سمینار کارشناسی ارشد رشته شیمی : بررسی فرایند های خالص سازی گاز طبیعی

پایان نامه رشته مهندسی شیمی

با عنوان : بررسی فرایند های خالص سازی گاز طبیعی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – مهندسی فرایند

عنوان :

بررسی فرایند های خالص سازی گاز طبیعی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 
چکیده
 
در این تحقیق به بحث و بررسی پیرامون فرایند های خالص سازی گاز طبیعی و آماده سازی
آن به منظور تامین خصوصیات مطلوب جهت استفاده های تجاری فروش خانگی و استفاده بی
خطر از آن می باشد .
هدف از طراحی و نصب واحد های خالص سازی گاز ، جداسازی برخی ترکیبات مانند : گاز های
اسیدی ، آب ، هیدروکربور های سنگین و . به منظور تولید گاز با مشخصه های معین و مطلوب
پخت مصارف و هم چنین ملاحظات خطوط لوله می باشد .
نوع ترکیبات جدا شونده و میزان جداسازی به موارد مصرف و خوراک لازم برای واحد های
پایین دستی بستگی دارد .
بدیهی است همانند هر فعالیت صنعتی و تجاری عملکرد واحد های خالص سازی را نیز باید با
حساب هزینه – فایده برای تولید محصول بررسی کرد . کارکرد بهینه واحد های خالص سازی
به طراحی و بهره برداری مناسب بستگی دارد .
در این تحقیق سعی شده است علاوه بر آشنایی با اصول و مبانی خالص سازی مسائل و مشکلات
واحد های خالص سازی نیز مورد تجوه قرار گرفه و براساس اصول حاکم بر فرایند های خالص سازی
منابع علمی و تجارب عملیاتی نقطه نظراتی نیز ارائه گردد.
تعداد صفحه :114
قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*