پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/طبقه بندی دلبستگی

طبقه بندی دلبستگی در راهنمای تشخیص ICD در ICD اختلالات دلبستگی در طبقه سایر اختلالت نوزادی، کودکی یا نوجوانی آورده شده اند و به دو نوع مهار شده[1] و مهار نشده[2] تقسیم شده است. بر اساس ICD دلبستگی مهار شده(نوع I ) ناظر بر کودکانی است که به بزرگسالان تمایلی نشان نمی دهند و نسبت […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/مقابله با استرس

استرس و مقابله با آن به نظر بالبی سبک های دلبستگی مشاهده شده در دوران نوزادی ، در قوانین و راهکارهای مقابله با استرس در بزرگسالی منعکس می شود . نوزادان ایمن مراقبینی داشته اند که کاملا به نیازهای آنان پاسخ می دهند . لذا پیامی که از آنها گرفته اند این است که می […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگی توام با ایمنی

علل دلبستگی توام با ایمنی و مضطربانه چرا بعضی از بچه ها دلبستگی توام با ایمنی دارند و بعضی دیگر دلبستگی مضطربانه؟ مهمترین دلیل تفاوت دلبستگی کودکان ، حساسیت مادر یا بطور کلی حساسیت مراقب می باشد که عبارتست از توجه مادر یا مراقب به حالت طفل، تغییر صحیح این حالات و پاسخدهی سریع و […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/مشکلات دلبستگی

نشانه های مشکلات دلبستگی در موقعیت هایی که والدین به علامت های کودک پاسخ نمی دهند، دلبستگی ایمن رشد       نمی کند و کودک دچار بی اعتمادی می شود. نشانه هایی که اینگونه بچه ها نشان می دهند عبارتند از: برقراری ارتباطات مقتضی و زودگذر عاطفه سطحی اجتناب از برقراری ارتباط چشمی رفتارهای تخریبی نسبت به […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگی و رفتارهای بعدی

افسردگی مادر و تاثیر آن بر دلبستگی فرزندان یک موضوع جالب تاثیر افسردگی مادر بر رابطه وی با فرزندش است. مادران افسرده حالات منفی بیشتری دارند و تعاملات مثبت کمتری با فرزندشان برقرار می کنند. همچنین در هنگام تعامل با فرزندانشان حساسیت کمتری دارند . بین افسردگی مادران و دلبستگی مضطربانه فرزندان از جمله دلبستگی […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/دلبستگی در بزرگسالان

سبک های دلبستگی در بزرگسالان بزرگسالان چهار سبک دلبستگی دارند: ایمن مضطرب- نگران تحقیرکننده اجتنابی همراه ترس سبک دلبستگی ایمن و مضطرب- نگران در بزرگسالان مشابه سبک دلبستگی مضطرب / دوسوگرا در کودکان است، اما سبک دلبستگی اجتنابی/ تحقیرکننده و سبک دلبستگی اجتنابی همراه با ترس که مختص بزرگسالان است، مشابه سبک دلبستگی اجتنابی در […]

پایان نامه پیشرفت تحصیلی/وابستگی در طول چرخه عمر

وابستگی در طول چرخه عمر طبق فرضیات بالبی رفتار دلبستگی در طول چرخه عمر – ز گهواره تا گور – دوام می یابد. انسان به وابستگی خود به پدر و مادرها ادامه می دهد، خواه دلبستگی اولیه او مطلوب بوده یا نبوده باشد. وابستگی به اشخاص دیگر مثل معلمین ، بستگان نزدیک، مربیان یا خواهر […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/نظریه روانکاوان درباره دلبستگی

نظریه رفتار شناسی طبیعی رفتار شناسان طبیعی مفهوم نقش بندان یا نگاره گیری را وارد فرایند دلبستگی کردند. آنها معتقدند که حیوانات با کشاننده های فطری به دنیا آمده اند که توانایی بالقوه زنده ماندنشان را افزایش می دهند. یکی از این کشاننده ها آمادگی نگاره گیری از ریخت خاص موضوع (افرادی که صدای خاص […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/نظریه های دلبستگی

نظریه های دلبستگی نظریه دلبستگی بر این باور است که دلبستگی پیوندی جهان شمول است و در تمام انسان ها وجود دارد. بدین معنی که انسان ها تحت تاثیر پیوند های دلبستگی شان هستند. نظریه دلبستگی بسیار گسترده تر ازآن درکی که مردم نسبت به آن دارند است. این نظریه دو جزء اصلی دارد: 1- […]

پایان نامه درباره پیشرفت تحصیلی/تعریف دلبستگی

تعریف دلبستگی دلبستگی در لغت به حالت و کیفیت دلبسته، محبت، علاقه و عشق گفته می شود. البته یعنی عاشق ، دلباخته و دارای تعلق و دل بستن به کسی یا چیزی به معنای علاقمند شدن به او و محبت یافتن نسبت به وی است (معین ،1375). تحقیقات نشان می دهند که در دلبستگی دو […]