یسزس

سی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   معنی عقد قرض در قانون مدنی ایران 

دیدگاهتان را بنویسید