پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

دانلود پایان نامه رشته  زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد بردسیر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بررسی نثر ادبیات دفاع مقدس با محوریت آثار شهید سید مرتضی آوینی

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا براتی

فهرست مطالب:
پیشگفتار. ‌أ
اهمیت تحقیق. 11
اهداف تحقیق. 11
فرضیه تحقیق. 12
پیشینه تحقیق. 12
روش تحقیق. 14
فصل اول:  تعاریف و کلیّات 15
بخش اول: 16
1-1-1- ادبیات چیست؟. 16
1-1-2- ادبیات پایداری 17
1-1-3- اشتراکات ادبیات مقاومت با دیگر حوزه های ادبی 18
1-1-4- ادبیات دفاع مقدس 19
1-1-5- ادبیات دفاع مقدس و مزیّت ها 21
1-1-6- ادبیات دفاع مقدس پیشتاز در معرفی جهان بینی الهی 21
1-1-7- ادبیات دفاع مقدس الگوپرداز و الگوساز. 22
1-1-8- ادبیات دفاع مقدس ناتوان در بیان حوادث و رویدادها 23
1-1-9- تفاوت نگاه تاریخی و نگاه هنری به جنگ. 23
1-1-10- تفاوت ادبیات پایداری با ادبیات جنگ یا دفاع مقدس 24
1-1-11- تفاوت ادبیات جنگ غربی با ادبیات جنگ ایران. 25
1-1-12- شاخه های گوناگون ادبیات دفاع مقدس 26
بخش دوم: 27
1-2-1- خاطره 27
1-2-2- ارزش خاطره و خاطره نگاری 28
1-2-3- انواع خاطره 28
1-2-4- پیشینه خاطره نگاری در ایران و خاطره نگاری دفاع مقدس 31
1-2-5- دفاع مقدس و ادبیات تاریخی معاصر ایران. 31
1-2-6- ادبیات تاریخی، پژوهشی – تحلیلی 31
1-2-7- ادبیات تاریخی، اسنادی 32
1-2-8- ادبیات تاریخی، داستانی 32
1-2-9- ادبیات تاریخی، نقلی 32
1-2-10- انواع ادبیات خاطره ای دفاع مقدس در حوزه تاریخ نقلی 33
1-2-11-  ویژگی های خاطرات دفاع مقدس 35
1-2-12- پژوهش ها در حوزه خاطره دفاع مقدس 36
1-2-13- برخی مقالات و مصاحبه ها 37
1-2-14- زندگی نامه نویسی در ادبیات دفاع مقدس 37
1-2-15- اشکال زندگی نامه. 38
1-2-16- تفاوت خاطره و زندگی نامه. 38
1-2-17- تفاوت خاطره و گزارش 39
1-2-18- تفاوت خاطره و تاریخ 39
1-2-19- تفاوت خاطره و سفرنامه. 39
1-2-20- تفاوت خاطره و یادداشت روزانه. 39
1-2-21- وصیت نامه نویسی در  ادبیات دفاع مقدس 40
1-2-22- ادبیات نمایشی دفاع مقدس (نمایشنامه نویسی ادبیات دفاع مقدس) 41
1-2-23- داستان نویسی در ادبیات دفاع مقدس 41
1-2-24- آسیب شناسی داستان دفاع مقدس 44
1-2-25- طنز در ادبیات دفاع مقدس 46
1-2-26- طنز و تقدس 47
1-2-27- آسیب شناسی ادبیات جنگ و دفاع مقدس 48
فصل دوم: زندگی، آثار و اندیشه های شهید آوینی 56
2-1- زندگی نامه شهید آوینی 57
2-2- آثار شهید آوینی 58
2-3- آوینی و سینما (مروری بر ساخته های تصویری شهید آوینی) 62
فصل سوم: درون مایه های آثار و افکار شهید آوینی 67
3-1- فتح خون. 70
3-2- آغازی بر یک پایان. 73
3-3- حلزون های خانه به دوش 75
3-4- فردایی دیگر. 77
3-5- امام (ره) و حیات باطنی انسان. 81
3-6- مرکز آسمان. 82
3-7-  سفر به سرزمین نور. 83
3-8- رستاخیز جان. 84
3-9- انفطار صورت 95
3-10-گنجیه آسمانی 98
3-11- آینه جادو (جلد اول) 99
3-12- آینه جادو (جلد دوم) 100
3-13- آینه جادو (جلد سوم) 101
3-14- توسعه و مبانی تمدن غرب 102
حاصل سخن. 107
منابع و مآخذ. 109
چکیده
ادبیات جنگ با شلیک اولین گلوله آغاز می شود و با پایان جنگ به بلوغ میرسد، ادبیات دفاع مقدس نه ثبت تاریخ است و نه ثبت وقایع جنگ بلکه شرح احوال درونی و بیرونی زنان و مردانی است که برای حفظ شرف و حیثیت و فضایل انسانی در مقابل تجاوزگران به کرامت های انسانی به پا خاسته اند و قلم ها شرح رشادت ها و ایثارگری ها و ظلم ستیزی آن دلاوران را به صورت آثار ادبی ثبت می کند.
ادبیات دفاع مقدس امروزه بی شک یکی از گونه های برتر ادبی در ادبیات فارسی است و از ابتدای جنگ تحمیلی تا کنون هرچه پیشتر آمده ایم شاهد رشد و تعالی آثار این گونه ادبی بوده ایم، اما هنوز هم زوایای زیادی از دفاع ملت ایران در مقابل رژیم بعثی عراق ناشناخته و مبهم باقی مانده است، آثار کسانی چون شهید آوینی که بی شک از برترین نویسندگان دفاع مقدس است آنچنان که باید و شاید مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته اند و مبانی فکری و نظری این شهید بزرگوار که می تواند راهگشای خلق آثاری مستقل و غیر وابسته به ادبیات غربی باشد آنچنان که شایسته است مورد مداقه و تامل قرار نگرفته اند.
امید است این مکتوب مختصر درباره ادبیات دفاع مقدس و آثار و افکار شهید آوینی، گام کوچکی در جهت ترغیب دیگران برای پرداختن به موضوعات مربوط به دفاع مقدس، بردارد.
پیشگفتار
ادبیات دفاع مقدس به عنوان شاخه ای مهم و تاثیرگذار از ادبیات فارسی درخور توجه و دقت نظر زیادی برای حفظ فرهنگ و ادب سرزمین کهن ایران است این گونه ادبی که بسیاری از آثار ممتاز معاصر را در برگرفته است علاوه بر غنای ادبی و فرهنگی که درخود دارد باعث تاثیرگذاری بر روی آحاد جامعه به خصوص نسل جوان، برای حراست هر چه بیشتر از وطن و میهن خود خواهد شد. از این رو شناسایی دقیق و حفظ و حراست از آثار ارزشمند این نوع ادبی و همچنین شناسایی نویسندگان و متفکران بزرگ این ادبیات به نسل های مختلف جامعه از وظایف هر ادب دوست و دوستدار فرهنگ و هنر ایرانی است و شهید آوینی به عنوان متفکری بزرگ و تاثیرگذار بر ادب و هنر معاصر شایان تقدیر است و در عین حال شناساندن و معرفی کردن آثار وی به عنوان نمونه هایی از بهترین آثار در حوزه ادبیات دفاع مقدس از جمله کارهایی است که جای آن در نگاشتن مقالات و نوشته های تحقیقی گرچه خالی نمانده است اما حق مطلب نیز آن گونه که باید و شاید ادا نشده است.
تعداد صفحه : 111
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com