریق کوددهی با کودهای سولفات آمونیوم، نیترات آمونیوم، اوره و فسفات آمونیوم تامین می­شود. از روش­های مصرف کودهای نیتروژنی می­توان به روش نواری یا خطی، کپه­ای، پخش در تمام سطح خاک و محلول پاشی اشاره نمود. لازم به ذکر است که کاربرد کود سولفات آمونیوم درخاک­های قلیایی و آهکی بیشتر از سایر کودهای نیتروژنی توصیه می­شود. زیرا این کود بیشتر از سایر کودهای نیتروژنی می ­تواند pH  خاک را کاهش دهد  (سالاردینی، 1384).

گرچه پارامترهای مختلفی از قبیل آب و هوا، شرایط خاک و غیره بر­زمان مصرف کود تاثیر می­گذارد ولی می­توان گفت چون کودهای نیتروژنی به سرعت از دسترس ریشه درخت خارج می­شود، بهترین زمان مصرف این کودها در زمان حداکثر رشد و فعالیت درخت بعضی فصل بهار می­باشد. عارضه کمبود نیتروژن در طیف وسیعی از درختان فضای سبز شهری مانند چنار، اقاقیا، سدروس، بید، به­ژاپنی، ماگنولیا دیده شده است (خداشناس و اطهری پور، 1389).

2-4-3-کمبود فسفر

از دیگر کمبودهای رایج در درختان فضای سبز شهری، کمبود فسفر است  (خداشناس و اطهری­پور، 1389) که عوارض آن به­صورت کاهش رشد ریشه و اندام­های هوایی درخت، ریزش زود هنگام برگ­ها و کاهش گلدهی بروز می­نماید. دراین شرایط ظهور شکوفه و جوانه­های برگی کم شده و بنابراین محصول دانه و میوه کم می­شود. همچنین رنگ برگ­ها در اثر کمبود فسفر، سبز تیره کدر می­شود و به تدریج به آبی برنزی تا بنفش می­گراید که این امر یکی از مشخص­ترین و معمول­ترین علائم کمبود فسفر به شمار می­رود.

بروز عوارض ناشی از کمبود فسفر، بیشتر در درختان کاشته شده در خاک­هایی با میزان مواد آلی کم و همچنین در خاک­های آهکی (به علت رسوب کردن فسفر در خاک) دیده می­شود که نیاز به فسفر از طریق کوددهی با کودهای سوپر فسفات، سوپر فسفات تریپل، دی آمونیوم فسفات قبل از شروع رشد درخت در پاییز و زمستان مرتفع می­شود.

2-4-4- کمبود پتاسیم

تغییر رنگ برگ­ها از سبز به سبز تیره مایل به خاکستری و سوختگی و نکروز نوک و لبه برگ­ها و حتی لوله­ای شدن برگ­ها در طول رگبرگ اصلی از علائم کمبود پتاسیم است که در برگ­های مسن­تر، سریعتر بروز می­نماید. مرگ سرشاخه­ها، کاهش رشد ساقه اصلی و کوتاه شدن درخت، ریزش گل­ها و ضعف درخت نیز از عوارض ناشی از کمبود پتاسیم در  درخت است. درختانی که در خاک­های سبک و اسیدی کاشته شده ­اند، بیشتر علائم ناشی از کمبود پتاسیم را نشان می­ دهند که کوددهی با سولفات پتاسیم، نیترات پتاسیم و کلرور پتاسیم در دو تا سه نوبت می ­تواند این کمبود را رفع کند. نوبت اول موقع کاشت یا کمی قبل از آن و نوبت های بعدی درحین رشد است. در مورد درختان، افشاندن کود پتاسی در سطح خاک و مخلوط کردن آن با خاک (یا دفن کردن درحدود منطقه فعالیت ریشه­ها) از جمله روش­های مناسب به شمار می­رود.

وجود عناصر به میزان بیش از حد مورد نیاز نیز می­­تواند همانند کمبودها مسمومیت­هایی را در درخت به وجود آورد و باعث بروز خسارت شود. مثلا زیادی نیتروژن در خاک و یا روی سطح شاخ و برگ درختان موجب سوختگی و ایجاد نقاط نکروزه می­گردد. آزمایش تجزیه خاک و بافت­های درختی گام موثری جهت شناسایی وضعیت بستر رشد از نظر عناصر غذایی و اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات ناشی از کمبود در درختان می­باشد.

2-5- گرمازدگی

گرمازدگی ناشی از افزایش بیش از حد درجه حرارت هوا از دیگر بیماری­های فیزیولوژیک درختان است که خشکی هوا و کم آبی درخت به علت افزایش میزان تعرق، تشدید کننده صدمات ناشی از افزایش بیش از حد دمای هوا است . زردی و سوختگی نوک و پهنک برگ­ها، ریزش زود هنگام برگ­ها، سوختگی پوست درختان (بویژه نهال­ها)، ایجاد شانکر[6] در درختچه­ها و تنه درختان از علائم گرمازدگی در درختان می­باشد. همچنین گزارشاتی از ترشح شیرابه از برگ درختان کاج، سدر، بید، افرا و بدنبال آن جذب قارچ های فوماژین نیز در اثر افزایش درجه حرارت هوا ارائه شده است   (خداشناس و اطهری پور، 1389).

درختان معمولا بالاتر از دمای قابل تحمل برای درخت، در مقایسه با دمای پایین ­تر از دمای کمینه، متحمل صدمات بیشتر و سریع­تری می­شوند. اثر دمای بالا بر درختان همراه با اثر سایر عوامل محیطی به ویژه نور زیاد، خشکی، کمبود اکسیژن، یا باد شدید توام با خشکی است آفتاب سوختگی مربوط به دمای بالا است.

باید توجه داشت که در زمستان نیز سلول­هایی از تنه درختان که در طول روز تحت تابش نور خورشید هستند، تحمل کمتری در برابر سرمای شبانه داشته و در اثر اختلاف دمای شب و روز، این سلول­ها یخ زده و می­ترکند. چنین عارضه­ای در افرا و زبان گنجشک دیده شده است . در چنین حالتی پوشاندن تنه درختان از سطح خاک تا پایین­ترین  شاخه با کاغذی مخصوص می ­تواند از صدمات وارده جلوگیری نماید. البته باید دقت کرد که کاغذهای بکار رفته جهت پوشاندن تنه درخت در فصول رویشی برداشته شود. در صورت عدم دسترسی به کاغذهای مخصوص، می­توان از گونی یا پارچه های نرم که به تنه درخت آسیب وارد نکنند، استفاده کرد.

2-6- سرمازدگی

سرمازدگی یکی از اختلالات فیزیولوژیکی درخت در اثر کاهش شدید درجه حرارت هوا می­باشد. گونه­های مختلف درختان در سنین مختلف با توجه به طول دوره سرما، عکس العمل­های متفاوتی به کاهش درجه حرارت هوا نشان می­ دهند که این واکنش­ها در مراحل اولیه به صورت کلروز و ایجاد لکه بر روی برگ­ها، خشکیدگی برگ­ها و ریزش آنها، مرگ و ریزش جوانه­ها، نکروز گل­ها، خشکیدگی سرشاخه­های درخت، ترک خوردن پوست شاخه­ها و سپس خشکیدگی تنه و ریشه نمایان شده و در نهایت منجر به مرگ درخت می­گردد خسارتی که دمای پایین به درخت وارد می­ کند بسیار بیشتر از دمای بالا است دمای زیر صفر درجه­ سانتی­گراد خسارت­های مختلفی به درخت وارد می­ کند این خسارت­ها شامل یخ­زدگی دیر هنگام به برگ­های جوان و قسمت انتهایی مریستمی و شاخه­ سبز و غیر خشبی است. نوارهای سرمازدگی مانند بافت چوب­پنبه­ایی تغییر رنگ یافته وبه صورت نوار یا بخشی وسیع روی شاخه­ها پس از سرمای دیررس تولید می­شود.  کاشت درختان مقاوم به سرما، پرورش درختان بلند و استفاده از پوشش نایلون در هوای سرد برای درختان ارزشمند از روش­های پیشنهادی کنترل سرمازدگی درختان می­باشد.

2-7- تنش نوری

درختان کاشته شده دربین ساختمان­های بلند ممکن است سطح نسبتا پایینی از نور را در بخشی از روز و یا تمام روز دریافت کنند. در درجه­ حرارت­ها و میزان تبخیر بالا، شدت نسبتا پایین نور یک عامل تنش­زای شدید است. گونه­های سایه­پسند با نقطه­ی جبران فتوسنتزی پایین می­توانند در این گونه شرایط استفاده شوند اما در شرایطی با سایه­ی شدیدتر درختان کمی برای کاشت وجود دارد. روشنایی­های خیابان ها و معابر عمومی ساختمان­ها ممکن است فرآیندهای طبیعی واکنش­های فتوپریودی درختان را مختل کنند. تاخیر ریزش برگ­ها در پاییز و زودتر باز شدن جوانه­ها در بهار در کنار تیرهای چراغ برق را معمولا می­توان مشاهده کرد. در اکوسیستم های شهری نرخ زنده مانی درختان پایین و رشد آنها محدود است (باسوک و وایت­لاو، 1987، جیم، 1992؛ هوگ و باس­ول­، 1993). شرایط نوری در مناطق شهری زمانی که نور به وسیله­ی ساختمان­های مجاور دریافت می­شود ممکن است برای درختان ناکافی باشد (اّراکه و ترجانگ، 1981) در نتیجه درختان نسبت به شرایط سایه سازش پیدا می­ کنند یعنی میزان حداکثر فتوسنتز و نقطه­ی جبران نوری کاهش می­یابد و برگ­ها ضخیم­تر می­شوند (کلگرن و کلارک، 1992).

نور ناکافی، باعث کاهش تشکیل کلروفیل در درخت و موجب رشد ضعیف ساقه و طویل شدن میانگره­ها می شود در نتیجه برگ­ها سبز رنگ پریده و دوکی شکل خواهند شد و گل­ها و برگ­ها قبل از موعد می­ریزند. این حالت، بی رنگی یا تاریک روشنی نامیده می­شود. درختان با رنگ سبز روشن در اکوسیستم­هایی طبیعی بیشتر در مناطقی دیده می­شوند که به صورت متراکم رشد می­ کنند یا در زیر لایه­ای از تاج درختان بلندتر قرار دارند. بی­رنگی با درجات مختلف در مناطق شهری در درختانی که در سایه ساختمان­های مرتفع قرار دارند دیده می­شود. کمبود نور باعث تغییر رنگ برگ­ها، رشد دوکی شکل، ریزش برگ، کاهش گل­دهی و ریزش گل­ها می­شود. بالا بودن نور در درختانی که به نور کم نیاز دارند موجب ظهور لکه­های زرد قهوه­ای یا نقره­ای در برگ­ها می­شود (بلانچارد وتاتار[12]، 1981؛ خداشناس، 1389).

2-8- بیماری­های ناشی از فعالیت های عمرانی انسان

آسیب­هایی که دراثر فعالیت نادرست انسان به هنگام انجام عملیات ساختمانی، عمرانی و حفاری به درختان در فضای سبز وارد می­شود، گروه دیگری از بیماری­های فیزیولوژیک هستند که از اهمیت بالایی برخوردارند و در ادامه به شرح آنها پرداخته می­شود (ایزدپناه، 1389).

2-8-1- صدمات ناشی از عملیات حفاری

حفاری­هایی که جهت کابل کشی­ها، لوله کشی­ها، ایجاد انشعابات فاضلاب شهری وغیره صورت می­گیرد ممکن است سبب آسیب به تاج، طوقه و ریشه درختان مستقر درآن محدوده عملیاتی گردد که این صدمات می ­تواند خساراتی چون ضعف درخت، خشکیدگی بخشی از درخت و حتی خشکیدگی کامل آن را به همراه داشته باشد. لذا برای جلوگیری از بروز چنین خساراتی می­باید با رعایت فاصله مناسب در اطراف درختان به خصوص درختان تنومند و با ارزش، آنها را از گزند صدمات مصون داشت.

2-8-2- عملیات ساختمانی و عمرانی

فعالیت­هایی مانند احداث بنا، تعریض و احداث راه­ها و پیاده­روها در فضای سبز شهری می ­تواند صدماتی همچون آسیب به طوقه و تاج درختان در اثر برخورد با ماشین آلات، آسیب به ریشه در حین خاک برداری، خفگی ریشه به علت فشردگی خاک ناشی از تردد ماشین آلات سنگین و مسمومیت درخت در اثر کاربرد مواد شیمیایی مانند گازوئیل، قیر، رنگ و سیمان را به دنبال داشته باشد لذا جهت حفظ درختان از گزند چنین خطراتی باید مراقبت­های لازم از درختان حین عملیات ساختمانی به عمل آید. این مراقبت­ها می ­تواند شامل ایجاد حفاظ اطراف درختان و توجه و دقت کافی هنگام استفاده از مواد شیمیایی باشد. شاخه­های گونه­هایی با تاج­های بزرگ مانند نمدار و افرا که معمولا برای کاشت در حاشیه معابر استفاده می شوند ممکن است برای عبور و مرور مشکل­ساز شوند. راه حل این مشکل هرس شدید است که زیبایی طبیعی درخت را از بین برده و آن را مستعد هجوم بیماری ها می­ کند. لازم به ذکر است که جهت جبران آسیب­های وارده به ریشه درختان در اثر عملیات حفاری و ساختمانی، باید ضمن برقراری توازن ریشه و تاج از طریق انجام هرس­های مناسب، آنها را از طریق کوددهی تقویت کرد. همچنین تنش­های حرارتی و رطوبتی که در فصول گرم و سرد سال به درخت وارد می­شود، هوشمندانه مدیریت نمود (بلانچارد و تاتار[13]، 1981؛ خداشناس و اطهری­پور، 1389).

2-8-3- آسیب­های ناشی از شوری خاک

تجمع بیش از حد املاح موجود در خاک منجر به شوری خاک می­گردد که این امر باعث برهم خوردن تعادل بین عناصر موجود در بستر کاشت شده و اختلالات فیزیولوژیک درختان را به همراه خواهد داشت (کولینس و همکاران[14]، 2001). شوری خاک در اثر عواملی مانند زیادی املاح موجود در آب آبیاری، استفاده بی­رویه از کودهای شیمیایی و کاربرد نمک جهت یخ زدایی در سطح شهرها، تشدید می­گردد که مشکلاتی را برای درخت به همراه دارد، زیرا به علت افزایش غلظت یون­های ناشی از افزایش نمک به خاک و متعاقباً افزایش فشار اسمزی محلول خاک، شیب هیدرولیکی جریان آب تغییر نموده و در نتیجه درخت با خشکی فیزیولوژیک مواجه می­گردد. در این شرایط پلاسمولیز در سلولهای درخت رخ می­دهد (خداشناس و اطهری­پور، 1389). از طرف دیگر به دنبال تغییر شیب هیدرولیکی آب و مصرف آب ذخیره شده در اندام­های هوایی درخت و عدم جذب آب، درخت سریعاً دچار کم آبی شده که علائم آن ابتدا در جوانه­ها و برگ­های در حال باز شدن روی سرشاخه­ها به صورت سرخشکیدگی نمایان شده و به تدریج خشکیدگی در شاخه­های قطورتر نیز گسترش می­یابد و نهایتاً منجر به مرگ درخت می­گردد. این اتفاق در درختانی مانند چنار که به شوری حساسند به ویژه در سال­هایی که میزان مصرف نمک جهت یخ زدایی معابر بالاست، مکرراً دیده شده است. نمکی که برای جلوگیری از یخ­زدگی معابر و خیابان­ها استفاده می­شود مشکلات زیادی در بسیاری از شهرها از جمله شهرکرد، اردبیل و غیره بوجود آورد (هاواس، 1985؛ پدرسون و فوستد، 1996؛ پدرسون و همکاران، 2000). مقاوت درختان در برابر خسارت نمک از طریق مقاومت یا اجتناب است. گونه­های درختی از طریق دفع یون­های  Na+ و Cl–  از طریق ریشه­ها و جلوگیری از رسیدن یون­ها به قسمت­های آسیب­پذیر انجام می­شوند (آلن و همکاران، 1991). تفاوت­های اساسی بین مقاومت کلون­های مختلف صنوبر نسبت به شوری گزارش شده است (فانگ و همکاران، 1998؛ جانسون، 1999). مقاومت به شوری یک صفت کمی توارث پذیر است و به­نظر می­رسد مکانسیم آن مشابه مقاومت به خشکی، سرما و قرغاب شدن است (وینیکو، 1998).

از علائم مشخص عارضه شوری در چنار، جمع شدن پنجه برگ­ها در قسمت میانی شاخه­ها و ظهور برگ­های بزرگتر از حد طبیعی درپاجوش­ها و تنه جوش­هاست که ظهور برگ­های بزرگ در این قسمت­ها احتمالاً به علت اختلال در حرکت شیره نباتی و تجمع آن در بخش تحتانی درخت می­باشد قابل ذکر است که غلظت زیاد یون­هایی مانند سدیم و کلر می ­تواند بطور مستقیم موجب اختلال در باز و بسته شدن روزنه­های درخت گردد و بدین شکل صدمات شوری را بصورت سوختگی برگ­ها نمایان سازد (خداشناس و اطهری­پور، 1389).

2-8-3-1- کنترل و مدیریت

عدم استفاده از آب­های شور جهت آبیاری؛ استفاده از ماسه یا مخلوط ماسه و نمک به جای نمک جهت یخ زدایی معابر؛شایان ذکر است که یکی از روش های رایج جهت برف زدایی معابر در زمستان، استفاده از نمک می­باشد که اگر چه باعث کاهش نقطه انجماد یخ و برف و ذوب سریع آنها وحل مشکلات تردد وسایل نقلیه وعابرین می­گردد ولی به علت جاری شدن محلول آب نمک حاصل به بستر درختان، شوری خاک را به همراه دارد. به همین علت توصیه می­شود که برای برف زدایی به جای نمک از مخلوط شن و نمک استفاده گردد تا علاوه بر کاهش مصرف نمک از اصطکاک ایجاد شده توسط شن نیز بهره برداری شود.

 • جمع­آوری لایه سطحی خاک باغچه­ها پس از یخ زدایی معابر با نمک و جایگزینی لایه سطحی خاک.
 • آبشویی مکرر خاک از طریق غرقاب کردن زمین و یا استفاده از سیستم آبیاری بارانی جهت شستشوی املاح اضافی موجود در خاک.
 • استفاده از سولفات کلسیم (گچ) و کلرور کلسیم در خاک جهت جایگزینی یون کلسیم با سدیم و کاهش شوری خاک.
 • حذف سرشاخه­ها و شاخه­های خشکیده در اثر شوری و فرم دهی تاج درختان پس ازقطع شاخه­های خشک.
 • کاشت درختان مقاوم به شوری در معابر و حاشیه جاده ها.

1-9- آلودگی خاک

اگرچه درختان مختلف با شرایط خاک­های مختلف به­طور کم و بیش سازگاری یافته­اند اما خاک­های مناطق شهری شرایط بسیار متفاوتی دارند (کارول، 1992). برخی از مواد شیمیایی استفاده شده در مناطق شهری در خاک انباشته می­شوند و به درختان صدمه می زنند نمک ها، علف­کش­ها و گازهای طبیعی مهم­ترین عوامل ایجاد کننده این بیماری­ها هستند. در برخی مناطق نمک های استفاده شده برای ذوب کردن یخ در بزرگراه­ها توده­های سمی در آبراهه ها را وجود می­آورند (بلانچارد وتاتار[23]، 1981). علف کش هایی که بطور وسیع برای از بین بردن علف های هرز چمن ها استفاده می شوند صدمات قابل توجهی به درختان و دیگر درختان چوبی وارد می کنند. این مشکلات زمانی که از کودها و علف کش ها به­طور همزمان استفاده می شود دو چندان می شود.

خاک­های اسیدی اغلب حاوی مقادیر اضافی برخی از عناصر ضروری و غیر ضروری هستند که هر یک در غلظت­های بالا ممکن است به درختان آسیب وارد کنند (ملکوتی و همکاران، 1384). از عناصر ضروری که به میزان زیادی مورد نیاز درختان است مانند نیتروژن و پتاسیم، معمولا اگر به مقدار بالای وجود داشته باشند سمیت کمتری نسبت به عناصر ضروری کم مصرف مانند روی، منگنز و  بر دارند. برخی عناصر ضروری کم مصرف مانند منگنز و منیزیم دامنه­ی وسیعی­تری نسبت به بر و روی دارند. نه تنها عناصر در دامنه­ی سمیت اختلاف دارند بلکه درختان مختلف حساسیت مختلفی به سطوحی معینی از سمیت برخی از عناصر دارند. غلظتی که در آن عناصر غیرضروری برای درختان سمی هستند (بننت[24]، 1993)، بین عناصر متفاوت مختلف است و درختان نیز نسبت به آنها حساسیت متفاوتی دارند به عنوان مثال، برخی از درختان با میزان خیلی ناچیز نیکل آسیب می­بینند. اما می­توانند غلظت­های بالایی از عنصر آلومینیم را تحمل کنند  (وانگ و همکاران[25]، 2008). آسیب ناشی از بالا بودن مقدار هر عنصر ممکن است اندک یا جدی و معمولا نتیجه­ی آسیبی است که به سلول­ها وارد می­آید اما این عنصر ممکن است در جذب یا اجرای عملکرد عنصر دیگر اختلال به وجود آورد و در نتیجه منجر به ایجاد نشانه­هایی از کمبود عنصری بشود که در عملکرد آن اختلال به وجود آمده است. بنابراین، سدیم بیش از اندازه در درختان، کمبود کلسیم را القا می­ کند در صورتی که سمیت  مس و منگنز یا روی هم به­طور مستقیم بر درخت تاثیر می­گذارد و هم کمبود آهن را درخت القا می­ کند (ایزدپناه و همکاران، 1389).

بالا بودن مقدار نمک­های سدیمی مخصوصا نمک طعام، سولفات سدیم و کربنات سدیم باعث می­شود که PH خاک بالا رود و آسیب قلیایی بروز کند این آسیب­ها در درختان مختلف متفاوت است و گستره­ی آن ممکن است از کوتولگی تا سوختگی برگ، پژمردگی و مرگ کامل نهال­ها و درختان جوان  ­باشد اگر خاک بیش از حد اسیدی باشد در رشد بسیاری از درختان اختلال ایجاد می شود و نشانه­ های مختلفی ممکن است تولید شود درختان معمولا در گستره­­ی pH بین 4 تا 8 رشد مناسبی دارند به علت انحلال پذیرتر بودن نمک­های کانی در محلول اسیدی است. این نمک­ها سپس در غلظت­هایی قابل جذب خواهند بود که یا سمی برای درختان هستند یا در جذب عناصر لازم دخالت می­ کنند و نشانه­ های کمبود مواد غذایی به وجود می­آورند.

بر، منگنز و مس غالبا در بیماری­های ناشی از سمیت عناصر کانی اثرگذار هستند. اگرچه سایر مواد معدنی مانند آلومینیم و آهن نیز در خاک­های اسیدی به درخت صدمه وارد می­سازند. بالا بودن میزان بر برای درختان بسیار سمی است. بالا بودن میزان منگنز نیز موجب تولید بیماری پیچیدگی برگ می­شود و در بافت مردگی پوست درختان نیز دخالت دارد یون­های کلر و سدیم نیز باعث کمی رشد و زوال درختانی می شوند که در حاشیه­ی خیابان­های می­رویند که در آنجا برای جلوگیری از یخ زدن جاده ها در زمستان از نمک استفاده می­ کنند (ایزدپناه و همکاران، 1389).

[1]-Simone

– White oak decline

[3]-Coch

[4]-West

[5]-Larbi et al

-Canker

[7]-Bassuk & Whitlow

[8] -Jim

[9]- Hodge and Boswell

[10]- ORourke and Terjung

[11]- Kjelgren and Clark

[12]-belanchard and tatar

[13]- Belanchard and tatar

[14]-Collins

[15]- Hvass

[16]- Pedersen & Fostad

[17]- Pedersen et al

[18]- Allen et al

[19]- Fung et al

[20]- Jonsson

[21]- Winicov

[22]- Craul

[23]- Belanchard and tatar

[24]-Bennett

[25]-wang et al​

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

ج) غصب

 

از مصادیق افراد بی حسن نیت در قانون مدنی ما غاصبین هستند. غاصب هرگونه تصرفی که در ملک دیگری می‌کند اثر قانونی و شرعی ندارد اعم از اینکه از غاصب بودن خودش مطلع باشد یا نباشد و ملزم است که مال غصبی را به مالک آن مسترد دارد و این مسأله ممکن است دلیل بر طرد و عدم پذیرش حسن نیت در حقوق ایران باشد.[1]

ماده 308 قانون مدنی اظهار میدارد که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»

در مورد غصب حقیقی از آنجا که غاصب سوء‌نیت دارد اعمال مقررات غصب در مورد آن با اشکالی مواجه نیست، اما در مورد غصب حکمی (یعنی جمله اخیر ماده 308) که فرد از روی جهل و بدون علم در مال غیر تصرف می‌کند و در واقع حسن نیت (به معنای تصور اشتباه) دارد اعمال مقررات غصب در مورد چنین فردی محل بحث بوده  [2]و ممکن است اینگونه دلالت نماید، که قانونگذار ایرانی برای حالت سوء‌نیت و حسن نیت تفاوتی قایل نشده است اما با ملاحظه سایر مواد مربوط به غصب این استنباط به نوعی تعدیل می‌یابد و برداشت می‌گردد که حقوق ایران هر چند ممکن است مانند حقوق فرانسه به‌طور وسیع از شخص با حسن نیت حمایت نکرده باشد لکن اصل حمایت از شخصی با حسن نیت به‌خوبی مورد توجه مقنن قرار گرفته است.

ماده 323 در ادامه احکام غصب آورده است: «اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه کند».

نحوه بیان این ماده نیز که بدون توجه به علم و جهل و سوء‌نیت خریدار وضع شده است و او را در هر حال ضامن قرار داده و فرد با حسن نیت را حمایت نکرده است موجب القاء این نظر می‌گردد که حسن نیت در حقوق ایران پذیرفته نشده است. در حالیکه در نظام حقوقی فرانسه مطابق ماده 549 قانون مدنی این کشور «فرد با حسن نیت در طول مدتی که حسن نیت دارد مالک منافع فائته و مستوفات است و هیچ‌گونه خسارتی بابت این منافع نمی‌پردازد» [3]و «ضامن تلف و نقص عین مورد معامله نیز نخواهد بود».[4]

اما در ماده 325 موضوع قانون مدنی ایران کمی تلطیف گشته است و مشتری با حسن نیت مورد حمایت قرار گرفته است. در این ماده آمده است که: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارت به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر …» در این ماده قانونگذار دو هدف را دنبال کرده است اول حمایت از مالک مال و تسهیل وصول مالش که در قسمت اول ماده بیان شده است و دوم حمایت از مشتری با حسن نیت و حق مراجعه او به بایع برای دریافت ثمن و خسارت. در واقع در این ماده خریدار جاهل و با حسن نیت همانند حقوق فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است و گویی چنین فردی غاصب تلقی نشده است. البته با توجه به احترامی که حقوق اسلام برای مالکیت افراد قائل است برخلاف حقوق فرانسه خریدار با حسن نیت را مالک منافع مال در طول دوران حسن نیت تلقی نکرده است و مالک در هر حال به کلیه خسارات وارده به خود خواهد رسید.

ماده 324 قانون مدنی نیز که می‌گوید: در صورتی که مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آنچه که مالک از آن ها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود» با آوردن قید «مشتری عالم به غصب» و غاصب تلقی کردن وی درصدد حمایت از مشتری جاهل و با حسن نیت بوده است که با اعتماد اینکه بایع مالک واقعی است با او معامله کرده است و بدین صورت وی را مورد حمایت قرار داده است و این همان تصور اشتباه است که یکی از معانی عمده حسن نیت در فرانسه و آلمان است.

 

 

د) عقود معین

در این بند به جهت اهمیت عقد بیع و اینکه از لحاظ تاریخی فقهای ما مسایل عمومی قراردادها در بیع  رامطرح کرده‌اند مواردی که حسن نیت در بیع وجود دارد بررسی می‌کنیم و نیز عقد وکالت و مسایل پیرامون آن را نیز مطالعه خواهیم کرد.

یکی از مسایل مهم عقد بیع بحث تلف مبیع قبل از قبض است که مبتنی بر این خبر مشهور است که «ان المبیع اذا تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» و بر آن ادعای اجماع شده است.[5] مقصود از این قاعده که در ماده 387 قانون مدنی ما نیز مذکور افتاده است این است که «اگر مبیع قبل از تسلیم و بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تقل شود» علی‌رغم اینکه بیع به موجب ماده 338 قانون مدنی عقدی تملیکی است این تلف از آن بایع است و نه مشتری بنابراین «بیع منفسخ و ثمن به مشتری مسترد می‌گردد» برخی از اساتید این ماده را«که تلف مبیع پیش از قبض را از مال بایع می‌داند و او را ناگزیر به رد ثمن به خریدار می کند مبنی بر عدالت معارضی و رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها دانسته‌اند که منسوب به اراده ضمنی و طبیعی معاوضه می‌شود».[6] در واقع پذیرش خلاف این حکم بر خلاف عدالت و حسن نیت است. بر خلاف عدالت است از این جهت که به واقع مشتری چیزی دریافت نکرده است تا عوض آن را بدهد و عدالت معاوضی مورد نظر متعاقدین با تلف قبل از تسلیم محقق نشده است و بر خلاف حسن نیت است چون مشتری با صداقت رفتار نموده است بدین معنا که خود موجبات تلف را به تسبیب یا مباشرت فراهم نیاورده است که در این صورت بر عهده خودش است. در فرضی نیز که فروشنده مبیع را تلف می‌کند حسن نیت آثار خود را نشان می‌دهد. در این فرض فروشنده ضامن مثل یا قیمت است یعنی ضمان او در این خصوص ضمان قهری است نه معاوضی [7]عقد بیع پابرجا می‌ماند و فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند.

ممکن است پرسیده شود که اگر همبستگی در عوض اقتضا دارد که تلف یکی باعث انحلال تعهد متقابل شود، چه تفاوت می‌کند که مبیع را خود بایع تلف کند یا حادثه خارجی آن را از بین ببرد؟

«پاسخ این است که اراده مشترک طرفین بر این قرار گرفته که، هرگاه حادثه‌ای مانع از اجرای یکی از دو تعهد شود. دیگری پای‌بند به عهد خود باقی نماند، ولی هر یک از دو طرف قرارداد انظار دارد که هم‌پیمان او با حسن نیت در اجرای عقد بکوشد و ظاهر این است که آنان نخواسته‌اند که پیمان خویش را متزلزل و وابسته به اراده بعدی متعهد سازند. فروشنده نمی‌تواند با تلف مبیع پیمانی را که بسته است منحل سازد زیرا حسن نیت اقتضا دارد که در نگهداری از مبیع و تسلیم آن به خریدار سستی و اهمال نکند و نتایج آن را به عهده بگیرد».[8]

مورد بعدی که می‌تواند نمایانگر تأثیر حسن نیت در عقد بیع باشد ضمان درک مبیع است، که در ماده 391 و با این عبارت که «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده به مشتری نیز برآید» مشتری جاهل و با حسن نیت را مورد حمایت قرار داده است.[9]

ماده 680 قانون مدنی در مورد وکالت نیز جلوه دیگری از حسن نیت در عقود معین است. در این ماده آمده است: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». «هر چند فلسفه وضع این ماده حفظ روابط خصوصی افراد و حقوق اشخاص ثالث است زیرا ممکن است وکیل، پس از انعقاد عقد وکالت و پیش از اعلان و ابلاغ خبر عزل به او معاملاتی را برای او انجام دهد و اگر موکل بتواند به استناد این عزل از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد وکیل شانه خالی کند به ثالث ضرر وارد شده و نظم عمومی جامعه مختل می‌گردد. اما مادامی که وکیل از این عزل جاهل بوده و به اعتقاد اینکه عقد وکالت هنوز معتبر است اقدامات و اعمال حقوقی را وکالتاً انجام می‌دهد آن اقدامات نسبت به موکل نافذ و معتبر است. این ماده که با تغییرات اندکی از ماده 2008 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است[10] و از مصادیق حسن نیت به معنای تصور اشتباه است.[11]

 

ه‍ – خیارات

از جمله خیاراتی که به عقیده برخی حقوقدانان[12]  متأثیر از حسن نیت است عبارتند از: خیار تأخیر ثمن (ماده 402 قانون مدنی) خیار تفلیس (ماده 380 قانون مدنی) خیار غبن (ماده 416 قانون مدنی) خیار عیب (ماده 422 قانون مدنی) و خیار تدلیس (ماده 438 قانون مدنی) که هر یک از این خیارات و تأثیر حسن نیت در آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مورد اول خیار تأخیر ثمن است، درباره این خیار ماده 402 قانون مدنی می‌گوید: «هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود» «در این مورد حسن نیت در اجرای قراردادها ایجاب می‌کند که اگر اجلی معین نشده باشد و سایر شرایط ماده فوق مهیا باشد مشتری ظرف سه روز ثمن را به بایع تسلیم کند و الا برای وی حق فسخ ایجاد خواهد شد».[13]

خیار تفلیس که در ماده 380 قانون مدنی ذکر شد عبارت از این است که: «در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند» همانگونه که گفته شد استاد کاتوزیان این ماده را یکی از مصادیق حسن نیت دانسته است و همین عقیده مورد پذیرش دیگران نیز قرار گرفته است. [14]اما به عقیده ما مقررات مربوط به خیار تفلیس بیشتر با انصاف مطابقت دارد تا حسن نیت، زیرا همان‌گونه که خود استاد نیز اذعان دارند «در این مورد تأخیر در تأدیه ارادی نیست و در این عمل متقابل نمی‌تواند فروشنده را برای مدت نامعلومی به انتظار گذاشت پس معنی خودداری از تسلیم در این حالت بر هم زدن عقد و معاف شدن از اجرای تعهد است»[15]و این مطابق با انصاف است نه حسن نیت و این مورد با هیچ‌کدام از معانی حسن نیت یعنی صداقت و تصور اشتباه مطابقت نمی‌کند.

خیار بعدی که قابل انطباق با حسن نیت دانسته شده است خیار غبن است. این خیار که موضوع ماده 416 به بعد قانون مدنی است بدین صورت است که «هر یک ازمتعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند» و حتی خود واژه غبن از جمله به معنای «نیرنگ در معامله و نقض عهد»[16]  آمده است ریشه تاریخی خیار غبن نیز به این معنی نزدیک است زیرا پیامبر کسانی را که به استقبال کاروان‌ها می‌رفتند و پیش از ورود آن‌ها به شهر و آگاهی از بهای واقعی با آنان معامله می‌کردند از این اقدام (تلقی رکبان) نهی فرمود و به کاروانیان که خود را به سختی مغبون می‌یافتند اختیار فسخ داد،‌ زیرا آن را فریب و خدعه می‌دید [17]و می‌دانیم که فریب و خدعه حد اعلای سوء‌نیت است که عقلاً و اخلاقاً ناپسند و مذموم است. «هرچند در یک سیر تاریخی فقها انگیزه رفع ضرر از زیان دیده (لاضرر) و تأمین رضای کامل او (الا ان تکون تجاره عن تراض) را گسترش دادند و آگاهی فروشنده و خدعه او نیز از شرایط تحقق غبن حذف شد» [18]اما نقش حسن نیت به‌طور کامل در این خیار از بین نرفته است زیرا جهل مغبون به قیمت واقعی مبیع از شرایط تحقق خیار غبن است (ماده 418 قانون مدنی) و این همان معنای حسن نیت است. در آنجا که خریدار فرد غیر متخصصی است و به اعتماد و اتکای نظر فروشندگان کالا را می‌خرد نقش حسن نیت قوی‌تر است زیرا رفتار صادقانه و مبتنی بر حسن نیت در اجرای قرارداد اقتضا می‌کند که فروشنده متخصص قیمت حقیقی را از خریدار اخذ کند و نه بیشتر از آن را.

 

و- خانواده

در مباحث حقوق خانواده و نقض حسن نیت در آن می‌توان به موارد متعددی نظیر تدلیس در نکاح، حسن معاشرت زوجین با یکدیگر، وطی به شبهه و خسارات نامزدی اشاره کرد.

درباره حسن معاشرت زوجین ماده 1103 قانون مدنی می‌گوید: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». حسن معاشرت زوجین با یکدیگر چیزی جز اجرای با حسن نیت حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر نیست. مکلف نمودن زن و شوهر به رفتار صادقانه و پسندیده برای استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از اختلافات بعدی است.[19] «در حقوق فرانسه نیز همسر متضرر از عمل متقلبانه شوهر، دارای حق طرح دعواست (ماه 243 قانون مدنی فرانسه)، به‌علاوه تقلب میان زن و شوهر می‌توان موجب مجازات باشد (ماده 1477 قانون مدنی فرانسه)».[20]

یکی از مواردی که بر اساس حسن نیت بنا شده است وطی به شبهه است. وطی به شبهه آن است که هرگاه در اثر شبهه اعم از حکمی یا موضوعی مرد و زن با یکدیگر نزدیکی نمایند چنین عملی را وطی به شبهه و طفل ناشی از این رابطه ولد به شبهه نامیده می‌شود[21] که در قانون مدنی نیز دو ماده 1164 و 1165 را به آن اختصاص داده است و حقوقدانان آن را یکی از مصادیق بارز حسن نیت می‌دانند.[22]

در ماده 1165 آمده است: «طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود» در وطی به شبهه چون سوء‌نیت و قصد تجاوز به قانون‌شکنی در بین نیست و به تصور استحقاق نزدیکی به عمل آمده است اقدام مزبور و نتیجه آن باید محترم شمرده شود. در نتیجه و براساس حسن نیت (تصور اشتباه) رابطه زن و شوهر زنا تلقی نمی‌شود و طفل ولد‌الزنا محسوب نمی‌شود بلکه احکام فرزند مشروع نظیر حرمت نکاح و توارث (ماده 884 قانون مدنی) بر او بار می‌شود «بنابراین چنین طفلی مشمول حدیق «… وللعاهر الحجر» نخواهد بود.»[23]

درماده 1166 قانون مدنی نیز حسن نیت به معنای تصور اشتباه کاملاً هویدا است در این ماده آمده است: «هرگاه به‌واطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو نسبت طفل به هر دو مشروع است. برای مثال اگر شخصی بدون آنکه از قاعده ابعدالاجلین در عده وفات زن حامل اطلاع داشته باشد پس از چهار ماه و ده روز از تاریخ وفات زوج و قبل از وضع حمل زوجه با او ازدواج کند، در این‌صورت نکاح بین زوجین به‌علت وجود مانع باطل است ولی به‌خاطر حسن نیت شخص جاهل به مانع مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

 

ز) مباحث مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی

در زمینه مباحث حقوق قراردادهای بین‌الملل خصوصی و ارتباط با حسن نیت علاوه بر مسأله تقلب نسبت به قانون که می‌تواند به نوعی با حسن نیت توجیه شود.[24] اهلیت اتباع خارجی برای معامله نیز می‌تواند تحت تأثیر حسن نیت باشد. در حقوق ایران بر طبق قاعده کلی مندرج در ماده 7 قانون مدنی دائر بر اینکه «احوال شخصیه اتباع بیگانه تابع قوانین دولت متبوع آنهاست» شامل اهلیت نیز می‌شود و لذا قاعده بر این است که اهلیت بیگانگان برای معامله کردن باید بر طبق قوانین دولت متبوع آنان تشخیص داده شود. در تأیید این معنی است که قسمت اول ماده 962 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تشخیص اهلیت هرکس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود…» «بنابراین اگر یک آلمانی در ایران اعمال حقوقی انجام دهد حسب‌القاعده باید سنی را که قانون آلمان برای رشد معین می‌کند که عبارت از بیست و یک سال تمام است در نظر گرفت و اگر فرد مزبور قبل از رسیدن به سن بیست و یک سال تمام در ایران معاملاتی کند با حکم به عدم صحت چنین معاملاتی نمود.»[25]

اما اعمال این قاعده مشکلاتی را در پی خواهد داشت زیرا بیگانگان که در ایران اقامت دارند ممکن است برای انجام معاملات فاقد اهلیت باشد و با اتباع ایران معامله کنند و در نتیجه عدم صحت معاملات مزبور اتباع ایران دچار زحمت و اشکال شوند، زیرا طرف ایرانی معمولاً از سن رشد مقرر در قوانین خارجی آگاهی ندارند و هرگاه طرف خارجی صحت معامله را به نفع خود نبیند به استناد اینکه طبق قانون دولت متبوع خود اهلیت معامله کردن ندارد خواهد توانست از انجام تعهدی که در قبال طرف ایران به عهده گرفته است خودداری نماید. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی در قسمت دوم ماده 962 قانون مدنی مقرر شده است که: «اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد.

[1] -موسوی بجنوردی،سید محمد(1385)،القواعد الفقیه،ج1، چ 2، تهران،مجد،ص25

[2] -جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1378)حقوق تعهدات،چ3،تهران، گنج دانش، ص 206.

[3] -همان،ص 202

[4] -وائل،مارگریت، حسن نیت، پیشین، ص 208.

[5] – حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن معروف به محقق حلی(1418ق)،المختصر النافع فی الفقه الامامیه، ج 1،موسسه مطبوعاتی الدینیه ، ص 454

[6]-کاتوزیان،ناصر(1383)،قواعد عمومی قراردادها، ج3،چ 4،تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ص 56.

[7] -کاتوزیان، ناصر(1378)،عقود معین، ج1، چ 7، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص 195.

[8] -همان ،ص196

[9]-همان

[10] – وائل،مارگریت، حسن نیت، پیشین، ص 308.

[11] -جعفری لنگرودی،محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص 206

[12] -کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج 3،پیشین ، ص 57

[13] – کاتوزیان،ناصر(1383)،قواعد عمومی قراردادها،ج 5،چ4،تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا،ص 207

[14]- همان

[15] – همان

[16]- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه دهخدا،ج 11، پیشین، ص 1660

[17] -نجفی ،مجمد حسننن ،جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج 23،پیشین،ص 42

[18]- کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج 5، پیشین، ص 208

[19] -امامی،اسداله وصفایی،سید حسین(1383)،مختصر حقوق خانواده، چ 7، تهران، میزان، ص 213.

[20] -وائل،مارگریت، حسن نیت ، پیشین، ص 20

[21]- امامی،اسداله وصفایی،سید حسین،مختصر حقوق خانواده، پیشین، ص 213

[22] -جعفری لنگرودی،محمد جعفر،حقوق تعهدات،ص 206؛امامی و صفایی، مختصر حقوق خانواده ،ص 214.

[23] – جعفری لنگرودی،همان ؛امامی و صفایی،همان، ص 215

[24] -الماسی،نجاد علی(1373)،تعارض قوانین، چ 3، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص 137 به بعد.

[25] -همان، ص 166​

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

خرید خانه در کانادا

 

تهیه مسکن یکی از اصلی ترین نیاز های بشر است و امروزه به یکی از بزرگ ترین دغدغه های ما تبدیل شده، چراکه هزینه های رهن و اجاره و یا خرید واحد های مسکونی بسیار سرسام آور شده است. از سویی دیگر پیدا کردن واحد متناسب با سلیقه و بودجه هر کسی، کار را سخت تر از قبل کرده است. چانه زدن با املاک ها، صرف ساعت های متمادی در آژانس های مسکن و گشتن خانه به خانه واحد های مسکونی نیز  یکی دیگر از مشکلات این حوزه به شمار می آید.

اگر برای خرید خانه در کانادا نیاز به اطلاعات دقیق دارید می توانید به سایت

https://melk.ca/blog

مراجعه نمایید

در این سایت شما می توانید اطلاعات مهاجرت به کانادا و اطلاعاتی درباره شهرهای کانادا به خصوص ونکور و تورنتو به دست بیاورید.

همچنین برای خرید خانه در تورنتو و اجاره خانه در ونکوور می توانید اطلاعات لازم را به دست بیاورید.

نداشتن اطلاعات در خصوص کیفیت و قیمت منطقه مورد نظر همیشه مساله ای چالش برانگیز در رهن و اجاره و خرید واحد های مسکونی بوده است.

همچنین اطلاعات از قوانین بسیار با اهمیت است و باید حتما در نظر داشته باشید و کمک گرفتن از مشاورین املاک معتبر و با تجربه بسیار به شما کمک می کند

تخصص و تجربه در حوزه املاک

ما همیشه در مواردی که تخصص نداریم، به افراد با تجربه و متخصص مراجعه می‌کنیم. در خرید و فروش خانه یا رهن و اجاره آپارتمان نیز این امر صادق است. آیا مصالح ساختمانی و سطح کیفیت آنها را  می‌شناسید؟ آیا آپارتمانی را که قصد خرید آن را دارید، با نیازهای خانواده شما همخوانی دارد؟  آیا با موقعیت ملک و آینده آن آشنایی دارید؟ و آیا رقم پیشنهادی فروشنده با ارزش واقعی ملک تطابق دارد؟ یک مشاور املاک معتبر به این سوال‌های شما پاسخ خواهد داد.

قدرت مذاکره بالا

مشاورین املاک معتبر به دلیل آشنایی به فنون مذاکره، با دقت بیشتری می‌توانند نیازهای شما را برآورده سازند. همچنین رابطه مداری مناسب یک مشاور املاک می‌تواند روند انجام یک معامله را سرعت ببخشد تا در حداقل زمان و حداکثر دقت بتوانید یک معامله موفق داشته باشید.

آشنایی با قوانین حقوقی حوزه املاک

برخی از معامله کنندگان  که بدون حضور مشاور املاک معتبر اقدام به معامله می‌کنند، پس از مدتی متوجه می‌شوند برخی موارد حقوقی به آنها تحمیل شده، در حالیکه هنگام عقد قرارداد از آن بی اطلاع بوده‌اند. مشاور املاک معتبر به دلیل آشنایی با قوانین حوزه املاک، از بروز چنین مسائلی جلوگیری کرده و تمامی موارد را قبل از امضای قرارداد به هر دو طرف گوشزد می‌کند. 

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

آموزش شب امتحانی پیام نور

سوالات پیام نور به صورت تلفیقی از سوالات تستی و تشریحی است. 6 نمره از امتحان پیام نور به صورت تشریحی و باقی آن به صورت تستی طرح می‌شود. معمولا دانشجویان پیام نور نزدیک به ایام امتحان این سوالات را بررسی می‌کنند. در حال حاضر سایت‌های متعددی وجود دارد که سوالات پیام نور را برای رشته‌های مختلف آرشیو کرده‌اند و دانشجویان می‌تواند به صورت رایگان و یا با پرداخت هزینه کم به این سوالات دسترسی پیدا کنند. اما چالش اصلی دانشجویان آمادگی برای امتحانات پیام نور است. معمولا منابع ارائه شده به دانشجویان دانشگاه پیام نور بسیار حجیم است و اصلا برای آمادگی امتحان پایان ترم مناسب نیست. بنابراین پیام نوریها در مدت زمان فرجه دردسر زیادی برای غلبه به این چالش دارند.

راه‌کارهای متنوعی برای آمادگی امتحان پایان ترم دانشگاه پیام نور وجود دارد. اولین و سخترین راه بررسی منابع حجیمی است که برای این درس پیشنهاد می‌شود. مثلا برای دروسی مانند ریاضی عمومی 1 و فیزیک 1 که در اغلب رشته فنی مهندسی و مدیریت وجود دارد، دانشجو باید یک کتاب 500 صفحه‌ای را مطالعه کند و بعد از آن به بررسی سوالات امتحان پایان ترم بپردازد. مسلما زمان زیادی لازم است که دانشجو بتواند تمام سرفصل‌ها را مطالعه کند و به سوالات امتحان مسلط شود. البته در بعضی از دروس تخصصی نیز استاد جزوه‌ای را ارائه می‌دهد که می‌تواند کمک خوبی برای تسلط سریع به امتحان پایان ترم باشد.

استفاده از ویدیو‌های آموزشی دومین راهکاری است که دانشجویان پیام نور می‌تواند برای آمادگی امتحان پایان ترم از آن استفاده کنند. سایت‌های‌ آموزشی نیز هستند که این گونه ویدیوها را ارائه می‌دهند. طبیعی است که هزینه این روش بالاتر است و دانشجو باید هزینه قابل توجهی برای دسترسی به این دوره‌ها ویدیویی هزینه کند. اما مشکل اساسی این روش این است که آموزش اختصاصی برای امتحان پیام نور وجود ندارد و اغلب صفر تا صد موضوع تدریس می‌شود. مدت زمان آموزش‌ها چیزی در حدود 30 الی 50 ساعت است و باز هم روش بهینه‌ای برای نمره گرفتن در پایان ترم نیست. البته توجه داشته باشید که دانشجو چه کتاب منبع را بخواند و یا از دوره‌های آموزشی مجازی استفاده کند می‌تواند به درس مسلط شود. بنابراین اگر هدف دانشجو صرفا پاس کردن امتحان پایان ترم نباشد دو روشی که تا کنون معرفی کرده‌ایم مناسب است.

ما می‌دانیم برای دانشجویان پیام نور داشتن صرف سوالات پایان ترم بدون اینکه آموزشی پشت آن باشد و یا ویدیو‌های صرفا آموزشی (که مختص پیام نور نیست) نمی‌تواند کمک شایانی به پیام نوریها انجام دهد. بنابراین ایده متفاوتی رو می‌خواهیم معرفی کنیم.

مجموعه یونی لند راهکار بسیار بهتری را به دانشجویان پیام نور پیشنهاد می‌کند. سایت آموزشی یونی لند سبک متفاوتی را پیش گرفته است. آموزش‌های یونی‌لند تیپ-محور است. در این سبک از آموزش دانشجو به اندازه نمره‌ای که نیاز دارد یاد می‌گیرد. ابتدا سوالات امتحانات پایان ترم یک درس خاص توسط استاد بررسی و آنالیز آماری می‌شود. سپس تیپ سوالات 7 تا 10 سال اخیر دسته‌بندی و امتیاز دهی و سوالات با فراوانی زیاد مشخص می‌شود.

تاکنون نتایج بسیار جالبی از این بررسی‌ها بدست آمده است. نتایج نشان می‌دهد در امتحانات پیام نور بسیاری از سوالات چند سال آخر بسیار شبیه و حتی عینا مشابه یکدیگرند. این موضوع کمک می‌کند تا دانشجویان پیام نور بتوانند در مدت زمان خیلی کوتاه نمره بسیار خوبی بدست آورند و به نوعی شب امتحانی نتیجه فوق العاده ای را از آن خود کنند. برای دروس عمومی مانند ریاضی عمومی 1، ریاضی عمومی 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمال و محاسبات عددی این سبک از آموزش بازدهی بسیار بالایی دارد.

در هر تیپ ابتدا یک درسنامه بسیار کوتاه داده می‌شود مثلا مرتبه معادله چیست و سپس تست‌های مربوط به آن حل می‌شود. از آنجایی که بخش بیشتری از نمره پایان ترم به صورت تستی است بنابراین ایده های تستی محوریت بیشتری دارند و تکنیک‌هایی آموزش داده می‌شود که حتی بدون علم دانشگاهی دانشجو بتواند تست مورد نظر را پاسخ دهد. حتی در درسی مانند محاسبات عددی که استفاده از ماشین حساب مجاز است آموزش جذابتر هم می‌شود. چرا که سوالات زیادی وجود دارد که قابل حل با ماشین حساب است و حتی اساتید هم از  آن بی خبر هستند.

بنابراین دانشجو پیام نور می‌تواند از این فرصت سوء استفاده کند و بدون آنکه محاسبه‌ای انجام دهد می‌تواند پاسخ تست را در زمانی کوتاه بدهد. بنابراین این سبک از آموزش یک آموزش شب امتحانی پیام نور تمام عیار و ساده است که می‌تواند نمره دلخواه دانشجو پیام نور را تضمین کند.

 

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دیجی همکار : فروشگاه آنلاین دوربین مداربسته و تجهیزات حفاظتی

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار (Digihamkar) بزرگ‌ ترین فراهم کننده سیستم ها و دوربین های مداربسته امنیتی حرفه ای  و تجهیزات حفاظتی در کشور است. ما مفتخریم که بیشترین قابلیت انتخاب انواع دوربین های مدار بسته امنیتی موجود را برای شما فراهم آوردیم. تمام مشتریان ما اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، سازمان ها، آموزشگاه ها، فروشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و همچنین صاحبان خانه ها که محصولات برند و حرفه ای را ترجیح می دهند، از پیشروی این صنعت، یعنی فروشگاه دوربین مدار بسته دیجی همکار حمایت می کنند.

همه محصولات ما با استفاده از آخرین تکنولوژی های روز و اجزای با کیفیت طراحی شده تا برترین وضوح تصویر را برای شما به ارمغان بیاورد. همچنین حجم وسیعی از کالاهای دیجیتال (موبایل، تبلت و کتابخوان‌ ها، لپ‌تاپ، کامپیوتر و لوازم جانبی، ماشین های اداری و لوازم جانبی کالای دیجیتال)، سیستم های حفاظتی نظارتی (دوربین مداربسته، انواع ضبط کننده های ویدیویی DVR و NVR، دستگاه مرکزی اعلام سرقت (دزدگیر))، لوازم جانبی دوربین مداربسته، محصولات هایک ویژن، محصولات داهوا، نرم افزار (مالی حسابداری، امنیتی آنتی ویروس، سیستم عامل)، مجموعه نرم افزاری از برندهای متنوع، متعدد و سرشناس جهانی همچون اپل، سونی، سامسونگ، ال جی، اچ پی، کانن، بوش، هایک ویژن، داهوا، طرفه نگار و … از سوی دیجی‌همکار در اختیار شما قرار می گیرد. ضمنا حمل و نقل رایگان برای سفارش‌های بالای ۱۰۰ هزارتومان برای کل کشور می باشد.

 

 

دوربین های مداربسته امنیتی با تمام ویژگی های مورد نیاز، برای حفاظت از هر آنچه که مهم است به کمک شما می آید. دوربین های امنیتی داخلی و خارجی پیشرفته با هر سبکی اعم از دام، بالت، اسپیددام، چشم ماهی، کیوب، مینیاتوری و صنعتی از سوی دیجی همکار نیازمندی شما را در نظارت رفع خواهد کرد.

فروشگاه دیجی‌همکار (Digihamkar) با بیش از ۱۵ سال سابقه در فروش دوربین مدار بسته به همکاران و مشتریان عزیز مفتخر است که از سال ۱۳۹۴ به صورت اینترنتی به شما خدمت رسانی نماید. در این مدت با نقد و بررسی موشکافانه انواع دوربین مداربسته موجب تعجب گوگل و الکسا شده ایم. چنانکه سیر صعودی آمار بازدید و ارتقای رتبه جهانی و کشوری Digihamkar.com با شیب بسیار تندی روبه بالاست.

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار ارائه کننده :

انواع دوربین مداربسته تحت شبکه IP
دوربین تحت شبکه IP هایک ویژن
دوربین تحت شبکه IP داهوا
دوربین تحت شبکه IP تیاندی
انواع دوربین مداربسته آنالوگ
دوربین آنالوگ هایک ویژن HD-TVI
دوربین آنالوگ داهوا HD-CVI
دوربین آنالوگ سایر برندها AHD
نوع و شکل ظاهری
دیواری (Bullet)
سقفی (Dome)
اسپید دام (Speed Dome)
چشم ماهی (Fisheye)
کیوب (Cube)
انواع ضبط کننده ویدیویی تحت شبکه NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایک ویژن NVR
ضبط کننده تحت شبکه داهوا NVR
ضبط کننده تحت شبکه تیاندی NVR
ضبط کننده تحت شبکه هایلوک NVR
انواع ضبط کننده ویدیویی دیجیتال DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایک ویژن DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال داهوا DVR
ضبط کننده ویدیویی دیجیتال هایلوک DVR
بر اساس تعداد کانال ضبط کننده NVR-DVR
دستگاه های رکوردر ۴ کانال
دستگاه های رکوردر ۸ کانال
دستگاه های رکوردر ۱۶ کانال
دستگاه های رکوردر ۳۲ کانال
دستگاه های رکوردر ۶۴ کانال
پکیج دوربین مداربسته کامل آنالوگ
پکیج دوربین HDTVI اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین HDCVI اقتصادی داهوا
پکیج دوربین AHD اقتصادی سایر برندها
پکیج کامل تحت شبکه IP اقتصادی
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP اقتصادی تیاندی
پکیج کامل تحت شبکه IP حرفه ای
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای هایک ویژن
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای داهوا
پکیج دوربین مداربسته IP حرفه ای تیاندی
تجهیزات دزدگیر
دزدگیر (دستگاه اعلام سرقت)
خانه هوشمند
چشمی دزدگیر
تلفن کننده دزدگیر
ریموت کنترل دزدگیر
سایر تجهیزات اعلام سرقت
تجهیزات اعلام حریق
پنل مرکزی حریق
دتکتور و سنسور
شاسی اعلام حریق
آژیر و چراغ اخطار
سایر تجهیزات اعلام حریق
سوییچ شبکه
سوییچ شبکه PoE
سوییچ شبکه بدون PoE
آداپتور، منبع تغذیه، UPS
آداپتور
منبع تغذیه صنعتی
برق اضطراری UPS
کابل و سیم و اتصالات
کابل شبکه
کابل کواکسیال
کابل فیبرنوری
کابل HDMI و VGA
سایر کابل ها
انواع اتصالات
انواع میکروفون
رک و لوله فلکسی
انواع رک
انواع لوله فلکسی
انواع جعبه
انواع بست
پایه و کاور و صفحه کلید دوربین
انواع پایه کاور
صفحه کلید دوربین مداربسته
هارددیسک دوربین مداربسته
هارددیسک وسترن دیجیتال WD
هارددیسک سیگیت Seagate

ما همیشه چالش هایی را که متخصصین امنیتی درگیر آن‌ هستند را درک می کنیم و در تلاشیم تا با عرضه ی دوربین های مداربسته با کیفیت HD (اچ دی)، Full HD (فول اچ دی) و ۴K (فور کی) خیال شما را راحت کنیم. ما متعهدیم که به طور مداوم پیشرفت کرده و بهتر و بهتر شویم. وظیفه ی ما فراهم آوری جدیدترین و برترین محصولات دوربین های مدار بسته مخفی، دام و بولت است.

انواع دوربین ها مثل دوربین بالت دید در شب، دوربین مداربسته تحت شبکه، دوربین مداربسته HDCVI، دوربین مداربسته TurboHD، دوربین مداربسته AHD، دوربین دام، دوربین هایک ویژن، دوربین داهوا، دوربین تیاندی، دوربین هایلوک و … بخشی از محصولات و امکاناتی است که برای شما تدارک دیده ایم. قطعا به کمک نظرات شما فروشگاه را بیش از پیش مجهز خواهیم کرد.

خرید دوربین مداربسته از نمایندگی برندها در ایران، و فروش دوربین مداربسته به شما و بدون واسطه، با شفافیت کامل در قیمت ها این اطمینان خاطر را به شما می دهد که بهترین را یافته و به جمع مشتریان دیجی همکار پیوسته‌اید. پس، از همه امکانات بزرگترین مرجع دوربین مداربسته ایران بهره ببرید.

مزایای مهم استفاده از فروشگاه دیجی‌همکار:

 • – داشتن انواع دوربین مداربسته (بیش از ۵۰۰ نوع)
 • – دارای دوربین مداربسته ارزان قیمت
 • – ارسال سریع
 • – ضمانت بهترین قیمت
 • – تضمین اصل بودن کالا
 • – اطمینان از کیفیت بالا
 • – دارای نماد اعتماد الکترونیکی ۲ ستاره
 • – عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی
 • – عضو ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی

برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید :

 

فروشگاه اینترنتی دیجی‌همکار

 

 

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

معرفی لینک های مفید

فروسیلیسیم

حقوق جزای عمومی
جاذبه های گردشگری
گسترش مسئولیت‏های قراردادی
هزینه یابی
کسب و کار استاندارد
 برونسپاری
بانکداری اینترنتی
مدیریت کیفیت
 اصول اکوتوریسم 

 

 

 

 

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

بازاریابی و درک نیاز های مشتریان

بسیاری از مردم اشتباهاً واژه بازاریابی را فروش و انجام تبلیغات جهت ترغیب به خرید معنی می کنند. چنانچه کل بازاریابی را به یک کوه یخ تشبیه کنیم فروش بخش کوچکی است که در رأس آن قرار دارد و قسمت اعظم شاید بیش از ۹۰ درصد آن در زیر آب مخفی است. باید توجه داشت که فروش فقط یکی از چندین و نه مهمترین وظایف بازاریابی به شمار می رود. اگر و فقط اگر بازاریاب در تشخیص نیازهای مشتریان، تولید کالا و خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات توفیق حاصل نماید می تواند به سهولت به فروش کالاها و خدمات تولیدی خود نائل آید.
فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ دو تن از بزرگان علم مدیریت معتقدند می توان بین تعریف های علم بازاریابی از دو دیدگاه مدیریتی و اجتماعی فرق قائل شد. تعریف بازاریابی از دیدگاه اجتماعی بدین گونه است: «بازاریابی یک فرایند اجتماعی است که بدان وسیله افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله محصولات و خدمات ارزشمند با یکدیگر برای تأمین نیازها و خواسته های خود اقدام کنند». تعریف بازاریابی از دیدگاه مدیریتی بدین گونه است: «هنر به فروش رساندن محصولات» .ولی پیتر دراکر
یکی از پیشروان نظریه پرداز مدیریت می گوید: «هدف بازاریابی این است که درباره فروش گزافه گویی کند، مشتری را بشناسد، او را درک کند تا بتواند کالا یا خدمتی مناسب وی به او عرضه نمایید. کمال مطلوب این است که تلاش های بازاریابی به وجود یک مشتری بینجامد، یعنی کسی که آمادگی خرید را دارد»
انجمن بازاریابی آمریکا از دیدگاه مدیریتی، بازاریابی را بدین گونه تعریف می کند : مدیریت بازاریابی عبارت است از فرایند برنامه ریزی و جامه عمل پوشیدن به دیدگاه، قیمت گذاری و توزیع کالاها و خدمات که به داده منجر شود واین داده بتواند نیازهای فردی و سازمانی مشتریان را تأمین کند
کاتلر مدیریت بازاریابی را یک هنر و علم استفاده از مفاهیم اصلی بازاریابی می داند که در راستای انتخاب بازارهای مورد هدف، جذب، نگهداری و افزایش مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و این کار در راستای ایجاد ارزش برای مشتری، ارائه آن به وی و ایجاد ارتباطات برتر با وی انجام می شود
در بازاریابی، حداقل سه وظیفه مهم بازارشناسی، بازارسازی و بازارداری وجود دارد.بازارشناسی یعنی تحقیق بازار، بازارسازی یعنی ایجاد و افزایش سهم بازار و بازارداری یعنی حفظ بازار موجود. برای بازارداری راهی بجز متمایز شدن وجود ندارد و آن به معنای انجام کاری متفاوت و متمایز از دیگران است. بازار یعنی برخورداری از ب :بینش و بصیرت خاص بازار، الف :استعداد لازم برای برقراری ارتباط، ز :زیرکی، الف :انگیزه و شور و شوق برای برقراری انجام کار و ر: رقابت

 مدیریت بازاریابی

اکثر مردم با یک نگرش سطحی و محدود نسبت به موضوع بازاریابی، آن را مجموعه ای از تلاش ها در جهت یافتن مشتریان بیشتر برای کالاها و محصولات فعلی شرکت می دانند. اما آنچه که مسلم است، این است که هر مؤسسه و سازمانی همیشه با سطوح مطلوب و مورد انتظار برای محصولات خود مواجه نیست. در یک زمان امکان دارد که تقاضا برای محصولات مطلوب، در زمانی احتمال دارد که تقاضا خیلی کم و ناکافی و زمانی دیگر هم ممکن است تقاضا برای محصولات موسسه بیش از حد متعارف باشد. اینجاست که مدیر بازاریابی باید با توجه به اهداف سازمان و وضعیت موجود به تنظیم تقاضا پرداخته و راه حل های منطقی را برای روبرو شدن با این وضعیت های مختلف پیدا کند. با توجه به مراتب فوق وظیفه یک مدیر بازاریابی تنها ایجاد تقاضا و افزایش آن نبوده بلکه گاهاً تغییر تقاضا و حتی کاهش آن نیز بر عهده وی می باشد. بدین جهت مدیریت بازاریابی را مدیریت تقاضا نیز می نامند.
پس با توجه به مطالب عنوان شده، مدیریت بازاریابی به صورت زیر قابل تعریف است:
مدیریت بازاریابی عبارت است از: «تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان» در واقع تأکید مدیریت بازاریابی بیشتر بر تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیازها و خواسته های بازار مورد نظر و نیز استفاده از قیمت گذاری، ارتباطات و توزیع مؤثر جهت آگاهی دادن، ایجاد محرک و ارائه خدمت به بازار است

 فلسفه های بازاریابی

 دیدگاه مبتنی بر تولید

دیدگاه مبتنی بر تولید یکی از قدیمی ترین دیدگاه ها است و بر این پایه قرار دارد که مصرف کننده محصولاتی را ترجیح می دهد که ارزان قیمت است و به میزان کافی در دسترس باشد. مدیران طرفدار این دیدگاه می کوشند تولید را با کارایی وبا کاهش دادن هزینه ها انجام دهند و محصولات را در سطحی گسترده توزیع کنند. در کشورهای در حال توسعه این دیدگاه می تواند معقول باشد، زیرا مصرف کنندگان بیشتر به ماهیت محصول و نه ویژگی های خاص آن توجه می کنند. همچنین زمانی که شرکتی بخواهد بر گستره ی کار خود بیافزاید از این دیدگاه استفاده می کند.

فلسفه مبتنی بر تولید فلسفه ای مناسب و پاسخگو در دو وضعیت است :

اول آنکه تقاضا برای کالا بیشتر از عرضه آن باشد. در این حالت مدیریت در جستجوی راه ها و روش هایی می باشد که از طریق آن ها تولید را فزونی بخشد و پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان گردد. دوم آنکه هزینه تمام شده تولید کالا بالا باشد و بالابردن کارایی در تولید و بهره وری برای پایین آوردن هزینه تولید لازم بنظر آید. این حالت عموماً در مورد کالاهایی که اختراع جدیدی بوده و هنوز گسترش عام نیافته اند بیشتر دیده می شود. هنگامی که کالایی در مرحله تولید و عرضه است قیمت تمام شده بالا بوده و تولید محدود و در نتیجه فروش نیز به همان میزان محدود می باشد

 دیدگاه مبتنی بر محصول

برخی دیگر از شرکت ها از دیدگاه مبتنی بر محصول پیروی می کنند و دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که مصرف کنندگان محصولاتی را ترجیح می دهند که از نظر کیفیت، عملکرد و نوآوری نسبت به بقیه برتر باشد. در این سازمان ها مدیران توجه خود را معطوف محصولات بهتر و مرغوب تری می نمایند و با این فرض که خریداران همواره به دنبال محصولاتی با کیفیت و عملکرد بهتر هستند می کوشند بر کیفیت محصولات خود بیافزایند.

اغلب شرکت هایی که دارای چنین دیدگاهی هستند، هنگام تولید و عرضه محصول هیچ توجهی به نظر مصرف کننده نمی نمایند و از مهندسان خود می خواهند محصولاتی مرغوب و استثنائی طرح ریزی نمایند. به هر حال دیدگاه مبتنی بر کیفیت محصول می تواند به پدیده ای بینجامد که به آن نزدیک بینی بازاریابی می گویند. بدین معنی که تمام کوشش تولیدکننده، صرف کالای خود شده و از محیط پیرامونی و مسائل حاکم بر جامعه و مصرف کننده غافل می شوند، همین باعث شکست او در کارش می شود و در نهایت وی را از ارائه تولید بهتر باز می دارد

 دیدگاه مبتنی بر فروش

دیدگاه مبتنی بر فروش یکی دیگر از دیدگاه های متداول است و شرکت های طرفدار دیدگاه مزبور بر این باورند که اگر مصرف کنندگان و واحدهای تجاری به حال خود رها شوند، آن طور که باید و شاید محصولات شرکت را نخواهند خرید. از این رو، سازمان برای به فروش رساندن محصولات و ترویج آن ها باید به یک سیاست تهاجمی دست بزند. دیدگاه مزبور براساس این فرض قراردارد که باید مصرف کنندگان را وادار به خرید کرد. بنابراین شرکت باید نیروی خود را صرف فروش کند و برای ترغیب و تشویق خریداران از همه ابزارهای تبلیغ و ترویج استفاده کند. دیدگاه مبتنی بر فروش به طور فزاینده ای در مورد کالاهایی اعمال می شود که خریداران معمولاً در اندیشه خرید آن نیستند مانند محصولاتی که شرکت های بیمه ارائه می نمایند. بیشتر شرکت ها هنگامی که با تولید بیش از حد ظرفیت واحد تولیدی روبرو هستند از این دیدگاه استفاده می نمایند. هدف این دیدگاه فروش تولیدات است و نه عرضه آنچه بازار خواستار آن می باشد

تحقیقات بازاریابی نشان داده است که در بازاریابی خدمات لازم نیست که به همه مشتریان به طور یکسان خدمت رسانی کرد. زیرا گروه های مختلف مشتریان از نظر علایق، رفتار و پاسخگویی به بازاریابی تا حد زیادی، بایکدیگر متفاوت هستند، و بسیاری از آنان برای بنگاه هزینه ساز بوده و دارای پتانسیل سوددهی حتی در بلند مدت نیز نمی باشند. از طرف دیگر برآورده ساختن تمام انتظارات مشتریان نه عملی است و نه سود آور، بنابراین برای یک بنگاه بهتر آن است که برخی از مشتریان خود را به جای دیگر سوق دهد و یا حتی به نوعی عذر آنان را بخواهد به این ترتیب هم سازمان و هم مشتری به ارزش بیشتری دست می یابند.

دسته بندی مشتری، روش تجزیه و تحلیل نیازها، دیدگاه ها و انتظارات پیچیده مشتریان است که با طبقه بندی مشتریان به طبقات همگون یعنی افراد خاصی که نیازها، ادراکات و توقعات مشابه دارند، صورت می گیرد .مشتریان باید بر اساس واقعیت های زندگی و تصمیمات مناسب دسته بندی شوند. تصمیم های مختلف دسته بندی مختلف می طلبد

برای نمونه می توان به طرح طبقه بندی امارت بانک که اولین بانک کشور امارات و دویست و سی امین بانک دنیا به لحاظ دارائی می باشد اشاره نمود. در این طرح مشتریان به دو گروه عادی و ارزشمند تقسیم بندی می شوند. سرویس ویژه امارات بانک مختص مشتریان ارزشمند با قدرت و پشتوانه مالی بالا می باشد.

از طرف دیگر درک نیاز های مشتریان با سطوح مختلف سود دهی و ارائه خدمات به آنان بر اساس این تفاوت ها، برای بنگاه های مالی ، بیش از پیش از اهمیت حیاتی برخوردار شده است این بنگاه ها دریافته اند که با شناخت و استفاده از تفاوت هایی که در پتانسیل سود دهی دسته های گوناگون مشتریان وجود دارد همچنین، با گسترش دیدگاه های مناسب برای خدمت رسانی به آنان، قادر هستند سود خود را به حداکثر برسانند.برای مثال شرکت فدرال اکسپرس بر اساس میزان سود آوری مشتریان خود، آنها را به سه دسته خوب، بد، زشت، تقسیم کرده و به این ترتیب، تحول بزرگی در فلسفه بازاریابی خود به وجود آورده است. همچنین اکنون به جای آن که برای تمام مشتریان به یک شیوه بازاریابی کند، تلاش خود را وقف جذب مشتریان خوب، سعی در تبدیل مشتریان بد به مشتریان خوب و حذف مشتریان زشت کرده است. به همین ترتیب مرکز خدمات فرست یونین که ششمین بانک بزرگ آمریکاست، مشتریان خود را با گذراندن مربع های رنگی بر روی صفحه کامپیوتر و استفاده از نوعی فناوری پایگاه اطلاعاتی به نام «انشتاین» علامت گذاری می کند. مشتریان سبز آنهایی هستند که سود آورند و از پشتیبانی خدمات مشتری بیشتری برخوردارند در حالیکه مشتریان قرمز به معنای از دست دادن پول برای بانک هستند و امتیاز ویژه برای آنها در نظر گرفته نمی شود

 تفاوت مشتری با ارباب رجوع

مشتری نوعی ارباب رجوع است اما رفتار هر فرد در این نقش تفاوت هایی با سایر نقش هایش در جامعه  دارد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم تا اهمیت رابطه مشتری با بانک مشخص شود و در نتیجه مشتری مورد شناسایی قرار گیرد

1-حق انتخاب :

مشتری حق انتخاب دارد اما همین فرد در نقش ارباب رجوع برای مراجعه به سایر سازمانها وموسسات حق انتخاب گزینش  ندارد.واغلب مجبور است که به آن موسسه خاص مراجعه کند. ویژگی فوق یعنی حق انتخاب باعث می شود که موسسه ای چون بانک برای جذب مشتری با سایر موسسات رقیب به رقابت بپردازد و در پیشرفت و پویایی سازمان خود بکوشد.

2 – استمرار حرکت:

وقتی صحبت از مشتری می شود نوعی ارتباط مستمر تداعی می شود. برای مثال مشتری بانک ارتباطی مستمر و پایاپی با بانک دارد و برای همین به نام مشتری شناخته می شود و اگر می خواست این فرد یکبار به بانک مراجعه کند قطعا برای کاری صرفا خدماتی بوده و مشتری محسوب نمی شد.

3 – ارتباط عاطفی:

مراجعه افراد به موسسات و ادارات دولتی در محیطی رسمی و به تعبیری خشک صورت می گردداما رابطه مشتری با بانک اینگونه نیست. مشتری و بانک در یک تعامل عاطفی با یکدیگر در ارتباطند. مردم بانک را مانند خانه دوم می دانند و کارکنان بانک را دوست دارند بسیاری از مشتریان قدیمی و با سابقه به محض ورود به شعبه ابتدا با کارکنان احوالپرسی می کنند و اگر یکی از کارکنان حضور نداشته باشد  از مسئول شعبه جویای احوال وی می شوند. در خیلی از محیط های کوچک مشتریان بدون هیچ چشم داشتی کارکنان شعبه را همچون اعضای خانواده خود در مراسم، جشن ها و شادی های خود دعوت می کنند.

4 – ارتباط حقوقی متقابل:

در موارد زیادی مردم به سازمانی مراجعه می کنند که سازمان هیچ نیازی به مراجعه این افراد ندارد و یا بر عکس موسساتی هستند که افرادی را احضار می کنند که آن افراد هیچ نیازی به مراجعه آن ندارند. اما در هر مورد اجبار و ضرورت ارتباط را ایجاب می کند . در حالیکه ارتباط بانک و مشتری اینگونه نیست، بانک و مشتری نیازی متقابل به یکدیگر دارند. بانک محلی امن برای سپرده گذاری، تامین اعتبار، دریافت تسهیلات و برنامه ریزی مالی برای مشتریان است. و مشتریان نیز صاحب اصلی بانک هستند.

 

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

همه آنچیزی که درباره ردیاب باید بدانید

ردیاب خودرو چیست؟

ردیاب خودرو یک دستگاه کوچک کمی بزرگ تر از قوطی کبریت میباشد که سیمکارت میخورد و بوسیله آن میتوانیم از محل خودرو خود باخبر شویم و آنرا ردیابی نماییم.
ردیاب خودرو که سامانه خودرویاب هم گفته میشود وسیله ای کوچک با امکان نصب آسان و سریع است که برای فعالیت نیاز به یک سیم کارت دارد؛ دائمی و یا اعتباری بودن و نوع اپراتور سیم کارت هم مهم نیست.
ردیاب ماشین که برخی آن را با نام جی پی اس (GPS) ماشین می شناسند ، وسیله ای کوچک است که به صورت مخفی در یکی از قسمت های خودرو مانند درب یا داشبورد قرار می گیرد و با یک سیم کشی ساده به خودرو متصل می گردد. پس از نصب ردیاب ماشین، مالک یا مسئول خودروی مربوطه قادر است از هر فاصله ای و در هر ساعت شبانه روز وضعیت خودرو را کنترل کند.
و محل دقیق خودروی خود را روی نقشه ببیند.

کاربرد ردیاب خودرو
از این دستگاه میشه استفاده های زیادی کرد که در زیر به چند تایی از آنها اشاره میکنیم.
پیدا کردن ماشین دزدیده شده هست
ردیابی کردن جاهایی که فرزند یا همسرمون داره با ماشین میره
خبردار شدن از نحوه استفاده کارمندان از وسیله نقلیه شرکت و میزان ساعت کار آنها.
ردیاب خودرو می تواند اطلاعات جالبی از ماشین شما را در اختیارتان قرار دهد؛
برای مثال می توان به میزان مصرف سوخت، مسافت طی شده در سفر، نمایش جاده ها و مسیر های عبوری بر روی نقشه اپلیکیشن، هشدار سرعت غیر مجاز، هشدار جابجایی خودرو خاموش، مکالمه با سرنشینان خودرو از راه دور، ابعاد کوچک و نصب آسان، قابلیت خاموش کردن خودرو در هر کجا و هر زمان تنها با داشتن یک گوشی همراه و … اشاره کرد.
با این امکانات در هر لحظه و هر جا می توانید مراقب و جویای حال سرنشینان خودرو خود باشید.

روی چه ماشینهایی قابل نصب است؟
همه ماشین ها و حتی موتور سیکلت ها.

کجای ماشین نصب میشود؟
ردیاب خودرو را میتوان در هر جایی از ماشین نصب کرد. معمولا یک محل ثابت ندارد. اگر جای ثابتی داشت برای دزدها خوب میشد و ساده تر میتوانستند آنرا پیدا کنند. جاهایی از ماشین که سیمکشی برق خودرو موجود است براحتی میتوان آنرا جاسازی کرد.

نحوه نصب ردیاب خودرو
انواع ردیابها شیوه های نصب متفاوتی دارند. هر چه مدل ردیاب شما امکانات بیشتری داشته باشد نصب آن پیچیده تر میگردد. مدلهای ساده فقط نیاز به اتصال سیم مثبت و منفی به برق خودرو دارد. در کل ردیابهای خودرو شبیه دزدگیر ماشین میباشند. همراه آنها نقشه نصب نیز وجود دارد. در صورتی که از برق خودرو سر دربیاورید به آسانی طبق نقشه میتوانید آنرا نصب کنید ولی اگر شک دارید میتوانید با مراجعه به هر نصاب دزدگیری کار نصب را به آنها بسپارید. آنها بوسیله نقشه نصب در عرض کمتر از نیم ساعت دستگاه را در محل موردنظرتان نصب و جاسازی میکنند.

ردیاب خودرو چیست ؟

ردیاب خودرو چطور کار میکند؟
دو تکنولوژی اصلی که در ردیاب وجود دارد جی پی اس و سیمکارت میباشد.ردیاب خودرو بوسیله gps طول و عرض جغرافیایی وسیله نقلیه را بدست می آورد و بوسیله سیمکارت این مختصات را برای صاحب خودروارسال مینماید وبدین وسیله میتوان کار ردیابی را انجام داد.در برخی ردیاب ها از دکل های موبایل BTS و وای فای های محیط نیز استفاده میشود تا مکان یابی سریعتر انجام شود.

با چه سیمکارتی کار میکند؟
با همه سیم کارتها کار میکند سیم کارتی انتخاب کنید که در محل مورد نظر شما آنتن دهی بهتری دارد.

مصرف ماهانه شارژ مورد نیاز سیمکارت چقدر هست؟
ابن کاملا بستگی به تنظیمات شما دارد. ردیاب هم حالت آنلاین و هم حالت آفلاین دارد. در حالت آنلاین شما مشخص میکنید هر چند وقت یکبار اطلاعات را دستگاه برای سرور ارسال کند هر چه در زمان کوتاه تری اطلاعات ارسال شود هزینه اینترنت بیشتر میشود البته میتوانید از بسته های اینترنتی استفاده کنید و ماهی حدود هزار تا ۳ هزار تومن هزینه اینترنت بشود!

کاربرد های بیشتر
ردیابها علاوه بر ردیابی کردن امکانات جانبی دیگه ای هم عرضه میکنند :
شنود:برخی از ردیابها یک میکروفن داخلی یا خارجی دارند که بوسیله ان میتوان صدای داخل کابین را شنید.
باز و بستن در:بعضی از آنها به سیستم درهای ماشین وصل میشوند و به راننده این امکان رو میدهند که بتواند با موبایل از هر فاصله ای در خودرو رو باز و بسته کنه.
خاموش کردن خودرو: خاموش کردن خودرو با موبایل یک امکان جانبی دیگر است که برخی ردیاب ها دارند.

ردیاب خودرو چیست ؟

هشدارهای ردیاب به چه صورت است؟
ردیاب در شرایط مختلف به تلفن همراه شما پیامک ارسال میکند و شما را مطلع میسازد

 • باز شدن درهای خودرو
 • روشن شدن خودرو
 • حرکت خودرو
 • آژیر کشیدن خودرو
 • حرکت با سرعت بیشتر از حد مجازتعریف شده توسط شما
 • خارج یا وارد شن به یک محدوده خاص
 • تصادف کردن خودرو
 • کنده شدن ردیاب از ماشین
 • کم شدن باطری اضطراری داخلی ردیاب
 • ۱۰ . ورود خودرو به منطقه کور و بدون سیگنال gps
  * البته همه ردیاب ها همه این توانایی ها را ندارند.

قیمت ردیاب خودرو چقدر است ؟
برای یافتن مدلهای ارزان قیمت ردیاب مطلب ارزانترین ردیاب خودرو را مطالعه نمایید همچین یک لیست قیمت از ردیاب های موجود در بازار تهیه کرده ام که میتوانید مطلب لیست قیمت ردیاب خودرو را مطالعه کنید.

لیست قیمت ردیاب خودرو

لیست قیمت ردیاب خودرو

ردیاب خودرو لندر مدل LD-57 قیمت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو کانکاکس مدل GT-06N قیمت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل G900 قیمت ۶۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو زیتونیکس مدل ZX01 قیمت ۶۲۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N قیمت ۶۸۰,۰۰۰
ردیاب خودرو سینوترک مدل ST906 قیمت ۶۲۷,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل CCURA قیمت ۶۳۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو زنوتیک مدل GT06N قیمت ۶۸۰,۰۰۰
ردیاب خودرو مدل RQ-16 قیمت ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل ET25 قیمت ۶۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل N7 قیمت ۶۷۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ردیاب و ضد سرقت خودرو دی ان او مدل V3 قیمت ۶۷۵,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل ULC-GT06 قیمت ۶۸۰,۰۰۰ تومان
ردیاب تک یاب جی پی اس مدل خودرویاب GT103 قیمت ۶۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر مدل GPS-101 قیمت ۷۵۰,۰۰۰
ردیاب خودرو مدل GT06F۷۰۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل GT06F-Multifunctional قیمت ۷۰۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو تلتونیکا مدل fmb920 قیمت ۷۵۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودروی اگزد مدل G3 قیمت ۷۶۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودروی اگزد مدل G4 قیمت ۷۷۸,۰۰۰ تومان
ردیاب شخصی کیوبیت مدل TS-200x قیمت ۷۸۰,۰۰۰ تومان
ردیاب جی پی اس ردیاب دلتا مدل ۲۰۳A قیمت ۷۸۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودروی چیرکار مدل AHB قیمت ۷۸۸,۰۰۰ تومان
ردیاب نفریاب مینی ترکر مدل Mini Tracker A9 قیمت ۷۹۹,۰۰۰ تومان
ردیاب ساعتی های ویژن مدل WT5 قیمت ۹۸۵,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو اسمارتک مدل VT08 قیمت ۸۴۰,۰۰۰ تومان

لیست قیمت ردیاب خودرو
ردیاب خودرو رادشید مدلAVL X1 قیمت ۸۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو اسمارتک مدل VT-08 قیمت ۸۷۰,۰۰۰ تومان
ردیاب هوشمند خودرو مدل AGT-610 قیمت ۹۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو جی پی اس ترکر کد ۷۰۵ قیمت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل AS3 قیمت ۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل AS4 قیمت ۱,۲۴۹,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو پروجین مدل N-380 قیمت ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب ماهواره ای خودرو زنوتیک مدل Xenotic car tracker مجموعه ۲ عددی قیمت ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضدسرقت و ردیاب خودرو مجیک بوف مدل Basic قیمت ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو های ویژن مدل VT1000 قیمت ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P400 قیمت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مسیریاب خودرو هوگل مدل P2P800 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ردیاب خودرو مدل AT4 قیمت ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید:

راهنمای کامل ثبت شرکت

https://fekrbartar.com/wp-content/uploads/2019/09/fekrbartar-thumbnail.jpg

 

مجموعه ای از افراد که برای انجام فعالیتی خاص با همدیگر همکاری می نمایند، می توانند یک شرکت یا مؤسسه را تشکیل دهند. با این حال، هر نوع فعالیتی مستلزم نوع خاصی از شرکت می باشد، به بیان ساده تر برای ثبت شرکت، ابتدا بایستی نوع شرکت خود را بشناسیم و در مورد آن اطلاعات لازم را کسب کنیم. در اینجا سعی خواهیم کرد شما را با انواع متفاوت شرکت ها و نحوه ثبت آنها آشنا سازیم.

هفت نوع شرکت در ماده ۲۰ قانون تجارت ذکر شده است که عبارتند از :

 1. ثبت شرکت سهامی عام و خاص
 2. ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 3. ثبت شرکت تضامنی
 4. ثبت شرکت مختلط غیر سهامی
 5. ثبت شرکت مختلط سهامی
 6. ثبت شرکت نسبی
 7. ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

در ثبت شرکت ها، تعداد اعضا، اهداف اعضا و مسئولیت هر عضو در تعیین نوع شرکت نقش مهمی ایفا می کند.

مراحل ثبت شرکت

 

هزینه ثبت شرکت

پس از اینکه اطلاعات لازم در مورد ثبت شرکت و مراحل آن را از این صفحه کسب کردید و تصمیم لازم را در مورد اینکه می خواهید چه شرکتی را ثبت نمایید اتخاذ کردید، مهمترین مساله ای که پیش می آید، اطلاع از هزینه های ثبت شرکت است تا بتوانید در مورد هزینه ها و دیگر مسائل تصمیم گیری نمایید.

تخمین و بررسی هزینه ثبت شرکت یکی از مهمترین اقداماتی است که متقاضیان ثبت شرکت انجام می دهند و اطلاع دقیق و بروز از هزینه های ثبت شرکت مستلزم تجربه و دانش کافی از تمامی اقدامات لازم ثبت شرکت از اولین گام تا انتها و همچنین اطلاع از آئین نامه ها و دستورالعمل های اداره ثبت شرکت ها و انجام مستمر و هر روزه امور ثبت شرکت است.

البته به این نکته نیز توجه داشته باشید معیار های زیادی در تعیین هزینه ثبت شرکت دخیل است مثلا اگر شرکت تان کوچک باشد، هزینه روزنامه رسمی یک قیمت است، اگر شرکت تان بزرگ باشد ، هزینه روزنامه رسمی گران تر خواهد شد.

نه تنها روزنامه رسمی بلکه هزینه های دیگر نظیر وکیل، آگهی های ثبتی، واریزی های قانونی و … نیز نسب به نوع شرکت، تعداد اعضا، موضوعات شرکت و … متغیر و متفاوت خواهد بود.

لذا به جهت اینکه از هزینه هی دقیق اطلاع پیدا کنید می بایست یا خودتان همه هزینه ها را محاسبه کنید و هزینه نهایی را بدست آورید یا از طریق فرم زیر مشخصات خود را همراه با شرکتی که در نظر دارید ثبت نمایید، ارسال نموده و کارشناسان ثبتی نخستین طی ۲۴ ساعت کاری ، مشخصات شما را بدقت بررسی کرده و در صورت نیاز با شما تماس گرفته، همه جوانب را در نظر گرفته و آن را به شما اعلام می نمایند.

مراحل ثبت شرکت 

مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها چگونه است؟ این سوال یکی از سوالات پر تکرار متقاضیان ثبت شرکت است و ما در ادامه در جهت پاسخ به این سوال و همچنین آشنایی بیشتر شما هفت مرحله اصلی مربوط به ثبت شرکت را توضیح داده ایم :

 1. تعیین نوع شرکت
 2. انتخاب شرکاء و سهامداران
 3. تعیین سرمایه شرکت و آورده ها
 4. تعیین موضوع فعالیت شرکت
 5. تعیین نام شرکت
 6. تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و وضعیت حق امضاء شرکت
 7. تهیه و امضا مدارک شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت

به طور کلی مدارک لازم برای ثبت انواع شرکت ( مدارک ثبت شرکت ) به شرح ذیل می باشد :

 • الف : کپی مدارک هویتی شامل شناسنامه و کارت ملی ، گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی البدل ( در شرکت های سهامی خاص )
 • ب: نام شرکت
 • ج: موضوع فعالیت شرکت
 • چ: میزان سرمایه شرکت
 • و: آدرس شرکت ( می بایست فقط در محدوده منطقه ثبتی باشد )
 • ه: تعیین سهامداران و میزان سهام آن ها
 • ز: تعیین مدیران شرکت و سمت آن ها ( مدیر عامل ، رییس هیات مدیره ، نایب رییس هیات مدیره )
 • ی: اسامی اشخاصی که حق امضا دارند.
 • د: تعیین بازرسین شرکت ( مخصوص شرکت های سهامی خاص)

 

موسسه حقوقی فکر برتر با بیش از یک دهه سابقه در ارائه خدمات ثبتی همچون ثبت شرکت ، ثبت برند، ثبت تغییرات شرکت ، اخذ کارت بازرگانی و سایر خدمات ثبتی مرتبط آماده خدمت رسانی به مشتریان و مدیران شرکت ها می باشد . تلفن تماس : ۰۲۱۴۲۱۴۳

 

منتشرشده در عمومی | دیدگاه‌تان را بنویسید: